Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Тема 3 Сучасна ринкова економіка


Товарне виробництво: умови існування, типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну.
Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати.
Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей.
Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання економіки. Кругообіг товару і грошей.
Переваги та недоліки ринкової економіки.
Держава в ринковій економіці. Економічні функції держави. Громадські блага та послуги. Методи, форми та інструменти державного регулювання.
Необхідність та шляхи переходу до регульованого ринку в Росії. Перехідна економіка Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 3 Сучасна ринкова економіка "
 1. Тема 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ
  тема економіки називається натуральним господарством. Поступово їй на зміну прийшло товарне господарство, коли в ході розподілу і спеціалізації праці люди стали обмінюватися благами, причому не тільки надлишками, а й спеціально виготовленими на продаж. В результаті виникла специфічна різновид економічних благ - товар. Товар - це продукт праці, призначений на продаж. 4. Цінність
 2. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  сучасних умовах найбільшого поширення набула теорія американського економіста А. Маслоу, розташувавшись потреби у висхідному порядку - від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних) (рис. 2.1). Рис. 2.1. Піраміда соціальних і людських потреб по А.
 3. Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  сучасних умовах вони доповнюються підприємницькою діяльністю, технологією, енергією, інформацією та екологією. Їх взаємозв'язку можна виразити схемою (рис. 3.2). Рис. 3.2. Взаємодія факторів виробництва. Дамо визначення всіх наведених факторів виробництва. Праця - це витрачання людиною в творчих цілях його фізичної, інтелектуальної і духовної енергії. Праця
 4. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  тема - це впорядкована структура зв'язків між людьми щодо виробництва і споживання матеріальних благ і послуг. В економічній системі завжди існують три основні суб'єкти економіки: домогосподарства, фірми і держава. 2. Критерії класифікації. Економічні системи можна класифікувати за різними ознаками: - за функціональним призначенням; - галузевому набору; -
 5. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
  тематичних
 6. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  ринкового розвитку - від Т. Мора і Т. Кампанелли до К. Маркса та побудови соціалізму в СРСР Однак на сьогоднішній день ринок - найбільш ефективна форма господарювання, так як реалізує саму зрозумілу людям річ - матеріальну зацікавленість у результатах їхньої праці (рис. 9.1). {Foto8} Рис. 9.1. Переваги і недоліки ринку 2. Структура та інфраструктура ринку. Ринок - складне
 7. Тема 19. Виручку і прибуток
  ринкової економіки: прагнучи її отримати, фірма удосконалює виробництво, що стимулює зростання інвестицій, а ті в свою чергу призводять до розширення робочих місць, зростанню обсягів виробництва і, в підсумку, забезпечують розвиток галузі та національної економіки в цілому. При цьому прибуток виконує три основні функції: а) розподільчу, б) стимулюючу і в) інформаційну. 3. Різновиди
 8. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  сучасній економіці інфляційні процеси накладаються на циклічність ділової активності, і якщо інфляція розвивається на тлі економічного спаду, її прийнято називати стагфляцією, а якщо на тлі зростання оподаткування (реакція держави на знецінення грошей) - таксфляціей. Якщо темпи зростання інфляції в країні сповільнюються, то такий процес називається дезінфляції. Більш того, інфляція може
 9. Тема 43. Циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  сучасних умовах прийнято вважати, що зовнішні чинники дають початковий імпульс циклічності, а внутрішні перетворять їх в фазові коливання. Причиною ж багаторазового повторення коливання, тобто утворення самого циклу, є механізм дії мультиплікатора - акселератора інвестицій, який забезпечує поворот господарської динаміки з розширення на стиск, і навпаки. При цьому
 10. Тема 44. Макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  сучасної економічної теорії немає єдності поглядів щодо ОЕР. Проте їх можна звести до двох позицій: а) до класичного підходу і б) кейнсіансько-ському підходу. Кожна з перелічених концепцій має свою модель ОЕР. Класична модель ОЕР передбачає: а) економіку досконалої конкуренції; б) повну саморегуляцію ринку; в) гроші як лічильну одиницю; г) повну зайнятість
© 2014-2022  epi.cc.ua