Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009
Інформативні відповіді на всі питання курсу «Національна економіка» відповідно до Державного освітнього стандарту.
1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
2. Структура національної економіки
3. Теорії структурних реформ національної економіки
4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
5. Галузева структура національної економіки
6. Теорія «Міжгалузевого балансу»
7. Структура власності в національній економіці
8. Структурні зміни в економіці сучасної Росії
9. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
11. Економічні ресурси: їх види.
13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
14. Національне багатство Росії
15. Місце Росії в системі використання потенціалів планети
16. Типи господарських систем, поняття, сутність
17. Характеристика господарських систем
18. Суб'єкти господарювання, їх взаємозв'язок
19. Причини переходу України до ринкової економіки
20. Фактори формування російської моделі ринкової економіки
21. Механізми національної господарської системи
22. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури
23. Громадські блага: поняття, сутність
24. Класифікація суспільних благ
25. Види суспільних благ
26. Специфіка споживання суспільних благ
27. Суспільний вибір в національній економіці
28. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці
29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
30. Фактори, що впливають на розвиток національної економіки
31. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки: ВВП, ВНП
32. Ринок праці в національній економіці
33. Особливості зайнятості та безробіття в перехідній економіці
34. Економіка регіону, типи регіоналізації
35. Система відтворення регіону
36. Концепція розвитку регіонів «Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів Російської Федерації»
37. Міжрегіональні соціально-економічні процеси
38. Бюджетне забезпечення регіонального та муніципального розвитку
39. Теоретичні основи бюджетного регулювання економіки
40. Цільові програми управління розвитком регіонів
41. Держава в російській економіці
42. Функції держави в національній економіці
43. Поняття державного регулювання економіки
44. Механізми державного регулювання економіки
45. Державне регулювання національної економіки в Росії
46. Поняття національної економічної безпеки
47. Концепція національної безпеки Російської Федерації
48. Внутрішні і зовнішні загрози національній економічній безпеці
49. Зовнішні загрози національній безпеці
50. Федеральні, регіональні і місцеві інститути забезпечення національної економічної безпеки
51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації
52. Функції загальнонаціонального ринку
53. Нерегульовані ринки.
54. Регульовані ринки
55. Монополія і конкуренція в російській економіці
56. Антимонопольна політика
Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка - 2013
 2. Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка - 2010 рік
 3. О.В.Корніенко. Світова економіка - 2009 рік
 4. П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки - 2009 рік
 5. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 6. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 7. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 8. З.К.Раджабова. Світова економіка - 2006
 9. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 10. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 11. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 12. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 13. В.К. Ломакін. Світова економіка - 2002 рік
 14. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 15. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії - 2000
 16. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 17. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 18. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua