Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Індекс споживчих цін

Дефлятор ВВП дає оцінку зміни рівня цін всіх товарів і послуг, вироблених в економіці за аналізований період; проте споживачеві важливіше знати, як змінюється вартість споживаних їм товарів і послуг. Тому на практиці, в тому числі і під час обговорення макроекономічної політики уряду, частіше орієнтуються на зміну вартості так званого споживчого кошика - набору товарів і послуг, що купується типовим споживачем. Склад споживчого кошика визначається на основі вибіркових опитувань домогосподарств, організованих державними статистичними службами. Опитування дозволяють визначити склад споживчого кошика, а також ваги, з якими окремі товари і послуги входять у кошик. Потім визначаються товари - представники кожної товарної категорії, включеної до споживчого кошика, і тс місця продажів даних товарів (послуг), в яких спостерігатимуться ціни. Певний період часу вибирається в якості базового, склад споживчого кошика базового періоду (зазвичай це базовий рік) фіксується. Далі зміна вартості цього набору продуктів буде розглядатися в якості міри вартості життя для середньостатистичного споживача. Зміна вартості споживчого кошика дозволяє обчислити найбільш часто використовуваний в економічній практиці показник інфляції - зміна індексу споживчих цін (рис. 2.4).

Дефлятор ВВП (% до відповідного кварталу попереднього року) і індекс споживчих цін в Росії (% до попереднього кварталу), 2005-2014 рр

Мал. 2.4. Дефлятор ВВП (% до відповідного кварталу попереднього року) і індекс споживчих цін в Росії (% до попереднього кварталу), 2005-2014 рр .:

--ІСЦ; --- дефлятор ВВП

важливо запам'ятати

Зверніть увагу, що при роботі з емпіричними даними, зокрема по інфляції, слід з обережністю підходити до візуального аналізу у випадках, коли на даному часовому проміжку в окремі періоди мала місце висока інфляція: зміна масштабу може скорегувати уявлення про характер інфляції в періоди відносної стабільності . Прикладами можуть служити рис. 2.5-2.7.

Середньорічна інфляція в Росії, Білорусі та Казахстані

Мал. 25. Середньорічна інфляція в Росії, Білорусі та Казахстані

в 1993-2013 рр .:

---Білорусь; ...- Казахстан; - Росія

Середньорічна інфляція в Росії, Білорусі та Казахстані

Мал. 2.6. Середньорічна інфляція в Росії, Білорусі та Казахстані

в 2005-2013 рр .:

---Білорусь; ...- Казахстан; - Росія

Середньорічна інфляція в Росії і Казахстані в 2005-2013 рр

Мал. 2.7. Середньорічна інфляція в Росії і Казахстані в 2005-2013 рр .:

роки

...- Казахстан; - Росія

Якщо розглядати тривалий період але трьом країнам, то висока інфляція почала 1990-х рр. створює відчуття, що після 1996 р наступила відносна стабільність. Однак якщо подивитися на останні кілька років, то видно, що рівень інфляції коливався досить сильно, зокрема в Білорусі. Інфляція в цей період в Росії і Казахстані здається досить стабільною, однак при виключенні Білорусі, можна помітити мали місце коливання ІСЦ і в цих двох країнах. Таким чином, необхідно критично оцінювати візуальні дані і підкріплювати їх розрахунковими показниками, наприклад, обчисленням мінливості інфляції.

Нехай в споживчий кошик в базовий рік входить п товарів і послуг, причому вага товару (послуги) i становить у базовому періоді q *0, а ціна товару (послуги) i у базовому періоді - р0. Вартість споживчого кошика в базовий період дорівнює

Індекс споживчих цін являє собою відношення вартості споживчого кошика в поточний період часу до вартості цього кошика у базовому періоді. Таким чином, якщо ціни на окремі позиції споживчого кошика в поточному періоді рівні у р2у ...урп)у індекс споживчих цін в поточному періоді складе

Тоді інфляція на споживчому ринку буде являти собою приріст індексу споживчих цін за аналізований період (цей показник також називають темпом інфляції). Інфляція за період часу, що пройшов з базового періоду, дорівнюватиме

При цьому індекс, що відображає пропорцію зміни цін (СР1 / СР10)У називають базисним, так як він відображає зміну рівня цін в поточному періоді в порівнянні з базовим періодом.

Інфляція за період з моменту часу t-1 до моменту часу t буде дорівнює

Індекс, що відображає пропорцію зміни цін за один період, називають ланцюговим, так як зміна цін розраховується «по ланцюжку»: показник поточного року порівнюється з попереднім і т. д. Зауважимо, що якщо ваги <7о залишаються незмінними, базисний індекс цін дорівнює добутку відповідних ланцюгових індексів. Найчастіше інфляцію виражають у відсотках, для чого дані вище показники інфляції потрібно домно- жити на 100%.

Важливим показником є також мінливість інфляції, показує швидкість зміни інфляції за період у вигляді темпів приросту інфляції

або темпів зростання інфляції

У разі стабільної, нехай навіть високою, інфляції тими інфляції мало відрізняється від нуля. Така ситуація дозволяє економічним агентам формувати достовірні інфляційні очікування, що позитивно позначається на загальній економічній ситуації (докладніше див. Гл. 13).

важливо запам'ятати

Відзначимо кілька важливих відмінностей ІСЦ від дефлятора ВВП, який також відображає зміну рівня цін. ІСЦ включає тільки ті товари і послуги, які купує типовий споживач. До складу ІСЦ не входять, наприклад, інвестиційні товари або товари військового призначення, але можуть входити імпортні товари. Дефлятор ВВП включає зміну цін тільки товарів, вироблених на території даної країни.

На практиці вимір ІСЦ стикається з цілою низкою проблем. Зокрема, склад споживчого кошика зазнає змін, причому в останні роки такі зміни відбуваються частіше. Відповідно, доводиться частіше оновлювати склад споживчого кошика, що створює проблеми для отримання порівнянних даних і вимагає додаткових зусиль щодо забезпечення несуперечливого розрахунку індексу в часі. Крім того, зміна цін на окремі товари і послуги може призводити до перемикання споживачів на товари-замінники з більш привабливими цінами. Фіксована кошик не дозволяє оперативно відслідковувати такі перемикання споживачів.

Ще один важливий момент, пов'язаний з розрахунком ІСЦ, - зміна якості товарів, яке не знаходить відображення в ціні. Яскравим прикладом є різні пристрої типу мобільних телефонів і ноутбуків - щороку за колишню ціну споживачеві стають доступні всі більш якісні товари, т. Е. Потреби задовольняються краще, причому часто це супроводжується навіть зниженням ціни щодо якісних характеристик товару з часом. Для вирішення цієї проблеми статистики розробляють різні методи, що дозволяють врахувати такі ефекти1.

Слід також зазначити, що ІСЦ сильно схильний до сезонних коливань. Зокрема, традиційно найнижчі значення ІСЦ протягом року спостерігаються в серпні-вересні в зв'язку з здешевленням продуктів

1 Зокрема, его методи розрахунку так званих гедоничних індексів. Детальніше про це див .: TriplettJ. Handbook on hedonic indexes and quality adjustments in price indexes // OECD Science, Technology and Industry Working Papers. OECD Publishing, 2004.

харчування через нового врожаю. Крім сезонних коливань, ІСЦ також може стрибкоподібно змінюватися при зміні адміністративно регульованих цін, наприклад, тарифів ЖКГ.

важливо запам'ятати

З огляду на, що сезонні коливання цін та зміни тарифів не пов'язані з відзначенням ЦБ грошово-кредитної і валютної політики, в статистиці останнім часом прийнято також розраховувати показник базового індексу споживчих цін (БІСЦ). Цей індекс розраховується на основі усіченої споживчого кошика, з якої виключені товари і послуги, ціни на які регулюються адміністративно або мають виражену сезонність. Федеральна служба державної статистики (Росстат) розраховує БІСЦ починаючи з 2002 р

Крім індексу споживчих цін в макроекономічній статистиці розраховують також індекс цін виробників (по групах галузей), індекси цін на ринку житла, індекси цін придбання проміжної продукції виробниками і т. П. Крім загального індексу споживчих цін обчислюються також індекси цін на окремі групи споживчих товарів і послуг - продукти харчування, промислові товари, послуги, в тому числі послуги, ціни на які регулюються державою.

Приклад з практики

У різних країнах внесок в ІСЦ окремих категорій товарів і послуг буде різним. Наприклад, в Росії, поданим Росстату, частка продуктів харчування в споживчому кошику в 2012 р становила 37,3%, тоді як в тому ж році в Німеччині цей показник дорівнював 13,5%, в США - 15,3%, а в Бразилії - 23,1%. Відповідно, одні і ті ж події по-різному вплинуть на динаміку інфляції на споживчому ринку в залежності від складу споживчого кошика. Очевидно, що зростання цін на продукти харчування, на зразок спостерігався в 2007 р в світі внаслідок неврожаю, сильніше позначиться на добробуті російського споживача, ніж бразильського.

Слід пам'ятати, що в кожній країні ІСЦ (а також індекси цін на окремі групи споживчих товарів) розраховується на основі споживчого кошика, складеної з урахуванням особливостей споживання саме цієї країни. Тому один і той же подія, що впливає на споживання в усьому світі (наприклад, зростання цін на зерно внаслідок посухи), буде по-різному впливати на зміну індексу споживчих цін.

 1. Компоненти часових рядів
  У практиці дослідження динаміки явищ і прогнозування прийнято вважати, що значення рівнів часових рядів економічних показників можуть містити такі компоненти (складові частини або структурно-утворюють елементи) (табл. 6.5): тренд; сезонну компоненту; циклічну компоненту; випадкову складову.
 2. Комбінована стабілізаційна політика
  Для регулювання економічної кон'юнктури держава може одночасно застосовувати інструменти pi фіскальної, і грошової політики. У моделі «нових класиків» сукупна пропозиція являє макроекономічна функція Лукаса де v, - стохастична змінна з нульовим очікуванням. Відмінність функції (11.1) від динамічної
 3. Клубне рівновагу
  Клуб - спільнота споживачів, які мають можливість без обмежень споживає невелику благо і при цьому ділять витрати порівну. Клубне благо має спільні риси із суспільним благом, оскільки має властивість неісключаемості щодо членів клубу. Однак воно не має властивість неконкурентність, оскільки
 4. Кейнсіанство
  В основі кейнсіанської моделі рівноваги знаходиться недосконалий ринок, а для його координації та виправлень відхилень потрібні зовнішні втручання. Джон Мейнард Кейнс (1883-1964) найбільше ідентифікується з макроекономічноїтеорією кризи, а також з поглибленим розумінням ролі грошей і процентної
 5. Кейнсіанська функція споживання і її модифікації
  Дж. М. Кейнс виходив з того, що споживання домашніх господарств залежить від абсолютної вели і її модифікації чини поточного доходу. Характер цієї залежності він висловив так: «Основний психологічний закон, в існуванні якого ми можемо бути цілком упевнені не тільки з апріорних міркувань, виходячи
 6. Історичний контекст і передумови розробки моделі
  Результатом аналізу ситуації в економіці стала книга Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», що з'явилася в 1936 р Вважається, що саме з цієї книги макроекономіка виділилася в окрему галузь аналізу, так як Кейнс показав, що до економіки в цілому не завжди застосовні
 7. Інвестиції: досягнення і проблеми
  Підведемо підсумки. Для інвестицій в російській економіці є всі необхідні складові: капітальні та трудові ресурси, фінансування і опіка держави. І хоча за період трансформаційного спаду 1990-х рр. обсяги, масштаби і якість капіталовкладень зменшилися, з початком 2000-х рр. ситуація почала
 8. Інституціональна теорія
  Економічна теорія дозволяє аналізувати внутрішню природу економічних процесів і висловлювати в кількісному і формальному вигляді багато важливі закономірності розвитку національної економіки. Однак національна економіка - це не тільки самі процеси, а й рамка, яка обмежує і структурує ці процеси
© 2014-2022  epi.cc.ua