Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

8. Структурні зміни в економіці сучасної Росії

Наприкінці ХХ в. була розроблена і реалізована кардинальна структурна реформа національної економіки. В її результаті склалася соціалістична система господарської діяльності балу замінена на ринкову.
Об'єктивними причинами початку реформування став намітився в 1960-х рр.. і усугубившийся на початку 1980-х рр.. затяжна економічна криза, в результаті якого практично повністю припинився економічне зростання, настав стан стагнації, значно знизився рівень життя населення. Програма реформ національної економіки початку 1990-х рр.. включала:
1) структурні реформи;
2) приватизацію;
3) макроекономічне регулювання.
Велику увагу було зосереджено на бюджетній і податковій політиці. За допомогою чисто монетаристських методів держава стримувало темпи інфляції і одночасно реалізовувало заходи з підтримки виробництва.

Один із структурних зрушень, що намітився в 1995 р., все більше розвивається і в даний час, полягає він у зниженні обсягів обробної галузі - галузі глибокої переробки ресурсів. Разом з тим збільшується частка галузей з низьким ступенем переробки ресурсів, таких, як добувна промисловість, тобто орієнтованих не так на внутрішній, а на зовнішній ринок збуту.
В аграрному секторі економіки існувала монополія держави на користування та володіння землею була скасована. Передбачалося, що надання права на володіння землею приватним особам позитивним чином позначиться на обсягах сільськогосподарського виробництва. Але склалася діаметрально протилежна ситуація - зниження обсягів виробництва в цьому секторі в результаті неконкурентоспроможності. В результаті намітилася розвивається і сьогодні стійка тенденція до зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

Підсумком реформ став їх успіх тільки за деякими напрямками і загальний провал в рамках національної економіки. Підтвердив це фінансова криза 1998 р. Різке збільшення темпів інфляції у 2000 р. призвело до практично повної ліквідації розпочатого зароджуватися середнього класу.
Існуюча сьогодні національна економіка заснована на залишкових явищах економіки планової в сукупності з дикими елементами ринкової економіки, в більшості своїй що носить кримінальний характер. Різке зниження рівня життя населення призвело до ряду соціальних потрясінь. Вітчизняна економіка стоїть перед вирішенням проблем тіньової економіки та реалізації технологій загального сталого розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Структурні зміни в економіці сучасної Росії "
 1. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Зміни в економіці розвинених країн. Зрушення в розстановці країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929-1933
 2. Глава 21. Економічний розвиток, зростання та структурні зміни
  структурні зміни відбуваються в національній економіці, залежить багато чого в житті країни та її
 3. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  структурні зміни являють собою зрушення в продуктово-галузевій структурі. У широкому сенсі до цих змін слід додати також зміни у складі виробництва і споживання ресурсів: інвестицій і основного капіталу (галузева, територіальна, технологічна тощо), трудових ресурсів (з погляду половозрастного, професійного, галузевого складу), матеріальних і
 4. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Зміни в економіці розвинених країн. Зрушення в рас-становке країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Віз-народження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза
 5. ЛІТЕРАТУРА
  структурного регулювання економіки. М.: Изд-во МАІ, 1996. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т. Богомолова. М.: Изд-во «Російський економічний журнал», Фонд «За економічну грамотність»,
 6. 5. Структурні зміни в економічному розвитку
  зміни в економічному
 7. Вплив кризи на економіку Росії:
  структурними змінами в економіці, громадськими потрясіннями і падінням ролі сировинних
 8. Концепція структурної перебудови економіки Росії
  структурної перебудови в Росії виходить із збереження галузевого розмаїття народногосподарського комплексу. У структурі промисловості виділяються три групи галузей: 1) паливно-енергетичний комплекс. Ці галузі зберігають свою конкурентоспроможність і можуть залучати іноземні інвестиції; 2) галузі обробної промисловості, здатні поставляти продукцію на експорт
 9. Відтворювальна структура
  структурні кризи виявляються в зміні не загальною економічною кон'юнктури, а в якихось окремих галузях або сферах економіки. Нерідко структурні кризи впливають на багато галузі господарства і навіть на багато сфер світового господарства. У певних умовах структурні кризи можуть робити глибокий вплив на економічний розвиток протягом досить тривалого часу.
 10. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  структурна перебудова у розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. в розвинених і постсоціалістичних країнах. Сучасне соціально-економічне становище
 11. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  структурна пере-стройка в розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій еко-номіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. в розвинених і постсоціалістичних стра-нах. Сучасне соціально-економічне становище
© 2014-2022  epi.cc.ua