Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6


План семінару
Умови виникнення, роль та функції ринку .
Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки.
Суб'єкти і об'єкти ринку.
Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі?
Чим відрізняються поняття «структура ринку» і «інфраструктура ринку»?
Назвіть функції ринку. Яка з них не працює, на ваш погляд, в економіці сучасної Росії?
У радянській економічній літературі доводилося, що регулюючу функцію в економіці повинен грати не ринок, а плановий орган (наприклад, Держплан СРСР). Сформулюйте свої висновки з цього питання, назвіть переваги і недоліки того і іншого підходу. Вкажіть причини, за якими ринок ефективніше виконує регулюючу функцію в порівнянні з плановим органом.
Назвіть плюси і мінуси ціноутворюючої функції ринку. Чи вважаєте ви доцільним державне втручання в цей процес?
Назвіть критерії, за якими класифікується структура ринку.
Назвіть функції, які виконує біржа. Як утворюється прибуток біржі?
Визначте функції дилера і маклера.
Хто такий «ведмідь»? Чим його функції відрізняються від функцій «бика»? Чи не здаються вам ці функції суперечливими?
Назвіть методи, за допомогою яких держава зобов'язана компенсувати недосконалість ринку.
Як ви оцінюєте тенденцію додання вашому утворенню ринкового характеру?
Назвіть і розкрийте зміст біржових угод.
Охарактеризуйте діяльність іпотечних банків.
Тести, ситуації, завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Розмежуйте товарний обіг та обмін:
а) рух споживчої вартості за формулою Т-Д-Т;
б) рух споживчої вартості за формулою Т-Т.
2. Розмежуйте суб'єкти та об'єкти ринку:
а) покупці;
б) матеріальні блага;
в) нематеріальні блага;
г) продавці;
д) державні організації;
е) капітал;
ж) відкриття;
з) недержавні організації;
і) проміжні продавці;
к) винахідники;
л) ідеї.
3. У сучасній економіці ринок виконує:
а) виробничу функцію;
б) регулюючу;
в) інформаційну;
г) соціальну;
д) кредитну.
4. До позитивних властивостей ринку відноситься:
а) систематичне підвищення якості економічних благ;
б) швидка адаптація до мінливої економічної ситуації;
в) збереження невідтворюваних економічних ресурсів;
г) зацікавленість у створенні суспільних благ;
д) наявність вільного вибору для виробників і споживачів.

5. Негативні боку ринку - це:
а) використання господарюючими суб'єктами науково-техні-
чеського прогресу;
б) здатність задовольняти постійно зростаюче різноманіття потреб;
в) забезпечення соціального прогресу суспільства.
6. Аукціон - це:
а) форма публічного продажу товарів (або добровільна, або примусова);
б) об'єднання продавців і покупців з метою вигідного продажу товарів;
в) продаж товарів на умовах змагальності між покупцями.
7. Біржа - це:
а) організація, яка акумулює грошові кошти та надає кредит;
б) установа, яка сприяє розвитку фінансових відносин між різними країнами;
в) оптовий ринок масових товарів, що продаються за стандартами або зразкам.
8. На товарній біржі торгують:
а) товарами масового виробничого та особистого споживання;
б) стандартними контрактами;
в) великими партіями будь-яких товарів.
9. Фондова біржа - це:
а) ринок купівлі-продажу робочої сили;
б) ринок цінних паперів;
в) ринок , на якому укладаються угоди по кредитах;
г) ринок оптової закупівлі і продажу товарів.
10. Ф'ючерс - це:
а) договір про постачання і оплати товару за ціною в момент виконання договору;
б) договір про постачання і оплати товару до дати за ціною в момент укладання угоди;
в) договір про поставку товару до дати;
г) договір про оплату товару до певного терміну за ціною в момент укладання договору.
11. Людину, яка здійснює посередницьку діяльність на біржі з купівлі товару від імені клієнта, називають:
а) брокером;
б) дилером;
в) біржовиком;
г) банкіром.
12. Маклер - це:
а) штатний працівник біржі;
б) постійний член фондової біржі;
в) тимчасовий працівник біржі;
г) той, хто грає за рахунок клієнта;
д) той, хто грає в свою користь і за свій рахунок.
Вирішіть завдання
Завдання 1 для майбутніх біржовиків.
Відомо, що «бики» грають на підвищення. Петя Петров думав, що акції корпорації «Пиво», що продавалися по 50 руб. за штуку, швидко виростуть в ціні. Він дав завдання брокеру купити 200 акцій «Пиво». Через два тижні ціна акції досягла 60 руб. Петя Петров, розпорядився продати акції. Який дохід отримав Петров до виплати комісійних брокеру? Якби ціна акції до моменту продажу впала до 35 руб., То скільки б втратив Петя Петров? Завдання 2 для майбутніх біржовиків.

Відомо, що «ведмеді» грають на пониження. Очікуючи зниження цін, вони беруть акції в борг у своїх брокерів і продають їх за поточною ціною. Якщо ціна дійсно падає, то вони знову купують акції за нижчою ціною і повертають акції їх власникам, а собі залишають різницю. Брокеру виплачуються комісійні за послуги.
Катя Петрова вважала, що акції корпорації «Літо» повинні впасти в ціні. Їх поточна ціна становила 13 руб. за одиницю. Катя дала завдання брокеру продати 300 акцій. Брокер позичив їй 300 акцій, які вона продала за 3900 руб. Через 2 тижні акції компанії продавалися вже по 10 руб. за штуку. Брокер знову купив 300 акцій, які він позичав Каті за 3000 руб. Скільки рублів отримала Катя? Що б сталося з грошима, що належать Каті, якби ціни на акції компанії «Літо» зросли?
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
Проведіть аналіз
Відвідайте одну з бірж праці вашого міста. Познайомтеся з її діяльністю:
проаналізуйте динаміку зареєстрованих безробітних по кожному місяцю минув року;
визначте кількість осіб, яким біржа надала роботу за фахом, і кількість осіб, яким допомогла перепрофілюватися;
поцікавтеся причинами, за якими безробітні не отримали роботу.
Напишіть реферат на обрану тему
Моделі ринку і їх характеристика.
Суб'єкти ринку та їх характеристика.
Відмінні риси сучасного ринку.
Висловіть на семінарі свої враження від книги С. А. Кабанова, Л. К. Кулевского «На благо Росії». СПб., 1997.
Теми
- Історія російських бірж. Біржовики-меценати.
- Банківська справа в Росії.
Складіть економічне есе на тему
«Банк - це місце, де Вам позичають парасольку в ясну погоду, а потім просять повернути, коли починається дощ» (Р. Фрост , американський письменник і поет).
Познайомтеся з цікавою книгою
Петербург. Історія банків / Под ред. акад. РАН Б. В. Ананьїча. СПб.: Третє тисячоліття, 2001,
і зробіть на семінарі повідомлення за темами
а) Спосіб життя і менталітет банкіра.
Б) Нові форми банківських відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  Практикум по темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 7. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 8. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 9. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 10. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 11. Практикум по темі лекції 12
  План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 12. Практикум по темі лекції 13
  План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі і завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 13. Практикум по темі лекції 14
  План семінару Сукупний попит і його крива. Сукупна пропозиція. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Мультиплікатор та акселератор. Парадокс ощадливості. Економічне зростання: сутність, типи, темпи і моделі. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте
 14. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 15
    План семінару Макроекономічна рівновага: сутність і види. Теорії макроекономічної рівноваги: класичний і кейн-сіанскій підходи. Напрями та засоби державного регулювання ринкової, командної і перехідної економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чи збігаються поняття ідеального і реального рівноваги, часткового і спільного? Розшифруйте модель
 15. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 16
    План семінару Циклічність розвитку - економічна закономірність. Види циклу. Теорії циклічності розвитку економіки. Причини циклів. Типи економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Особливості економічної кризи в Росії наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. ХХ в. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад згодні ви з твердженням, що найбільш характерна риса
 16. Практикум по темі лекції 17
    План семінару Праця - ресурс ринкової економіки. Теорії праці. Ринок праці. Зайнятість і безробіття: причини, основні риси, види і наслідки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розшифруйте поняття «людський фактор», «трудові ресурси», «трудовий потенціал». Чим відрізняється управління працею в доіндустріальному, індустріальному і постіндустріальному суспільствах?
 17. Практикум по темі лекції 18
    План семінару Грошова маса. Попит і пропозиція грошей. Грошовий ринок. Кредит: сутність, функції, форми. Грошово-кредитна система: структура та функції. Цінні папери та їх різновиди. Ринок цінних паперів. Інфляція: сутність, форми, причини, наслідки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Проаналізуйте рівняння обміну Фішера. Які реальні ситуації можуть бути
 18. Практикум по темі лекції 19
    План семінару Сутність фінансової системи та її причини. Державний бюджет. Проблеми бюджетного дефіциту. Державний борг. Внутрішній і зовнішній борги. Сутність і принципи оподаткування. Види податків. Крива Лаффера. Система податків в Російській Федерації. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Назвіть принципи побудови фінансової системи. Чим ви
 19. Практикум по темі лекції 20
    План семінару Доходи населення: джерела, види, структура. Рівень життя населення та показники його вимірювання. Закон Енгеля. Нерівність в розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. Роль держави в перерозподілі доходів. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст двох підходів - з позиції теорії трудової вартості і з позиції теорії
 20. Практикум по темі лекції 21
    План семінару 1. Форми міжнародних економічних відносин: а) міжнародна торгівля; б) вивіз капіталу; в) міжнародна міграція робочої сили; г) міжнародний поділ праці. Міжнародна валютна система: сутність, структура, еволюція. Світова глобалізація економічних процесів. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Охарактеризуйте позиції різних
© 2014-2022  epi.cc.ua