Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки


1. Торгова політика будь-якої країни завжди є суперечливий набір принципів і аргументів за вільну торгівлю і аргументів, що виправдовують протекціонізм на користь зацікавлених груп, часто видаються за загальнонаціональні інтереси.
2. При очевидному загальному благотворний вплив зовнішньої торгівлі на економічний розвиток аргументи за вільну торгівлю можуть бути сформульовані як самостійна категорія. До найбільш загальних з них відноситься негативний вплив протекціонізму на добробут. Найбільш наочно це видно на прикладі тарифу.
3. Іншими негативними наслідками протекціоністських заходів є гнітючий вплив на зайнятість, погіршення платіжного балансу, підрив торгового співробітництва та збільшення ризику ускладнення торговельних відносин, аж до виникнення торговельних конфліктів.
4. Одним з поширених і недовідних аргументів на користь застосування протекціонізму є аргумент захисту та стимулювання вітчизняного виробництва. Наявність альтернативних і менш дорогих заходів стимулювання, наприклад субсидування виробництва, при цьому явно не враховується.
5. У цьому ж ряду аргументів протекціоністів знаходиться аргумент захисту молодих галузей, який також виявляється непереконливим через неможливість точно визначити галузі з потенційними порівняльними перевагами і зважаючи ризику неефективності їх розвитку в тепличних умовах.
6. Аналогічним чином швидше теоретичне, ніж практичне, значення має аргумент поліпшення умов торгівлі.
7. Більш складним і на перший погляд переконливим аргументом застосування протекціоністських заходів є аргумент дефектів ринкового регулювання. Однак і цей аргумент піддається серйозній критиці, зокрема, з причини того, що завжди є більш прямий і ефективний шлях вирішення проблеми недосконалості ринку, а заходи протекціонізму виявляються лише «другим кращим» засобом.

8. Досить поширеним у світі є аргумент збільшення доходів бюджету, однак настільки ж широко поширене і думка, що фактичне використання цього аргументу - доля розвиваються та країн з перехідною економікою, які не мають налагодженої системи збору податків.
9. Поряд з економічними аргументами захисту протекціоністської політики в сучасному світі широке ходіння мають і аргументи позаекономічного характеру, наприклад безпеку, обороноздатність, збереження культурних традицій та ін При уважному аналізі способів вирішення проблем, що лежать в їх основі, виявляється, що краще все-таки використовувати економічні важелі, проте поза межами торговельної політики.
10. Торгова політика країн, що розвиваються, хоча всі вони існують на полі світової економіки і залучені в міжнародний товарообмін, носить все ж деякі специфічні риси, пов'язані з особливим становищем і особливим характером проблем їх соціально-економічного розвитку. До числа таких проблем відноситься сировинний характер експорту й обумовлена їм нестабільність експортної виручки, необхідність вибору стратегії розвитку, не завжди узгоджується з логікою порівняльних переваг, наприклад політика імпортозаміщення, дуалізм економіки багатьох країн.
11. Великою своєрідністю відрізняється торгова політика Росії, де початку ринкових реформ передували відкритість у зовнішній ринок, завдяки якому вдалося пом'якшити гостроту кризової ситуації старту перехідного періоду. Досить тривала протяжність перехідного стану зумовила суперечливість торговельної політики, яка, з одного боку, підпорядковується імперативів відкритості та лібералізації, а з іншого - необхідність широкого використання протекціоністських заходів, не властивих ринковій економіці розвинутого типу.
Протекціонізм заради фіскальних цілей повинен бути замінений помірним протекціонізмом в інтересах структурної перебудови національної економіки в рамках загальної її орієнтації на інтегрованість у світову глобальну економіку.
12. У зовнішньоторговельній політиці всіх країн все більш значні ве місце відіграють норми і правила, розроблені совмест-ними зусиллями країн в ході гармонізації їхніх інтересів у рамках міжнародних економічних організацій, в част-ності Світової організації торгівлі - СОТ.
13. У структурі СОТ особливе місце займає Генеральна угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ), півстолітня історія якого відзначено серією раундів переговорів з найважливіших питань регулювання міжнародної торгівлі та значним рівнем лібералізації торгівлі товарами.
14. У зв'язку із зростанням питомої ваги послуг у ВВП та експорті більшості країн, зростанням ролі зарубіжних інвестицій і великим розмахом недобросовісної конкуренції виникла потреба у створенні більш універсальних механізмів недискримінаційних угод іноземними постачальниками капіталу, послуг, інформації і технологій. Це зумовило появу інших пакетів угод і перетворення ГАТТ у СОТ.
15. Вступ Росії до цієї організації пов'язаний з пошуком компромісних варіантів балансу короткострокових і вельми відчутних витрат і довгострокових переваг і вигод, вимагає зусиль з надання прийнятних для всіх умов і перехідних періодів з адаптації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки "
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
 11. 4. Імовірність події
  висновок, що ймовірність того, що наступним випаде чорне, стала більше, ніж було до цього, він плутає ймовірність події з імовірністю класу. Всі медичні прогнози, засновані на общепсихологическом знанні, мають справу з імовірністю класу. На основі свого загального медичного досвіду лікар, почувши про людину, ураженому певною хворобою, може сказати: Його шанси на одужання 7 до
 12. 3. Людська праця як засіб
  висновок, що перша одиниця дозвілля задовольняє більш сильне бажання, ніж друга, друга більш сильне, ніж третя, і т.д. Перевертаючи це твердження, ми отримуємо твердження, що негативна корисність праці, що відчувається працівником, збільшується в більшій пропорції, ніж величина витрат праці. Однак праксиологии немає необхідності вивчати питання, чи збільшується негативна корисність
 13. 4. Виробництво
  висновок, що науки про людську діяльність і установки, що випливають з їх навчань, лібералізм антітеістічни й ворожі релігії. Вони категорично протистоять будь-якій системі теократії. Але вони абсолютно нейтральні відносно релігійних вірувань, які не претендують на втручання в хід суспільного, політичного та економічного життя. Теократія є суспільна система, яка
 14. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  висновок формулюється в двох твердженнях: у різних місцях продуктивність технічно переміщуються факторів виробництва різна і їх переміщення інституційно обмежена. Ця теорема без шкоди для правильності її висновків може обійти проблеми цінності, зробивши кілька простих припущень. Ось вони: необхідно провести тільки два продукти; ці продукти вільно переміщувані; для виробництва
 15. 7. Індивід в суспільстві
  виводиться певний тип людей. Природні стандарти, що встановлюють, що бажано і що небажано в біологічної еволюції людини, відсутні. Будь прийнятий стандарт є довільним, чисто суб'єктивним, коротше кажучи, ціннісним судженням. Терміни расове поліпшення і расова деградація є безглуздими, якщо не спираються на плани щодо майбутнього людства.
 16. 2. Критика холістичного і метафізичного погляду на суспільство
  висновків концептуального реалізму залишався непорушним, не було й мови про терпимість і міцному світі. Припинення боротьби було всього лише накопиченням нових сил для майбутніх битв. Ідея терпимості до відмінних поглядів інших людей змогла вкоренитися лише після того, як ліберальні доктрини зруйнували чари універсалізму. У світлі філософії утилітаризму суспільство і держава більше не вважаються
© 2014-2022  epi.cc.ua