Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономіка → 
Теорія економіки
ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ
Палмер Т.Дж Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів 2012
Погоня за прибутком, жадібність, егоїзм, насильство - для багатьох сьогодні капіталізм пов'язаний з несправедливістю і аморальністю, майновим розшаруванням , нівелюванням культурних відмінностей та іншими негативними сторонами життя сучасного суспільства. Однак антікапіталістічеськая риторика не витримує зіткнення з логікою і фактами: свобода, співпраця, підприємливість, інновації, приватна ініціатива, турбота про споживача, індивідуалізм, рівні права та рівні можливості - всі ці цінності капіталізму не мають нічого спільного з тим, що зазвичай ставлять йому в провину.
Є. Н. Лобачова Економічна теорія 2012
Підручник знайомить читача з основними положеннями економічної науки всо-відповідності з останніми вимогами Государстіпiнот ofip; i; i <жатсльного стандарту з дисципліни «Економічна теорія». У ньому розглянуті найбільш загальні підходи, принципи і методи дослідження економічних іроцгггон.
Вивчення економічної теорії в рамках даного підручника дозволить сформувати базовий рівень економічної грамотності, сос ганіп. цілісне уявлення про суть економічних явищ.
Для студентів, аспірантів, викладачів і йшов, але / о ішпгрпуюгп проблеми економічної науки.
А. В. Довгялло Економічна теорія 2012
Навчально-методичний посібник розкриває головні базові поняття та категорії економічної теорії: виникнення і еволюція економічної теорії, її предмет і метод, проблема вибору в умовах рідкості економічних ресурсів, зміст економічної системи, власності і виробництва. Дане навчальне видання дозволить полегшити засвоєння теоретичного матеріалу студентами, які вивчають дисципліну «Економічна теорія».
Призначено для студентів денної та заочної форм навчання неекономічних спеціальностей.
Г. Вечканова, Г. Вечканов Економічна теорія 2010
У посібнику розглядаються екзаменаційні питання з основ економічної теорії. Матеріал відповідає вимогам Державного стандарту вищої професійної освіти Російської Федерації з курсу «Економічна теорія».
Призначено для спеціальностей 521600 «Економіка», 061100 «Менеджмент», 020200 «Політологія», 021200 «Юриспруденція» і інших. Посібник може бути також використане при підготовці до заліків та іспитів з мікроекономіки та макроекономіки.
А. І. Салов Економіка. Конспект лекцій 2009
Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готової до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчене. Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні цього завдання стосовно до курсу "Економіка".
Видання призначене студентам вищих навчальних закладів.
Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін Введення в економічну теорію 2009
Викладено основи економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії.
Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі професійної підготовки, перепідготовки фахівців в галузі економіки.
Д. А. Шевчук Економічна теорія. Конспект лекцій 2009
В курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Економічна теорія». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, а також якісно підготуватися до заліку та іспиту. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, банкірів, фінансових менеджерів, бухгалтерів, практичних працівників, учнів бізнес-шкіл, абітурієнтів економічних навчальних закладів, політологів, журналістів і всіх, хто цікавиться даною тематикою. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає вичленувати вузлові положення та проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, усвідомити логічну послідовність.
1 2 3 4
© 2014-2022  epi.cc.ua