Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Теорії структурних реформ національної економіки

Необхідність структурних реформ звичайно пов'язана із занепадом національної економіки, затяжною економічною кризою. У ситуації, коли функціонування національної економіки не відповідає вимогам гідного рівня життя, під тиском населення уряд країни змушений піти на ряд крайніх заходів щодо зміни стану національної економіки - на структурні реформи.
Проведення структурних реформ національної економіки завжди входить в поле діяльності державного апарату.
Для того щоб структурні реформи були більш ефективними, зазвичай вони оформляються у вигляді програм - розрахованих на довгострокову реалізацію, взаємопов'язаних між собою заходів. Програми можуть бути різними за своїм змістом, цілям, завданням, методам оформлення та отражаютконкрет-ні особливості національної економіки.
Реформа пенсійної системи є одним з найбільш дієвих механізмів структурного реформування національної економіки.
Тут завдання полягає в тому, щоб перейти до системи недержавних пенсійних фондів, які можуть реалізувати більш ефективне управління довіреними їм фінансовими засобами. Але повний відхід держави не сприяє встановленню економічної стабільності - воно має зберегти за собою право регулювання діяльності недержавних фондів. Реформування пенсійної системи найбільш складна, але проте необхідна частина структурних реформ, оскільки дозволяє мобілізувати необхідні обсяги фінансових ресурсів для розвитку національної економіки.
Реформування банківської сфери викликано тим, що вона реалізує значні економічні функції - забезпечує грошовий потік для цілей економічного розвитку. Її головна роль полягає у створенні грошей. Це завдання центрального банку. Специфіка конкретної банківської системи залежить від реальних умов і потреб національної економіки.

Головною проблемою банківської сфери став загальний і системний неповернення кредитів, пов'язаний із загальним економічним спадом, зниженням активності господарюючих суб'єктів, зменшенням доходів населення і загального рівня життя.
Іншою особливістю є зниження довіри населення до банківської системи, так як населення переключилася на використання позабанківських форм заощаджень і стало негативно підходити до можливостей інвестування грошових коштів в національну економіку.
Результати реалізації програм структурного реформування показують їх ефективність і результативність. Намітилася економічна стабілізація дозволяє зробити висновок про те, що країни з перехідним типом економіки зможуть в довгостроковій перспективі вийти на стійкі показники економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Теорії структурних реформ національної економіки "
 1. ТЕМА 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни. Основні терміни і поняття
  структурну перебудову економіки, повний державний контроль над всією системою зовнішньоекономічних зв'язків. Здійснювалася структурна перебудова народного господарства, активізувалася зовнішня політика, урядом заохочувалася діяльність великих промислово-фінансових об'єднань, застосовувалося індикативне планування, був узятий курс на повернення "втекли з країни капіталів", різко
 2. ЛІТЕРАТУРА
  структурного регулювання економіки. М.: Изд-во МАІ, 1996. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т. Богомолова. М.: Изд-во «Російський економічний журнал», Фонд «За економічну грамотність»,
 3. 8. Структурні зміни в економіці сучасної Росії
  структурна реформа національної економіки. В її результаті склалася соціалістична система господарської діяльності балу замінена на ринкову. Об'єктивними причинами початку реформування став намітився в 1960-х рр.. і усугубившийся на початку 1980-х рр.. затяжна економічна криза, в результаті якого практично повністю припинився економічне зростання, настав стан
 4. 3. Податкова реформа
  реформу 1986 р. пішов закрупнимі змінами в податковому законодавець-стве, вжитими в 1978 р., 1981 р. і 1982 р., атакож напруженою дискусією і аналізом опо-вої системи професійними економістамі1. Цілком очевидно, що в майбутньому нас чекають но-ші податкові реформи, оскільки Закон про опо-вої реформу 1986 р. не врегулював ряд крупнихпроблем. У цьому параграфі ми розглянемо
 5. № 87. Реформи уряду Мейдзі в Японії
  реформа (заміна самурайського війська регулярної армією). 2. Аграрна реформа (ліквідація державної власності на
 6. 2. Теорії структурних реформ національної економіки
  структурних реформ звичайно пов'язана із занепадом національної економіки, затяжною економічною кризою. У ситуації, коли функціонування національної економіки не відповідає вимогам гідного рівня життя, під тиском населення уряд країни змушений піти на ряд крайніх заходів щодо зміни стану національної економіки - на структурні реформи. Напрямок структурного
 7. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  структурна перебудова у розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. у розвинених і постсоціалістичних країнах. Сучасне соціально-економічне становище
 8. Контрольні питання
  реформ? 2. Назвіть основні напрями і механізми ув'язки політики реформ і національних інтересів Росії. 3. Що таке економічна безпека і стан економічної безпеки в Російській Федерації ? 4. Дайте характеристику системи забезпечення еконо-чеський безпеки: засоби аналізу та механізми
 9. Глава 21. Економічний розвиток, зростання та структурні зміни
  структурні зміни відбуваються в національній економіці , залежить багато чого в житті країни та її
 10. Контрольні питання
  структурної перебудови
 11. 24. ПРОВІДНІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (20-30 -і рр.).
  теорії кооперації. Вклад Н.Д. Кондратьєва в теорію кон'юнктури, питання економічної статики і динаміки. Розробка теорії великих циклів (довгих хвиль). Значення теорії великих циклів. Л.Н . Юровський: «Нариси з теорії ціни». Проблема динамічної рівноваги і проведення грошової реформи. А.А. Богданов: «Короткий курс економічної теорії». «Тектологія» - системний підхід до вивчення
 12. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасування карток. Економічні реформи 30-х років. Реорганізація управління промисловістю. Кредитна реформа. Податкова реформа. Економічні реформи 50-60-х років та їх результати. Пошуки шляхів удосконалення управління промисловістю і будівництвом. Удосконалення господарського механізму.
 13. № 117. Реформи Івана Грозного
  реформ: 1 . Адміністративна реформа - створення системи наказів, вищих органів галузевого управління. 2. Військова реформа, впорядкувала військову службу бояр, дворян, стрільців, гармашів, козаків. 3. Земська і губна реформи спочатку обмежили, а потім скасували влада кормленщиков. Були створені органи місцевого самоврядування. У 1549 р пройшов 1-й Земський собор, за підсумками якого був
 14. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  структурна пере-стройка в розвинених країнах . Роль регіональних союзів у світовій еко-номіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. у розвинених і постсоціалістичних стра-нах. Сучасне соціально-економічне становище
 15. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  реформування. С. Вітте. П. Столипін. Проблема російських монополій. Особливості функціонування державного сектора. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі . Економічні програми революції 1917 р. Умови формування командно-адміністративної системи економіки в Росії. Структурні зрушення в економіці в період революцій 1917 р. та громадянської війни. Господарський розвиток радянської
 16. § 3. Економічні закони і категорії , їх класифікація sssn
  теорії та його структурні
 17. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  реформи в СРСР 1922-1924 рр.. та 1947 рр.. Економічні реформи 30-60 рр.. в СРСР. Реформи 1965 року в Росії та їх соціально-економічні
 18. Теми рефератів
  реформ. Хронологія заходів та наслідки радикальних економічних реформ в Росії в
 19. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
  структурного аналізу економіки, так як він дозволяє визначити її сутність і зробити прогноз майбутнього стану і розвитку, при цьому виходить із наступних особливостей структурного аналізу національної економіки: 1) він дозволяє більш повно пояснити протікають в національній економіці процеси, 2) він дає можливість на підставі даних, отриманих в результаті проведення структурного
© 2014-2022  epi.cc.ua