Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Палмер Т.Дж. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів, 2012 - перейти до змісту підручника

Айн Ренд і капіталізм: моральна революція


Девід Келлі
У нашій владі почати будувати світ заново.
ТОМАС ПЕЙН, «здоровий глузд», 1792
Криза на фінансових ринках, як і слід було очікувати, спровокував різке зростання антикапіталістичних настроїв. Хоча однією з головних причин рецесії стало державне регулювання, противники капіталізму і їх помічники з ЗМІ поклали всю провину на ринкові механізми і зажадали ще більше обмежити їх дію. Уряд вже в безпрецедентних масштабах втручається у функціонування фінансових ринків, і можна з упевненістю сказати, що нові заходи з контролю над економікою не обмежаться Уолл-стріт.
Регулювання виробництва і торгівлі - одна з двох основних функцій держави в нашій змішаній економіці. Друга пов'язана з перерозподілом - пере-дачею доходів і багатства з одних рук в інші. У цій сфері противники капіталізму також скористалися мо-ментом, щоб зажадати нових пільг, наприклад гаран-тованої медичної допомоги, а також посилення по-даткового тягаря для багатих людей. Економічна криза і обрання президентом Барака Обами виявили наявність у суспільстві сильного «прихованого попиту» на перераспре-ділення. Чим це викликано? Щоб дати розгорнуту відповідь на це питання, необхідно згадати про генезис капіталізму і ретельніше проаналізувати аргументи на користь перерозподілу.
/ Капіталістична система сформувалася в 1750 - 1850-х роках в результаті трьох революцій. Перша з них носила політичний характер: йдеться про тріумф лібералізму, і зокрема доктрини про природні права, а також тези про те, що функції держави повинні обмежуватися захистом прав особистості, в тому числі права власності. Друга революція відбулася в економічній теорії - її символом стала праця Адама Сміта «Багатство народів». Сміт показав: коли людям надають свободу в реалізації їх економічних інтересів, результатом стає хаос, а спонтанний порядок - ринкова система, в рамках якої дії індивідів координуються краще, а багатства створюється більше, ніж при державному управлінні економікою.
Третьою революцією, звичайно, був Промисловий переворот. Технічні інновації стали інструментом гігантського розширення можливостей людини в сфері виробництва. Результатом стало не тільки загальне підвищення рівня життя, але і поява у енергійних і підприємливих людей шансів заробити капітал, немислиме в колишні часи.
Політична революція-торжество доктрини прав людини - супроводжувалася затвердженням моральних ідеалів: звільненням від тиранії і визнанням Само-ності кожної особистості, незалежно від положення в гро-ве. Водночас моральна оцінка економічної революції відрізнялася неоднозначністю: багато хто вважав капіталізм гріховним явищем. Прагнення до збагачення нию стало жертвою постулатів християнства, спрямованих проти егоїзму і користолюбства. Автори концепції спон-танного порядку розуміли, що вона містить в собі вдачу-жавного парадокс - гріховність окремих людей може обернутися благом для суспільства.
Критики ринку завжди використовували в своїх цілях ці сумніви в його моральності. Соціалістичний рух підтримувалося тезами про те, що капіталізм породжує егоїзм, експлуатацію, відчуження і несправедливість. Більш м'яким проявом цього ж підходу стала концепція «держави загального добробуту»-перерозподілу доходів руками влади в ім'я «соціальної справедливості». Капіталізму так і не вдалося подолати цю початкову моральну неоднозначність. Його цінують за економічне процвітання, яке він приносить, і за створення необхідних передумов для політичної та інтелектуальної свободи. Але більшість його захисників не готові визнати, що «капіталістичний» спосіб життя - реалізація особистих інтересів за рахунок виробництва і торгівлі - заслуговує поваги і в моральному плані (не кажучи вже про те, щоб назвати його благородним і тим більше ідеальним).
У причинах моральної антипатії по відношенню до ринку нічого загадкового немає.
Вона пов'язана з етикою альт-руізма, глибоко вкоріненої в західній культурі, та й у більшості інших. За мірками альтруїзму, реалізація особистих інтересів у кращому випадку ніяк не пов'язана з моральністю і заслуговує нейтрального ставлення, а в гіршому - розцінюється як гріх. Звичайно, успіх на ринку досягається за рахунок добровільного обміну, а значить, задоволення потреб інших людей. Але вірно і те, що людьми, що добиваються такого успіху, рухають міркування особистої вигоди, а в етиці мотиви мають не менш важливе значення, ніж результат.
У просторіччі поняття «альтруїзм» часто позначає просто доброту або доброзичливість. Але його реальне значення в історичному і філософському сенсі-це само-пожертвування. Для соціалістів, які й створили цей термін, він позначав повне підпорядкування окремої личнос-ти суспільному цілому. Як зазначає Айн Ренд, «головний принцип альтруїзму полягає в тому, що людина не має права жити заради себе, що єдине виправдання його істота-вання-це служіння іншим, а самопожертва являє-ся найвищим моральним обов'язком, чеснотою і цін-ністю». Альтруїзм в цьому строгому розумінні став основою доя різних концепцій «соціальної справедливості», ис-пользуемих для обгрунтування перерозподілу багатства руками держави. Ці державні соціальні прог-Рамі передбачають примусові жертви з сторо-ни людей, яких оподатковують для їх фінансування-ня. Вони означають використання індивіда як «ресурсу» для колективу, як засобу для досягнення цілей інших людей. І в цьому полягає основна причина, по якій кожен прихильник капіталізму повинен засуджувати їх з моральних позицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Айн Ренд і капіталізм: моральна революція "
 1. Історія поняття« капіталізм »
  айней міру в« англосаксонських »інтелектуальних колах, зустріч-ются посилання на одного вченого - Роберта Нозіка , але і тут стає ясно, що автори прочитали лише одну главу з однієї його книги: ту, де він запропонував «випробувальний» уявний експеримент, тестуючи супротивників ринкового капіталізму. Більшість авторів-соціалістів вважають цілком достатнім ознайомитися з однією-єдиною роботою і
 2. 4. Виробництво
  айней жорстокістю і нелюдськістю. Існує і багато немарксистських сект, які застосовують такі ж звірячі методи в боротьбі між собою. Заміна лібералізму колективізмом призведе до нескінченних кривавим міжусобиць. Традиційна термінологія тлумачить все це абсолютно невірно. Філософія, звичайно звана індивідуалізмом, є філософією громадського співробітництва та
 3. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  капіталізму з іншого [Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 21. С. 168.]. Нацистські філософи відрізняють фальшиву систему буржуазної безпеки від героїчної системи авторитарного вождизму. Різні соціологи оцінюють обидві системи по-різному. Але всі вони констатують відмінність між ними і визнають, що ніяка третя система
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  айне спотворена антикапіталістичним упередженням урядів і вважають себе захисниками робочих письменниками та істориками. Стверджується, що зростання реальної заробітної плати, скорочення робочого дня, усунення дитячої праці, обмеження праці жінок стали результатом втручання держави і профспілок, а також тиску громадської думки, розбудженого письменниками-гуманістами. Без цього
 5. Коментарі
  айнард: золотий стандарт, 439сн.; Інфляція, 435, 438, 744; кредитна експансія, 728; курси іноземних валют, 742; витрати, 404, 697, 797; ринок праці, 512сн.; Кейсі Р.П., 80сн. Кеннан Едвін, 499сн. Кеплер Йоганн, 58 Кернс Джон Елліот, 193, 591сн. Кларк Джон Бейтс, 8, 240сн., 465сн. Класичної школи економісти: здобутки, 218; капіталізм і, 12; концепція прибутку, 499; помилки,
 6. 2. Французький солідаризм і німецький катедер-соціалізм
  айней міру раховані такими), договірні та санкціоновані законами відносини, які люди зав'язують між собою, з метою полегшити умови існування, забезпечити себе на майбутнє час, вве-ciH справедливість вищого порядку, ніж та, яка має синьою емблемою купецькі ваги; вона не вірить, щоб вільна гра природних сил, індивідуальна доброта і невизначене
 7. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  капіталізму уявляв для Туган-Барановського особливий інтерес. Ошет на це питання він шукав в теорії циклів і криз і в теорії еюімості. Що стосується теорії циклів і криз, то, як вже зазначалося, Туган-Барановський дійшов висновку, що обмеженість споживання не є непереборною перешкодою розширеного капіталістичного відтворення. Разом з тим стихійний харак-i ер
 8. 3. Морально-філософська позиція і економічні ідеї
  капіталізму набула особливої гостроти, послево-(i.ii / революції, розпад валютної системи, криза 1920-1921 рр.. За-йп'ш Кейнса задатися питанням про те , чи зможе капіталістічес-| їм> 1 Юміко знову опинитися на «вершині обода колеса історії» чи I «Інші на тривалий застой2. Наступним актом драми стала ШНклп депресії і, нарешті, друга світова війна. If ID простого перерахування історичних
 9. § 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ВАРТОСТІ: ЙОГО УМОВИ І РЕЗУЛЬТАТИ
  айни. Держава передбачає в законодавчому порядку правовий захист всіх видів підприємницької таємниці: виробничої, комерційної (з ким і на яких умовах укладені торговельні угоди), фінансової, науково-технічної та ін На Заході фірми витрачають великі кошти (приблизно рівні витратам на рекламу) на охорону своїх секретів. Інформаційна безпека запобігає розорення
 10. Відмінні риси російської школи економічної думки
  айностью є та обставина, що знаменитий поворот від продрозкладки до продподатку з його свободою «місцевого обороту» за часом якраз співпадає з організацією Держплану ». Багато з залишилися в країні після революції представників російської школи економічної думки підключилися до роботи над планом і концепцією планування. Н.Д. Кондратьєв особливу увагу приділяв реальності планів,
 11. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  капіталізму, коли переважав торговий капітал, а символом багатства держави проголошувалися гроші (золото і срібло). Сутністю меркантилізму є визначення закономірностей у сфері обігу та торгівлі. Меркантилісти ототожнювали багатство нації з золотими і срібними грошима. Оскільки кількість дорогоцінних металів на території Європи було обмежено, а потреба в грошовому
 12. 5.3. Екзотичні типи споживання і поляризація субкультур
  айней мірою після Другої Світової війни виробництво все більш енергійно перетворює і розвиває попит. Суть «революції споживання», що призвела до створенню в розвинених країнах «суспільства споживання» і перетворенню всієї західної цивілізації в «цивілізацію споживання» якраз і полягає в тому, що виробництво раз і назавжди перестало слідувати за попитом. Зробивши застарілими традиційні
 13. 1.4.3 . Формування громадянського суспільства в Росії
  капіталізму, ускладнених сохранявшимися економічними, соціальними і політичними докапиталистическими формами, прийшовся в Росії на початок XX в., в той час як у західних країнах - на середину XIX в. До цього часу в країні не тільки склалася ре-волюціонним ситуація, але й існували організовані сили, здатні очолити і здійснити повалення існуючого ладу. З усіх
 14. Класова боротьба
  капіталізму - класова боротьба: «протиріччя між суспільним виробництвом і капіталістичним при-присвоєнні виступає назовні як антагонізм між пролетаріатом і буржуазією» 12. Ні-прімірімость інтересів робітничого класу і буржуазії - один з доводів, висунутих марксистами в обгрунтування неминучості загибелі капіталізму. Дійсно, проти-речіе між власниками і найманими працівниками,
 15. Мета і засіб
  капіталізм з його системою найманої праці, можна тільки з по-міццю усуспільнення засобів виробництва. При цьому необхідно розуміння того, що метою соціалістичних перетворень-ний є не знищення товарного виробництва, ринкової економіки і навіть не ліквідація експлуатації (як якоїсь ідефікс), а перш за все і головним чином зміна психології працівника, формування
 16. 2. ФРАНЦУЗЬКИЙ СОЛІДАРИЗМ І НІМЕЦЬКИЙ катедер-СОЦІАЛІЗМ
  айней міру раховані такими), договірні та санкціоновані законами відносини, які люди зав'язують між собою, з метою полегшити умови існування, забезпечити себе на майбутнє час, ввести справедливість вищого порядку, ніж та, яка має своєю емблемою купецькі ваги; вона не вірить, щоб вільна гра природних сил, індивідуальна доброта і невизначене
 17. 3. Морально-філософські ПОЗИЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ
  капіталізму набула особливої гостроти. Повоєнні революції, розпад валютної системи, криза 1920-1921 рр.. змусили Кейнса задатися питанням про те, чи зможе капіталістична економіка знову опинитися на «вершині обода колеса історії» чи вона приречена на тривалий застій. Наступним актом драми стала Велика депресія і, нарешті, друга світова війна. Але простого перерахування історичних
 18. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
    айно відзначається, що в даний час найбільший ентузіазм може породжувати хіба що конкуренція людини з самим собою. При цьому рухають мотивом виступає прагнення перевершити свої власні досягнення. Тому самі процвітаючі компанії і організації сьогодні - це ті, кому вдається створити атмосферу внутрішньої конкуренції, змагальності між різними підрозділами, навіть людини з
 19. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
    капіталізму не використали в заголовках своїх робіт термін «політична економія», він не відразу "прижився" в економічній теорії. Представник фізіократів, Ф. Кене назвав свою основну теоретичну роботу «Економічна таблиця» (1758). У. Петі (1623-1687) - «Есе про політичну арифметиці» (1683). А. Сміт - «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776). Видний представник
© 2014-2022  epi.cc.ua