Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

19. Причини переходу України до ринкової економіки

Росія після тривалого періоду існування адміністративно-командного типу системи національної економіки наприкінці ХХ в. почала перехід до ринкової моделі національної економіки. Це було викликано об'єктивною необхідністю виведення національної економіки з затяжної кризи.
Так як існувала система не могла забезпечити активного економічного зростання, було прийнято рішення про її зміну. У результаті цього змінилася не тільки національна економіка, а й політична, державна, соціальна системи.
Розпад СРСР спричинив за собою істотні геополітичні зміни, руйнування існували економічних зв'язків призвело до глибокої кризи не тільки російської економіки, а й економік країн, що входили до складу СРСР.
Об'єктивними причинами переходу України до ринкової моделі економіки були:
1) тотальне державне регулювання економіки.
Офіційне відсутність ринкових відносин існувало одночасно з розвиненою тіньовою економікою;
2) існування неринковою економіки протягом великого проміжку часу, що призвело до послаблення економічної активності населення, а також орієнтації на прийняття рішень державою, тобто необгрунтованого перебільшення тотальної соціальної функції держави;
3) перекіс галузевої структури національної економіки в бік домінантної позиції військово-промислового комплексу (ВПК). Одночасно з цим було знижено значення легкої промисловості, а також галузей, які безпосереднім чином забезпечують якість життя населення;
4) відсутність конкурентної спроможності товарів, вироблених в сфері національної економіки, на рівні світової економіки. Сукупність усіх цих факторів призвела до формування затяжної економічної, соціальної та політичної кризи.
Була визначена спільна мета - перехід економіки Росії в стан ефективної ринкової системи із збереженням соціальних функцій держави.
Модель ринкової економіки повинна була грунтуватися на:
1) ефективному державному апараті, здатному забезпечити активний економічний ріст, з визнанням та захистом права приватної власності;
2) активній системі мінімальних соціальних гарантій населенню з боку держави;
3) конкурентоспроможної національної економіки;
4) створенні умов для формування та існування інституту приватної власності;
5) формуванні та підтримці конкурентного середовища всередині національної економіки, в якості основного способу активних темпів економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19. Причини переходу України до ринкової економіки "
 1. Запитання для повторення шостої глави
  причини розпаду Київської Русі? 2. Які наслідки для економіки Росії монголо-татарського ярма? 3. Які причини об'єднання російських земель в єдину державу? 4. Що представляли собою вотчина і помістя? 5. Які наслідки ліквідації феодальної роздробленості? 6. Які причини, напрями та результати реформ Петра 1? 7. Які причини, напрями та результати реформ 1861
 2. 35. Економіка Росії в період переходу до ринкової моделі господарювання
  переходу до ринкової моделі
 3. Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
  переходу до ринкової моделі господарювання по другій половині 1991 - 1995 роках. Проведення масової приватизації та її результати. Економічні перетворення в сфері аграрних відносин з 1991 по 1999 роки. Динаміка життєвого рівня населення Росії за роки реформ і до теперішнього
 4. Вихідні позиції для переходу до ринкових відносин
  перехід до ринкових відносин. Вихідні позиції для переходу до ринкової економіки, сформовані до кінця 80-х рр.. в Росії, в цілому були несприятливими за наступними обставинами (об'єктивні фактори): - вкрай висока (навіть для країн з адміністративно-командною системою) ступінь одержавлення економіки, майже повна відсутність у той час легального приватного сектора при неухильно
 5. Терміни і поняття
  переходу до ринкової економіки Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 6. Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
  переходу до ринкової моделі господарювання. Проведення масової приватизації: її значення і результати. Економічні перетворення в сфері аграрних
 7. ТЕСТ "Становлення ринкових відносин в Росії"
  ринковою економікою досвід СРСР по довгостроковому плануванню розвитку національної економіки? а) Ніде й ніколи; б) У Франції та в інших розвинених країнах, в) При проведенні сучасних економічних реформ. 2. Сутність перебудови можна охарактеризувати як ... а). Зміну моделей суспільного розвитку; б). Перехід до ринку; в) Перехід на тупиковий шлях розвитку країни з
 8. 4. Специфіка російських реформ
  причини величезних структурних диспропорцій між базовими (паливно-енергетичний і металургійний комплекси) та обробними галузями, високою мілітаризації економіки, тривалості існування адміністративно-командної системи, відсутності в суспільстві традицій ринкової економіки та приватної власності , ільного впливу уравнительно-колективістської психології, шоку від розпаду єдиного
 9. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  переходу до регульованого ринку в Росії. Перехідна економіка
 10. Питання для самоперевірки
  причини та етапи розвитку кризи адміністративно-командної системи в Радянському Союзі? 4. Чому на зміну адміністративно-командної системи повинна прийти саме ринкова система? 5. Які економічні та соціальні результати приватизації в перехід-ної економіці Росії? 6. У чому необхідність і які форми забезпечення соціального захисту в перехідній економіці? 7. Чому в перехідній
 11. № 72. Причини монополізації ринку
  перехід до монополістичного капіталізму. 2. різке посилення процесів інтернаціоналізації. 3. докорінна зміна структури ринку товарів. 4. перехід від вивезення товарів до вивезення
 12. 4.2.4. Перехідна економіка
  переходу (трансформації) від однієї економічної системи до іншої. Перехід від однієї економічної системи до іншої займає тривалий відрізок часу (від десятиліть до століть). В даний час в постсоціалістичних країнах відбувається перехід від командної планової до ринкової економіки. Перехідна економіка не є продуктом ХХ в. Економіка провідних нині країн наприкінці XVII - першій
 13. Запитання для самоперевірки
  переходу до ринкової економіки? 3. Який варіант переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки вибере швидше за все керівництво країни, якщо в ній: важка промисловість представлена лише кількома великими підприємствами; 80% активного населення зайнято в сільському господарстві, в експорті переважають кави і цитрусові? 4. Якими проблемами в перехідній економіці повинне займатися
 14. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки (від адміністративно-командної до ринкової)? 5. Які відмінні риси японської та південнокорейської моделей розвитку? Які елементи цих моделей можуть бути використані в Росії при створенні ринкової економіки? 6. У чому полягають специфічні особливості Росії в порівнянні з іншими країнами з перехідною економікою: а) висока частка військово-промислового комплексу в
© 2014-2022  epi.cc.ua