Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

4. Специфіка російських реформ


У Росії вихідні умови для переходу до ринку складалися набагато менш сприятливо, ніж у країнах ЦСЄ, з причини величезних структурних диспропорцій між базовими (паливно-енергетичний і металургійний комплекси) та обробними галузями, високою мілітаризації економіки, тривалості існування адміністративно-командної системи, відсутності в суспільстві традицій ринкової економіки та приватної власності, ільного впливу уравнительно-колективістської психології, шоку від розпаду єдиного господарського комплексу СРСР. Вже в силу цих факторів перехідний період не може не бути більш тривалим і болючим, ніж у країнах ЦСЄ чи Східної Азії.
Для ринкових реформ в Росії характерне використання в самому їх початку (1992-1993 рр..
) Радикального варіанту перетворень. Це виразилося в проведенні в найкоротші терміни приватизації переважної частини державної власності без урахування ефективності цього заходу, а також у форсованому переході до відкритої економіки. Однак радикальні реформи потім поступилися місцем еволюційному розвитку ринкових відносин в 1994-1998 рр.. У ході ринкових реформ в Росії в цілому мало місце постійне поєднання заходів «шокової терапії» із заходами поступових перетворень.
З точки зору характеру проведених перетворень в Росії переважали інституціональні реформи (перетворення власності, формування ринкової інфрастуктури і т.д.) при явній недооцінці промислової політики та інших заходів, спрямованих на відновлення економічного зростання та розбудову галузевої структури народного господарства.
За період 1992-1998 рр.. Росія пройшла початковий етап перетворень, протягом якого вдалося знизити інфляцію, значною мірою провести лібералізацію економіки, приватизувати переважну частину державної власності, створити основні правові та організаційні інститути ринкової економіки.
Для Росії характерна яскраво виражена нерівномірність проведення ринкових реформ в різних сферах і галузях економіки. Далі всього зайшло формування ринкових інститутів у фінансовому секторі, а в реальному секторі адаптація до ринкових умов відбувається вкрай повільно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Специфіка російських реформ "
 1. Роздержавлення і приватизація
  специфікація (чітке визначення прав кожного власника, розмежування елементів пучка, їх законодавче закріплення і захист) знаходяться ще в процесі становлення . 3. Підприємництво і тіньова економіка Підприємництво в економічній теорії розглядається як особливий фактор виробництва, що з'єднує три інших фактори: праця, землю і капітал. Факторний дохід фактора
 2. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  російської економіки покликана подолати накопичені за роки планового господарства глибокі структурні деформації і забезпечити створення якісно оновленої системи продуктивних сил, яка повинна бути адекватна реальним потребам суспільства, базуватися на сучасних прогресивних технологіях і ефективно функціонувати в умовах ринку та інтеграції російської економіки у світове
 3. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  специфіки економічних криз, створення системи індикаторів в інтересах прогнозування, виявлення шляхів становлення капіталістичних відносин. Ряд великих робіт присвячені критиці поглядів народників, не розуміли неминучість складання нових, капіталістичних відносин на селі. При аналізі криз і циклів Туган-Барановський обгрунтував функціональні залежності і зв'язку, що представляють
 4. 7.5. Умови формування командно-адміністративної системи економіки Росії
  специфіку. До початку XX в. їх основ-ної характеристикою був становий характер. Так, наприклад, казенна промисловість розвивалася переважно в інтересах дворянст-ва. У 90-ті роки основний акцент робиться вже на розвиток приватного підприємництва, регулювання якого здійснюється через систему держзамовлень. Світова війна різко посилила потребу в коор-динації діяльності всіх
 5. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  специфіки території, її населення та рівня розвитку. Частка місцевих податків і зборів коливається від 0,7 до 17%, і вони не здатні повністю покрити фінансові потреби територій. До місцевих податків і зборів належать: - земельний податок; - податок на майно фізичних осіб; - податок на рекламу; - податок на успадкування або дарування; - місцеві ліцензійні збори. У більшості
 6. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  російських регіонів не розроблений механізм, що дозволяє чітко пов'язати чинники, в результаті яких виникає необхідність створення офшорних зон, і з чіткою методикою їх функціонування. Світовий досвід показує, що при створенні офшорної зони основними факторами є: 1) наявність або відсутність природних ресурсів; 2) прикордонне розташування, що визначає можливість
 7. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  специфіку бюджетного процесу: - певна, передбачена законодавством Російської Федерації закритість відомостей, що містять державну таємницю; - вкрай широкий номенклатурний перелік споживаних і використовуваних матеріальних ресурсів, включаючи високий ступінь диференціації озброєння і військової техніки; - особливості формування договірних (контрактних) цін на поставлену
 8. § 4. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ МАКРОЕКОНОМІКИ, РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА РОСІЇ
  специфіку споживчої вартості корисності) військової продукції в тому, що вона задовольняє потреби людей у збройного захисту від ворога або в нападу на нього. Говорячи ще більш конкретно, III підрозділ випускає "виду продукції, що задовольняє потреби військово-промислового комплексу: а) виготовлені на військових заводах різні види зброї, засоби його доставки і забезпечення (роздоюванні
 9. § 3. Макроекономічні нерівноваги
  специфіка кризи в Росії і його незвичайність полягає в тому, що в індустріально розвинутій країні має місце не надвиробництво товарів і послуг, а їх величезна нестача. Чим це пояснюється? Перша причина полягає в тому, що в СРСР держава повністю монополізувала економіку і базувався її на постійному дефіциті засобів виробництва для цивільних галузей господарства і предметів
 10. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  специфікою розвитку російської цивілізації, поставити питання про існування самого поняття «російська школа економічної думки». Природно, що на одній конференції таке питання вирішити неможливо. Спори, що розгорнулися по цій темі, були широко представлені в журналі «Питання економіки». Аналіз історії російської економічної думки показав, що рівень розробки теоретичних проблем
© 2014-2022  epi.cc.ua