Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації

Основу вільного загальнонаціонального ринку становить право господарюючих суб'єктів здійснювати економічну діяльність згідно своїм інтересам і відповідно до законодавства. Функціонування національного ринку побудовано на взаємодії споживачів і виробників, результатом якого є ціноутворення. Воно включає і різні виробничі, фінансові та комерційні та інформаційні структури.
Загальнонаціональний ринок - це економічна структура, яка забезпечує ефективну взаємодію споживачів і виробників.
Визначальне вплив на характер функціонування ринку надає загальна кількість споживачів і виробників - взаємодія попиту та пропозиції. Воно виражається в ключовому понятті ринку - «конкуренція». Це специфічний вид взаємодії споживачів між собою, результатом якого є визначення загальної кількості благ і його ціни.

Загальнонаціональний ринок відрізняється наступними характерними властивостями:
1) процедура обміну грунтується на основних економічних закономірностях;
2) процес взаємодії споживачів і виробників знаходить своє вираження у попиті та пропозиції;
3) є засобом ефективної взаємодії споживачів і виробників.
За критерієм звернення виділяють наступні види ринків у структурі загальнонаціонального:
1) ринок товару;
2) фінансовий ринок;
3) ринок послуг;
4) ринок праці.
До основних параметрів функціонування ринку відносять:
1) товарність (набір товарів, представлених на ринку);
2) територіальні межі функціонування ринку. Основними кількісними характеристиками ринку є:
1) кількість виробників на ринку;
2) кількість споживачів на ринку;
3) розподіл позицій між виробниками;
4) ступінь концентрації ринку, т.
е. обсяг здійснюваних на ньому угод з купівлі та продажу благ.
Основними кількісними характеристиками ринку є:
1) можливість виходу на ринок нових виробників;
2) кількість перешкод для виходу на ринок нових виробників;
3) рівень конкуренції на ринку;
4) ступінь схильності зовнішнім чинникам;
5) наявність і ступінь взаємодії з іншими ринками, наприклад міжнародними.
Взаємодія сукупності якісних і кількісних характеристик визначає вид ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації "
 1. У чому полягає специфіка макроекономіки?
  Загальнонаціональної інфраструктури (загальнонаціональних систем зв'язку, транспорту, освіти, культури і т. п.). Всі три сектори можна ніяк ототожнювати. Бо в кожному з них різна економічна влада - власність на засоби виробництва та інші види економічних відносин. Природно, виникає питання: коли і як виник державний сектор національного
 2. 1. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації
  загальнонаціонального ринку становить право господарюючих суб'єктів здійснювати економічну діяльність згідно своїм інтересам і відповідно до законодавства. Функціонування національного ринку побудовано на взаємодії споживачів і виробників, результатом якого є ціноутворення. Воно включає і різні виробничі, фінансові та комерційні та інформаційні
 3. 52. Функції загальнонаціонального ринку
  загальнонаціонального ринку неоднорідна, в неї входить велика кількість дрібніших ринків. Зазвичай вони спеціалізуються на зверненні певного економічного ресурсу або блага. Взаємодія цих ринків національної економіки і становить суть загальнонаціонального ринку, визначає його динаміку і темп розвитку. У структуру загальнонаціонального ринку входять такі ринки: 1) ринок економічних
 4. Контрольні питання
  поняття бюджетного федералізму, виділіть його основні принципи. 4. Назвіть основні види фінансової допомоги, що надається з коштів федерального бюджету. 5. Які цілі переслідуються в процесі надання фінансової допомоги бюджетам інших рівнів? 6. Охарактеризуйте основні форми фінансової допомоги з бюджетів інших
 5. 2. Види ринків та їх структура
  ринки бувають двох видів: ресурсів і продукції (товарів і послуг). Економічні агенти виникають на «великому» ринку як власники економічних ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей, знань). Через відповідні ринки вони продають фірмам свої ресурси, отримуючи за це доходи. Виробники використовують придбані ресурси для організації виробництва продукції,
 6. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  поняття, показники, типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види менеджменту та дайте визначення їх сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає історичний
 8. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
  види податкових перевірок у США, Німеччині, Франції. 3. Види відповідальності за податкові правопорушення. Основні підходи до застосування податкових санкцій - американський і європейський, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику організації податкового
 9. Контрольні питання
  поняття «податок», «збір», «мито». 10. Перерахуйте функції оподаткування. 11. За якими ознаками класифікуються податки? 12. Який механізм оподаткування по кривій Лаффера? 13. Назвіть основні принципи оподаткування. 14. Які методи оподаткування та способи сплати податків ви знаєте? 15. Що таке дефіцит державного бюджету? Якими способами його можна покрити?
 10. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію, 2009
  поняття і категорії сучасної економічної теорії. Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі професійної підготовки, перепідготовки фахівців у галузі
 11. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  поняття та фактори, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 12. Стаття 31. Забезпечення сприятливих умов для доступу на зовнішні ринки
  ринки інших держав, вступаючи, зокрема, в цих цілях у двосторонні і багатосторонні переговори і укладаючи міжнародні договори, а також беручи участь у створенні та діяльності міжнародних організацій та міжурядових комісій, покликаних сприяти розвитку торгово-економічних зв'язків Російської Федерації з іноземними
 13. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Франції. У другому питанні необхідно розглянути систему державних органів Франції, наділених певними повноваженнями у податковій сфері, докладно варто розглянути структуру і повноваження податкових органів Франції, принципи
© 2014-2022  epi.cc.ua