Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Попит і пропозиція девізів при міжнародному переливе капіталів

У відкритій економіці заощадження приватного сектора спрямовуються не тільки на збільшення реальних касових залишків та пакету вітчизняних облігацій (цінних паперів), а й на придбання іноземних облігацій. Вибираючи між можливостями вкладення своїх заощаджень в покупку вітчизняних або зарубіжних облігацій, інвестор приймає рішення на основі зіставлення двох умов: 1) (1 + 0 - у стільки разів за період зростуть його вкладення у вітчизняні облігації; 2) е(1 + iz) / е0 - у стільки разів за той же час збільшуються його вкладення при покупці іноземних облігацій, так як в поточному (нульовому) періоді за одиницю вітчизняної валюти дають 1 / е0 одиниць іноземної і ця сума за період зросте в (1 + iz) Раз, а після перекладу в вітчизняну валюту по очікуваному в наступному періоді обмінним курсом е отримаємо вказану величину.

Інвестор придбає вітчизняні облігації, якщо 1 + i e [(l + iz) / E0, і вважатиме за краще закордонні облігації при зворотному нерівності. Звідси випливає, що капітал буде витікати за кордон при iz + ез+ eeiz, де ее = {Е {0) / Е0 - очікуваний темп приросту обмінного курсу національної валюти. Оскільки в нормальних умовах твір eeiz мало, то його можна опустити. Тому для визначення напрямку переливу капіталів досить порівняти вітчизняну ставку відсотка з сумою зарубіжної ставки відсотка і очікуваного приросту обмінного курсу: при i < iz + ее капітал витікає за кордон, а при i > iz + ее притікає в країну. У табл. 12.5 показані різні варіанти міжнародного переливу капіталу.

При вільному міжнародному переливе капіталів в кінці кінців встановиться наближена рівність: i«iz + ее, т. е. різниця між національною і зарубіжної ставками відсотка приблизно дорівнюватиме очікуваному темпу приросту обмінного курсу національної валюти. В цьому суть теореми непокритого процентного паритету.

Таблиця 12.5. Фактори міжнародного переливу капіталів

варіант

iz

i

ee

iz + ее -i

потік

1

5

10

0

-5

До країни

II

5

5

10

10

з країни

III

5

4

-1

0

нікуди

IV

5

10

4

-1

До країни

V

5

2

0

3

з країни

VI

5

15

10

0

нікуди

Теорема непокритого процентного паритету заснована на припущенні, що доходи на вітчизняні та іноземні облігації мають однакову міру ризику (і ті й інші є досконалими субститутами). Найчастіше це не так, тому що прогнозування очікуваного значення обмінного курсу робить закордонні інвестиції більш ризикованими (національні та іноземні облігації є недосконалими замінниками). 11оетому довгострокове рівновагу на міжнародному ринку капіталу може встановитися відповідно до теоремою покритого процентного паритету. i = iz+ee + А, де Д - премія за ризик зарубіжних вкладень.

Крім ступеня взаємозамінності вітчизняних та зарубіжних інвестицій різницю (г - iz) залежить від ступеня мобільності переливу капіталу між країнами; при досконалої мобільності останнього рівність процентного паритету виконується як в короткостроковому, так і довгостроковому рівновазі ринку капіталу, а за недосконалої - тільки в довгостроковому.

На підставі проведеного аналізу факторів, що визначають попит на іноземні облігації, можна вивести функцію чистого експорту капіталу:

де X показує, на скільки доларів змінюється чистий експорт капіталу при зміні величини в дужках на один процентний пункт.

Графік цієї функції представлений на рис. 12.7.

коли i = iz і е = е(', тоді NKE = 0, так як реальна прибутковість національного і зарубіжного капіталу однакова.

Національний капітал витікає за кордон (NKE> 0), якщо i = iz, але їїе (Очікується підвищення обмінного курсу національної валюти), так як інвестори сподіваються в майбутньому за одиницю іноземної валюти отримати більше вітчизняних грошей, ніж в поточному періоді. відповідно при i = iz

ие> ее країна отримує приплив капіталу з-за кордону, т. е. чистий експорт капіталу - негативна величина.

Крива чистого експорту капіталу

Мал. 12.7. Крива чистого експорту капіталу

при поєднанні е = ee,i< iz країна матиме чистий відтік капіталу. На рис. 12.7 це відображається зрушенням графіка чистого експорту вгору.

приклад 12.3

Нехай поточний обмінний курс рубля до долара злилися дорівнює 18 руб / дол., А через рік очікується його зростання до 30 руб / дол. Гарантована прибутковість вітчизняних облігацій дорівнює 20% в рік, а іноземних - 2%. Інвестор вирішує, які з цих облігацій придбати на наявні у нього 1800 руб. При купівлі вітчизняних облігацій через рік ої матиме (1800 - 1,2) = 2160 руб., А при купівлі іноземних - (1800: 18) х х 1,02 - 30 = 3060 руб. Порівняльна перевага вкладень в іноземні облігації збільшить попит на долари для покупки цих облігацій, що приведе до підвищення обмінного курсу рубля. Коли він підвищиться до (30 - 1,02): 1,2 = 25,5 руб / дол., Тоді обидва види облігацій виявляться рівновигідним і відтік капіталу з Росії припиниться. Російські облігації в розглянутому прикладі було б вигідніше купувати і в тому випадку, якщо б очікуваний через рік обмінний курс рубля не перевищував 21 руб / дол .: (1800: 18) - 1,02 - 21 = 2142 руб.

Для побудови в розглянутому прикладі функції чистого експорту капіталу приймемо к = 50, тоді NKE = 50 - (0,02 - 0,2 - 1 + 30 / е) = 1 Ш / е - 59.

 1. Пропозиція грошей
  Пропозиція грошей в сучасних економіках залежить від двох інститутів - держави і банківської системи. Держава займається визначенням, по-перше, законодавчої бази, встановлюючи, які грошові одиниці є законним засобом обігу на території даної країни, хто має право здійснювати випуск готівки
 2. Прогноз вибуття основних фондів
  Фактори, що впливають на обсяг вибувають за старістю і зносом основних фондів, можна розділити на дві групи. До першої групи належать фактори, на основі яких вибуття може бути визначено як нормативна величина - обсяг основних фондів, їх середній вік, середні нормативні терміни служби основних
 3. Прогнозування на основі «дерева рішень»
  «Дерево цілей» і прогнозний граф можна успішно застосувати при наявності наступних вхідних даних: 1) повинні бути чітко визначені цілі і завдання на всіх рівнях; 2) необхідна наявність взаємопов'язаних критеріїв для вимірювання відносної важливості елементу. В цьому випадку можна використовувати
 4. Прогнозування і планування фінансово-бюджетних та грошово-кредитних відносин, система фінансових потоків на макроекономічному рівні
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні складові фінансових потоків; особливості прогнозування і планування державного бюджету; вміти інтерпретувати матрицю фінансових потоків; аналізувати моделі RMSM-X і RMSM-X + Р; робити комплексні висновки на основі результатів
 5. Проблема вибору методологічного підходу
  На відміну від інших дисциплін, де економісти в більшості своїй прийшли до єдиного розуміння дуже багатьох питань, в теорії національної економіки такого консенсусу не спостерігається. Сучасна теорія являє собою розмаїття точок зору практично на всі процеси, властиві національній економіці
 6. Прийняті скорочення, передмова
  ВВП - Валовий внутрішній продукт ВНП - валовий національний продукт гл. - глава (-и) од. - одиниця (-и) Закон про Банку Росії - Федеральний закон від 10.07.2002 № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)» ІСЦ - індекс споживчих цін ОЕСР - Організація економічного
 7. Принципи економічного прогнозування
  Системність. Економіка розглядається, з одного боку, як єдиний об'єкт, а з іншого - як сукупність відносно самостійних напрямків прогнозування. Тобто передбачається побудова таких моделей, які відповідають змісту окремого блоку, але одночасно дозволяють побудувати цілісну картину розвитку
 8. Повністю немобільний капітал
  Уявімо собі тепер ситуацію, в якій капітал повністю немобільний. Це означає, що товари і послуги можуть переміщатися через кордони, а капітал - немає (або майже немає). Хоча така ситуація видається нереалістичною, вона мала місце в значній частині розвинених країн в період з початку 1930-х
© 2014-2022  epi.cc.ua