Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

33. Особливості зайнятості та безробіття в перехідній економіці

Зайнятість населення - це діяльність людини, в процесі якої він вступає в певні соціально-економічні відносини, яка дозволяє отримувати певний дохід, що направляється на реалізацію його потреб.
Збільшення зайнятості населення є основним напрямком державної економічної політики, так як це дозволяє збільшити обсяги виробленого суспільного продукту, що, в свою чергу, робить позитивний вплив на якість життя.
Протилежним зайнятості є показник безробіття. Це найбільш характерне явище для перехідної економіки, яке в повній мірі відноситься і до Росії. По суті, безробіття чинить неоднозначний вплив на економіку Росії.
Позитивний вплив безробіття полягає в тому, що вона є побічним явищем трансформації національної економіки. При її відсутності було б загальмоване суспільне відтворення, для якого необхідні додаткові ресурси.
Також вона підвищує ступінь ефективності використання зайнятих в економіці трудових ресурсів.
Трансформація національної економіки зробила великий вплив на функціонування ринку праці. Перехід від планової до ринкової економіки, погіршення соціально-економічної ситуації негативним чином позначилися на стані трудових ресурсів.
Перехід до ринкових механізмів регулювання ринку праці приніс і основне позитивне явище - змінилося значення людини в трудових відносинах. Він став займати більш активну позицію, трансформувався в повноправний суб'єкт економічної діяльності, який має великий вплив на функціонування національної економіки.
Особливість структури зайнятості в Росії полягає в тому, що держава все більш усувається від регулювання ринку праці. Існуюча система служб зайнятості не може здійснити ефективного працевлаштування. У цій ситуації населення може розраховувати тільки на самостійне працевлаштування, без допомоги держави.
Отримала широке поширення нелегальна трудова діяльність або у формі організації незареєстрованих підприємств, або працевлаштування на тимчасовій основі, без оформлення трудового договору.
Населення вдається до нестабільним формам трудової діяльності, головне - отримання доходу. Одночасно з цим саме в перехідній економіці у людей загострюється необхідність у постійній і стійкою трудової діяльності, яка дозволяє отримувати стабільний дохід.
Основне завдання перехідної економіки Росії полягає у створенні реально працюючої національної економіки. У зв'язку з чим підвищується значення ринку праці - він повинен стати джерелом перетворень і сталого функціонування. Для досягнення такого стану має велике значення активна позиція держави щодо регулювання ринку праці, а саме зайнятості населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. Особливості зайнятості та безробіття в перехідній економіці "
 1. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  особливість російської моделі ринку праці. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя. Інституційні основи ринку праці. Необхідність регулювання ринку праці. Сучасні державні і регіональні пріоритети у сфері
 2. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Зайнятості, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми непрямого втручання держави в перехідну еконо-Міку. Державне втручання в ринок індивідуального товару: потоварний податок, дотація, фіксовані
 3. Безробіття в країнах з перехідною економікою
  зайнятість підтримувалася розвитком шкільної та професійної освіти, дошкільних установ та медичного обслуговування . Численні соціальні та інші вигоди підкріплювали організовану мобільність робочої сили, але обмежували неорганізовану. Дана система зайнятості зміцнювала адміністративний розподіл багатьох товарів і послуг, найбільш важливою з яких було надання
 4. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової
 5. Терміни і поняття
  зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 6. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних
 7. Введення
  особливостей їх проявляєтьсянями ня в умовах перехідного стану економічної системи. До числа найважливіших мікроекономічних проблем належить державне со-дія становленню цивілізованого ринку праці, зняття негативних соціальних наслідків існування значної незайнятості на ос-нове державного регулювання процесу становлення та функціонує-вання ринку праці. Мета лекції:
 8. Контрольні питання
  особливості основних етапів еволюції повоєнної політики зайнятості розвинених країн. 2. Які відмінні Ознаки активної і пасивної політики на ринку праці? 3. Яка специфіка механізму регулювання процесів зайнятості в перехідній російській економіці? , 4. Які роль і функції малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
 9. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 10. 6. Скорочення безробіття
  зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 11. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
© 2014-2022  epi.cc.ua