Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
  ЗМІСТ   Наступна »

ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ РИНКИ

РИНОК ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ. РИНОК ЗАОЩАДЖЕНЬ І ІНВЕСТИЦІЙ (ФІНАНСОВИЙ РИНОК)

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

вміти

володіти

Основне макроекономічне тотожність

Якщо звернутися до розрахунку ВВП за витратами, то всі витрати в економіці можна розділити на чотири групи:

Якщо позначити ВВП країни через Y, отримаємо наступне рівність:

Зауважимо, що це рівність є тотожністю, т. Е. Воно завжди виконується в силу того, як визначені величини. З одного боку, ми маємо спільні витрати па кінцеве споживання, а з іншого - дохід репрезентативного виробника. Фактично дане тотожність описує рівність доходів і витрат на ринку кінцевого продукту і є частиною моделі кругообігу доходів і витрат.

Основне макроекономічне тотожність може бути використано при міжнародних порівняннях. Зокрема, частки чотирьох основних категорій витрат у ВВП дозволяють судити про частку державної присутності в економіці, про залежність економіки від торгівлі з зовнішнім світом, про перспективи економічного зростання, а також про частку споживання приватного сектора.

Слід відрізняти основне макроекономічне тотожність від аналогічного запису, що виражає рівновагу на ринку товарів і послуг, де мова йде про рівність попиту на товари і послуги та їх пропозиції. У цьому випадку говорять про зрівняння, що описує рівновагу на ринку товарів і послуг.

 1. Попит і пропозиція девізів при міжнародному переливі капіталів
  У відкритій економіці заощадження приватного сектора спрямовуються не тільки на збільшення реальних касових залишків та пакету вітчизняних облігацій (цінних паперів), а й на придбання іноземних облігацій. Вибираючи між можливостями вкладення своїх заощаджень в покупку вітчизняних або зарубіжних
 2. Поняття постіндустріальної макроекономіки
  У другій половині XX ст. явно позначилося суспільне явище, яке починає відігравати визначальну роль в економіці розвинених країн і полягає в домінуючому значенні творчості і знань при виробництві благ. Продуктом творчої праці тепер служить інформаційний, а не матеріальний продукт, що було характерним
 3. Політика пропозиції
  До сих пір ми розглядали такі заходи економічної політики держави, які зрушують криву сукупного попиту. Однак держава здатна впливати і на криву сукупної пропозиції. Так, зниження податків може підвищити стимули до інтенсифікації виробництва і зростання приватних інвестицій. Згодом це змістить
 4. Показники економічного зростання
  Ще в 1961 році американський економіст Н. Калдор в статті, присвяченій накопичення капіталу, прийшов до висновку про те, що в економіці спостерігаються певні закономірності в зміні випуску, капіталу і їх співвідношень в довгостроковій перспективі. Довгострокова тенденція збільшення реального
 5. Плюси і мінуси перехідної економіки
  До кінця 1980-х рр. стало ясно, що необхідні кардинальні реформи економічної системи. Адміністративно-командна економіка більш не могла забезпечити економічне зростання країни. Падіння виробництва, інвестицій, особистого споживання наростало, а інфляційний тиск на ціни внаслідок поглиблення
 6. Підстроювання цін
  Розглянемо два варіанти поведінки фірми: встановити єдину для ринку ціну або оптимальну для себе ціну з урахуванням єдиної ціни. Попит на продукт г-го виробника (Q,) пропорційний доходу (У) і скорочується зі зростанням відносної ціни (Р ; / Р ), А рівноважна реальна зарплата (W / Р) є статечна
 7. Перерозподіл доходу між населенням і державою
  «Нам потрібна інфляція 6% в найближчі роки. Це поліпшить ситуацію з боргами, передає агентство Bloomberg слова колишнього головного економіста МВФ, нині професора Гарвардського університету Кеннета Рогоффа. За прогнозами Білого дому, бюджетний дефіцит досягне 1,84 млрд дол. США в цьому фіскальному
 8. Оцінка інвестиційного клімату
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - ключові компоненти інвестиційного клімату в Росії; вміти - аналізувати позитивні сторони і обмеження капітальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для підтримки інвестиційної активності в національній економіці Росії;
© 2014-2022  epi.cc.ua