Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономіка → 
Економіка країн
ЕКОНОМІКА КРАЇН
Колектив авторів Національна економіка Білорусі. Шпаргалка 2013
Курс «Національна економіка Білорусі» являє собою систематизований виклад теоретико-методологічних та організаційно-практичних основ формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Шпаргалка підготовлена колективом викладачів Білоруського державного економічного університету
Колектив авторів Світова економіка. Шпаргалка 2010
В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Світова економіка».
Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит.
Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Світова економіка».
О.В.Корніенко Світова економіка 2009
У посібнику у формі запитань і відповідей дається характеристика структури світової економічної системи, розглядаються основні форми міжнародних економічних відносин.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до чинного Державним освітнім стандартом за курсом світової економіки.
У книзі більше двадцяти таблиць і п'ятдесяти графіків, схем і малюнків. Видання розраховане на студентів, бакалаврів, магістрів та аспірантів економічних спеціальностей, буде незамінне при підготовці до іспиту та виконання дипломних робіт з даного курсу.
П.Ю. Смирнов Світова економіка. Шпаргалки 2009
У книзі коротко викладені відповіді на основні питання теми «Світова економіка». Видання допоможе систематизувати знання, отримані на лекціях і семінарах, підготуватися до здачі іспиту чи заліку.
Посібник адресований студентам вищих і середніх освітніх установ, а також усім, хто цікавиться даною тематикою.
Н.А. Кошелев Національна економіка.Шпаргалкі 2009
Інформативні відповіді на всі питання курсу «Національна економіка» відповідно до Державного освітнього стандарту.
О.В. Корнієнко Національна економіка 2008
Посібник підготовлено відповідно до чинного Державним освітнім стандартом за курсом національної економіки. У книзі у форматі «запитання - відповідь» дана характеристика структури економіки Росії, господарська характеристика окремих регіонів країни, розглянуті основні сфери національної економіки, показано роль РФ у світовій економіці.
Призначено для підготовки до іспиту з курсу «Національна економіка».
А.Н. Кошелев Національна економіка. Конспект лекцій. 2008
Конспект лекцій відповідає вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Доступність і стислість викладу дозволяють швидко і легко отримати основні знання з предмета, підготуватися і успішно здати залік та іспит.
Розглядаються структура, господарські системи, поняття і сутність суспільних благ у національній економіці, показники розвитку та соціально-трудові відносини, а також регіональні процеси, питання державного регулювання та економічної безпеки національної економіки.
Для студентів економічних вузів і коледжів, а також тих, хто самостійно вивчає даний предмет.
1 2 3
© 2014-2022  epi.cc.ua