Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Структура національної економіки: поняття, суть і види

Сутність національної економіки полягає вте, що вона являє собою сформовану систему національного і суспільного відтворення держави, у якій між собою взаємопов'язані галузі, види та форми суспільної праці, що склалися в результаті тривалого історичного еволюційного розвитку конкретної країни. Вплив на особливості національної економіки надають історичні, культурні традиції, географічне положення держави, його роль в міжнародному поділі праці і т. д.
В. В. Леонтьєв визначає національну економіку як систему, здатну до саморегуляції, що складається з різних видів діяльності.
Вивченню національної економіки присвячено ряд суміжних з нею наук і навчальних дисциплін:
1) економіка промисловості;
2) економіка будівництва;
3) економіка сільського господарства;
4) економічна теорія.
Структурний аналіз національної економіки, за словами його основоположника Р.
Бара, дозволяє провести більш повний і всебічний аналіз економічних процесів. Виходить він з того, що структура є способом упорядкування різних одиниць в економіці і формування між ними органічної взаємодії. Існують два види структури національної економіки:
1) економічні структури визначають функціонування економічних одиниць національної економіки. Вивчення характеру взаємозв'язків між ними становить інтерес, так як вони визначають сутність національної економіки;
2) неекономічні структури, що визначають функціонування неекономічних одиниць - культуру, освіту і т. д. Їх аналіз становить інтерес тільки в тій ступеня, у якій ці одиниці і взаємозв'язок між ними впливають на функціонування національної економіки. Ф. Перу вважає, що структура національної економіки відрізняється пропорціями і відносинами між її складовими частинами.
Пропорція - це значення підданої аналізу одиниці національної економіки по відношенню до інших. Відносини - це відносно стійкі зв'язки між одиницями національної економіки, здатні до зміни та збереженню.
Р. Тінбергенг вважає важливим проведення структурного аналізу економіки, так як він дозволяє визначити її сутність і зробити прогноз майбутнього стану і розвитку, при цьому виходить із наступних особливостей структурного аналізу національної економіки:
1) він дозволяє більш повно пояснити протікають в національній економіці процеси;
2) він дає можливість на підставі даних, отриманих в результаті проведення структурного аналізу, виробити більш ефективну і результативну національну економічну політику , яка буде більш гнучкою, адаптованої і актуальною.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види "
 1. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу« Макроекономіка »
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 2. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
  Сутність національної економіки полягає в тому, що вона являє собою сформовану систему національного і суспільного відтворення держави, у якій між собою взаємопов'язані галузі, види та форми суспільної праці, склалися в результаті тривалого історичного еволюційного розвитку конкретної країни. Вплив на особливості національної економіки надають історичні,
 3. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  Макроекономічна нестабільність разом з кризами і безробіттям виявляється ще в одній формі, у формі інфляції, яка утворюється в сфері грошово-кредитного обігу. Розуміння цієї сфери національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 4. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  1. Основні проблеми і методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
 5. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Тип соціально-економічних відносин грунтується на вирішенні таких найважливіших практичних завдань: - хто володіє економічною владою - присвоює вирішальні чинники виробництва; - хто і на яких соціальних умовах виробництва створює економічні блага; - кому і в яких кількостях дістаються результати господарської діяльності. Звідси соціально-економічні відносини включають
 6. Глава 17. Державне регулювання економіки
  Сутність і методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність і структура ринку? 2. Які найбільш важливі умови існування та функції ринку? 3. Які основні види сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
 8. 7. Структура власності в національній економіці
  Структура власності має для національної економіки велике значення, так як визначає характер і сутність протікають в ній процесів - виробництва, споживання, розподілу. Виділяють наступний зміст власності: 1) економічна сутність власності побудована на відносинах між суб'єктом - власником і об'єктом - власністю. Як правило, власністю є
 9. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Назвіть види менеджменту та дайте визначення їх сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає
 10. § 1. Сутність і види бізнесу
  § 1. Сутність і види
 11. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  Соціально-економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємств і витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
© 2014-2022  epi.cc.ua