Головна
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
Колектив авторів Національна економіка Білорусі. Шпаргалка 2013
Курс «Національна економіка Білорусі» являє собою систематизований виклад теоретико-методологічних та організаційно-практичних основ формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Шпаргалка підготовлена ??колективом викладачів Білоруського державного економічного університету.
Т.С. Печенін Економіка підприємства 2013
Повний курс лекцій з економіки підприємства для ФЗО спеціальність 06.08.00 складений на основі підручників провідних професорів даної області (Волков, Горфін-кель, Скляренка, Прудников, Сергєєв).
  Словник економічних термінів. Букви А-Д 2013
Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви Е-І 2013
Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви К - Л 2013
Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви М-О 2013
Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Буква П 2013
Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви Р-C 2013
Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
  Словник економічних термінів. Букви Т-Я 2013
Універсальний словник економічних термінів. Словник містить економічні терміни, до кожного терміна наводиться інформація, доступна для будь-якої людини. Словник складається зі списку слів в алфавітному порядку. Всі терміни описані повно і розгорнуто.
Колектив авторів Лекції з податків та оподаткування 2012
Кожна особа (як фізична, так і юридична) зобов'язана сплачувати законно встановлені податки і збори. Організації (підприємці), які застосовують загальноприйняту систему оподаткування, повинні перераховувати до бюджету такі податки: податок на прибуток організацій (податок на доходи фізичних осіб), податок на додану вартість, єдиний соціальний податок, податок на майно. Про те, як відбувається обчислення та сплата цих податків ми поговоримо на сторінках нашого навчального посібника. Окремий розділ книги присвячений спрощеній системі оподаткування, яку застосовує сьогодні більшість суб'єктів малого бізнесу. В даний час податкове законодавство бурхливо змінюється: скасовуються одні податки і вводяться інші, а для діючих податків змінюється їх регламентує законодавство. Як розібратися в змінах законодавства? На це та інші питання покликана відповісти дана книга.
Навчальний посібник буде корисним студентам російських ВНЗ економічних спеціальностей, а також для бухгалтерів і керівників російських підприємств.
А. С. Меденцев Шпаргалка з податків та оподаткування 2012
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне по Податків та оподаткування, а інше - справа техніки.
Ні пуху, ні пера!
Палмер Т.Дж Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів 2012
Погоня за прибутком, жадібність, егоїзм, насильство - для багатьох сьогодні капіталізм пов'язаний з несправедливістю і аморальністю, майновим розшаруванням , нівелюванням культурних відмінностей та іншими негативними сторонами життя сучасного суспільства. Однак антікапіталістічеськая риторика не витримує зіткнення з логікою і фактами: свобода, співпраця, підприємливість, інновації, приватна ініціатива, турбота про споживача, індивідуалізм, рівні права та рівні можливості - всі ці цінності капіталізму не мають нічого спільного з тим, що зазвичай ставлять йому в провину.
Є. Н. Лобачова Економічна теорія 2012
Підручник знайомить читача з основними положеннями економічної науки всо-відповідності з останніми вимогами стандарту з дисципліни «Економічна теорія». У ньому розглянуті найбільш загальні підходи, принципи і методи дослідження економічних іроцгггон. Вивчення економічної теорії в рамках даного підручника дозволить сформувати базовий рівень економічної грамотності, сос ганіп. цілісне уявлення про суть економічних явищ.
Для студентів, аспірантів, викладачів і йшов, але / о ішпгрпуюгп проблеми економічної науки.
А. В. Довгялло Економічна теорія 2012
Навчально-методичний посібник розкриває головні базові поняття та категорії економічної теорії: виникнення і еволюція економічної теорії, її предмет і метод, проблема вибору в умовах рідкості економічних ресурсів, зміст економічної системи, власності і виробництва. Дане навчальне видання дозволить полегшити засвоєння теоретичного матеріалу студентами, які вивчають дисципліну «Економічна теорія».
Призначено для студентів денної та заочної форм навчання неекономічних спеціальностей.
І.А. Марчева Страхування 2012
Посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Економіка» та «Менеджмент» (бакалаврат) і економічними спеціальностями. У посібнику наведено програма курсу «Страхування» і зміст тем курсу. Розглянуто економічні, правові, фінансові та організаційні засади страхової діяльності, класифікація в страхуванні, особливості майнового страхування, особистого страхування, страхування відповідальності, показаний механізм перестрахування. Посібник містить методичні матеріали, необхідні для практичних занять за темами дисципліни, і список нормативно-правових документів.
Посібник підготовлено за завданням факультету управління та підприємництва ННГУ.
Відповідальний за випуск:
голова методичної комісії факультету управління та підприємництва ННГУ к.х.н., доцент С.В. Краснодубская
К.І. Сонін Sonin. ru: Уроки економіки 2011
Книга відомого - не тільки на Батьківщині, а й за її межами - російського економіста Костянтина Соніна «Sonin.ru: Уроки економіки» - це захоплюючий путівник по всіх областях економічної науки. Вона геть руйнує сформований у більшості стереотип, згідно з яким економіка - це має мало спільного з реальним життям людей крутійство, сухі формули і замучені очкарики. Виявляється, економісти можуть допомогти нам зрозуміти, чому при пенальті воротар кидається не в той кут; як війна між Англією і Францією призвела до появи портвейну; чи так уже мудро «соломонове рішення»; навіщо будувати газопровід, якщо газу для нього все одно немає. Познайомившись з книгою «Sonin.ru», читач відкриє, що економісти - далеко не завжди витають у хмарах зануди, а навпаки, веселі люди, чий професійний інтерес стосується всього, що відбувається навколо них
Колектив авторів Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки 2011
Ще 10 років тому тобі довелося б просидіти не одну годину в бібліотеці, перелопатити і законспектувати гори літератури при підготовці до іспиту. Сьогодні є прекрасна можливість озброїтися знаннями за максимально короткий час! У твоїх руках - збірка найбільш ймовірних запитань і відповідей до іспиту з історії економіки.
Ю. Александров СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ 2011
У книзі викладається нова концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. У заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції.
Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної теорії.
Карасьов Економіка 2011
Предмет, Об'єкт, Зміст і завдання курсу економіки промислового виробництва і її місце в циклі економічних дисциплін
C. Н. Кузнєцова Історія економікі.Практікум 2011
У навчально-методичний посібник включені методичні засоби, що забезпечують організацію навчального процесу на основі системно-діяльного підходу.
Комплект методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Історія економіки» містить пояснювальну записку-обгрунтування до вивчення курсу, програму курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих знань, що забезпечує системність, технологічність процесу навчання, дозволяє підвищити якість підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог
Навчально-методичний посібник призначений для викладачів, аспірантів, студентів, що займаються вивченням історії економіки.
Дисципліна викладається у відповідності з Державним стандартом професійної вищої освіти. Методичні вказівки складені на підставі рекомендованого стандарту.
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро, МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС 2010
У навчальному посібнику в стислому, чітко структурованому вигляді викладені основні теми макроекономіки, які необхідно розуміти студентам економічних і неекономічних спеціальностей, щоб у майбутньому успішно виконувати свої функції з управління підрозділами фірм і підприємствами різних форм власності. У виданні використані курси лекцій, що читаються авторами в московських вузах, і широке коло джерел - перекладних і вітчизняних робіт в галузі економіки. Посібник включає оригінальні методичні розробки авторів.
Важливим елементом, що дозволяє навчаються краще зрозуміти прочитаний матеріал, є контрольні питання, практичні завдання і тести, наведені в кінці кожної теми, а також словник основних термінів, що збагачують лексичний запас в галузі економіки.
Для студентів викладачів, керівників підприємств, а також читачів, які цікавляться сучасною економікою.
О. В. Антонова Податкові системи зарубіжних країн 2010
Податкові системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» 4-го курсу дистанційної форми навчання; спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та оподаткування») 4-го курсу дистанційної форми навчання
Н.Є. Алексєєв Актуальні проблеми економіки росії 2010
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми економіки Росії» пов'язана з дисциплінами навчального плану «Економічна теорія» , «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» та іншими. Зазначені зв'язку дисципліни дають студенту системне уявлення про комплекс дисциплін, що вивчаються у відповідності з державним освітнім стандартом, що забезпечує відповідний теоретичний рівень і практичну спрямованість у системі навчання.
Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та осіб, які цікавляться теоретичними та практичними питаннями сучасної економіки.
Підготовлено на основі великого масиву статистичної інформації, підручників, навчальних посібників, наукових статей, методичної та нормативної літератури.
Колектив авторів Історія економіки: Шпаргалка 2010
В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Історія економіки».
Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит.
Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Історія економіки»
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов Мікроекономіка 2010
У восьмому виданні книги відомих вітчизняних авторів ви знайдете основні питання курсу «Мікроекономіка». Викладені стисло і дохідливо, доповнені матеріали будуть корисні також усім, хто вивчає предмети «Загальна економічна теорія» та «Економічна теорія».
Колектив авторів Світова економіка. Шпаргалка  2010
 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Світова економіка». 
 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит. 
 Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Світова економіка».
 Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін Основи бізнесу. Шпаргалка  2010
 Даний посібник є допоміжним матеріалом для підготовки до іспитів, заліків з дисципліни «Основи бізнесу». Матеріал книги складений у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти.
  Обсяг і якість викладеного матеріалу допоможе студентам здати іспити на оцінку «відмінно».
 Колектив авторів Ціноутворення: Шпаргалка  2010
 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Ціноутворення».
  Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Ціноутворення» у вищих і середніх навчальних закладах.
 А. Дусенбаев, Н. Воєводіна Економічна історія Росії  2010
 Це видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту або заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх установ.
 А. В. Приходько Шпаргалка з макроекономіки  2010
 Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова "шпора", написана реальним преподом. Тут можна знайти все необхідне з макроекономіки, а інше - справа техніки.
Контакти
© 2014-2020  epi.cc.ua