Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

18. Обгрунтування економічного лібералізму: концепції «економічної людини» і «невидимої руки» ринку


Адам Сміт (1723-1790) - родоначальник класичної школи, автор книги «Багатство народів» («Дослідження про природу і причини багатства народів »). У книзі Сміт виділив головну проблему - економічний розвиток суспільства і підвищення його добробуту.
Для вирішення цього завдання він вводить знамениті поняття «економічна людина» і «невидима рука».
Сутність «економічної людини» складається про те, що поділ праці є результатом певного прагнення людської природи до торгівлі й обміну, тобто до збільшення багатства. Поділ праці є історичною передумовою, завдяки якій Сміт аналізує економічні процеси.
Сенс «невидимої руки» полягає в пропаганді суспільних умов і правил, при яких завдяки вільній конкуренції підприємців і через їх приватні інтереси ринкова економіка буде оптимальним чином вирішувати суспільні завдання і приведе до певного строю особисту і колективну волю з максимальною вигодою для всіх і кожного.
«Невидима рука» незалежно від волі і намірів індивіда - «економічної людини» - направляє його і всіх людей до найкращих результатів, вигоди і до більш високих цілей суспільства, виправдовуючи як би тим самим прагнення людини- егоїста ставити особистий інтерес вище суспільного.
«Невидима рука» передбачає собою співвідношення між «економічною людиною» і суспільством, тобто «Видимої рукою» державного управління. Вона, не протидіє об'єктивним законам економіки, перестане обмежувати експорт та імпорт і виступати штучною перешкодою «природного» ринковому порядку - ринковий механізм господарювання.
За твердженням Сміта - «очевидна і проста система природної свободи», завдяки «невидиму руку» завжди буде автоматично врівноважуватися. Державі ж для досягнення правових та інституційних гарантій та позначення меж свого невтручання залишаються три важливих обов'язки:
1) витрати на громадські роботи - для створення та утримання певних суспільних споруд, забезпечення винагород викладачів, суддів, чиновників, священиків;
2) витрати на забезпечення військової безпеки;
3) витрати на відправлення правосуддя, включаючи охорону прав власності.

Неодмінною умовою для того, щоб економічні закони діяли, є вільна конкуренція, яка може позбавити учасників ринку влади над ціною, і чим більше продавців, тим менш імовірний монополізм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. Обгрунтування економічного лібералізму: концепції «економічної людини» і «невидимої руки» ринку "
 1. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Питання до розгляду 1. Допарадигмальний період. 2. Період класичної парадигми. 3. Період постклассической парадигми. Основні поняття і категорії: «допарадигмальний» період теорії, «наукова революція», добробут, період первісного нагромадження капіталу, «класична» парадигма економічної теорії, «принцип невидимої руки», суспільно-економічна формація, спосіб
 2. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  Сам термін "політична економія" виник задовго до того як політична економія стала наукою. В обіг її ввів представник меркантилізму Монкретьєн де Воттевіль ще в 1615 році, написавши "Трактат політичної економії", суто практичне твір, що містить рекомендації у дусі представників даної школи. Нам важливо значення, яке було вкладено у поняття "політична економія". Зі
 3. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  Перехідна економіка і формационная парадигма. Звичайне уявлення - Росія здійснює перехід «від соціалізму». Таке розуміння має певні підстави. По-перше, за логікою формаційного підходу, що панував у вітчизняній науці, суспільство, «уходящее від капіталізму», природно, повинно було рухатися до соціалізму. По-друге, в Радянському Союзі дійсно склалася система,
 4. 2.1. Принцип обмеженості ресурсів
  Питання до розгляду 1. Обмеженість ресурсів життєдіяльності людини як базовий принцип економічної теорії. 2. Обмеженість ресурсів і потреби людини. Закон узвишшя людських потреб. 3. Cоотношеніе понять «благо», «ресурси», «багатство». 4. Економічні та неекономічні блага. 5. Класифікація благ: споживчі та виробничі блага, приватні,
 5. Адам Сміт: відповідь Мандевіль
  Памфлет Мандевиля відбив реалії життя і зачепив «за живе» британську публіку. Багато хто сприйняв його як виклик громадській думці. Найбільш повну відповідь на цей виклик з'явився через більш ніж півстоліття. Його дав А. Сміт. Спочатку в прямій формі в роботі «Теорія моральних почуттів» (1759), потім - в «Багатстві народів». В останній книзі не було прямої полеміки з Мандевіль - це був відспівати на більш
 6. Відмінні риси російської школи економічної думки
  Усвідомлення особливостей російської цивілізації підводить до виділення відмінних рис російської школи економічної думки і необхідності їх пояснення. Оскільки раніше такого завдання не ставилося, то питання про їх виділення можна розглядати саме в порядку постановки. Хочу в даній зв'язку зазначити, що гострі, часом запеклі суперечки між вченими аж ніяк не заперечують їх приналежності до тієї чи
 7. 1.2. Закономірності перехідної економіки
  - Соціально-економічні характеристики перехідної економіки. Змістом перехідної економіки є не стільки реформування економічної політики і методів господарювання, скільки перетворення системи соціально-економічних відносин. Змінюються практично всі доданки економіки: спосіб розподілу ресурсів і відносини власності, тип відтворення і моделі мотивації, цілі і
 8. 2.1.1. Досвід розвинених країн
  1 Буржуазно-ліберальна традиція в розумінні ролі держави склалася в умовах ста-новлення капіталістичного ринкового господарства, в обстановці гострої боротьби з абсолютистської монархічною владою, що створила непереборні перепони на шляху вільної гри ринкових сил. У 1758 р. французький економіст Ж.К. Гурне на асамблеї школи фізіократів проголосив: «Laissez faire,
 9. Адам Сміт: відповідь Мандевіль
  Памфлет Мандевиля відбив реалії життя і зачепив« за живо британську публіку. Багато хто сприйняв його як виклик громадській думці. Найбільш повну відповідь на цей виклик з'явився через більш ніж півстоліття. Його дав А. Сміт. Спочатку в прямій формі, роботі «Теорія моральних почуттів» (1759), потім - в «Багатстві народів». В останній книзі не було прямої полеміки з Мандевіль - це була відповідь на більш
 10. МАРКСИЗМ ПРО НАУКОВО планованого СУСПІЛЬСТВІ
  Планове господарство, досвід побудови якого почали захопили наприкінці 1917р. влада в Росії більшовики, повинно було втілити ідеї К. Маркса і Ф. Енгельса про більш високий, ніж капіталістичний, комуністичний способі виробництва, коли «разом з всебічним розвитком індивідуумів виростуть, і продуктивні сили і всі джерела суспільного багатства поллються повним потоком».
 11. 1.5. Структура сучасної економічної теорії
  Питання до розгляду 1. Класифікація як найважливіший інструмент структурування наукової теорії. 2. Принципи та їх роль у класифікації наукових знань. 3. Систематизація наукового знання. 4. Абстрактний об'єкт як основний елемент структури теоретичного знання. 5. Критерії структурування економічної теорії. Основні поняття і категорії: структура, логіко-математичні теорії,
 12. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 13. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 14. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  Деякі стверджують, що людина суть хижак, чиї природні вроджені інстинкти спонукають його битися, вбивати і руйнувати. Цивілізація, створюючи неприродну гуманістичну млявість, яка віддаляє людину від її тваринного походження, намагається придушити ці імпульси і потреби. Це зробило людину зіпсованим кволим істотою, яка соромиться своєї приналежності до тваринного світу
 15. 6. Свобода
  Філософи і правознавці доклали чимало зусиль, щоб визначити концепцію особистої (freedom) і політичної (liberty) волі. Навряд чи можна стверджувати, що вони увінчалися успіхом. Концепція свободи має сенс тільки в тій мірі, в якій вона відноситься до міжлюдських стосунків. Були й такі, хто розповідав казки про початкової природній волі, якої імовірно володів людина
 16. 2. Соціалістична доктрина
  Карл Маркс не був автором соціалізму. Ідеал соціалізму був повністю розроблений до того часу, коли Маркс сприйняв соціалістичне кредо. До праксиологической концепції соціалістичної системи, розробленої його попередниками, нічого не можна було додати, і Маркс нічого і не додав. Не спростував Маркс і заперечення проти здійсненності, бажаності і корисності соціалізму, висунуті
© 2014-2022  epi.cc.ua