ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах


Введення
1. Загальна характеристика податкового контролю в країнах з розвиненою ринковою економікою.
2. Процедура проведення та види податкових перевірок у США, Німеччині, Франції.
3. Види відповідальності за податкові правопорушення. Основні підходи до застосування податкових санкцій - американський і європейський, їх характеристика.
Висновок
Список використаних джерел
У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи.
У першому питанні необхідно дати загальну характеристику організації податкового контролю в країнах з розвиненою ринковою економікою: розкрити зміст принципів податкового контролю, основних застосовуваних форм і видів податкового контролю, дати оцінку їх результативності та ефективності.

У другому питанні необхідно детально охарактеризувати принципи і процедури проведення основної форми податкового контролю - податкових перевірок на прикладі податкового законодавства США, Німеччини та Франції. Особливу увагу необхідно приділити застосовуваним за кордоном методам відбору платників податків для проведення податкового контролю.
У третьому питанні необхідно розглянути критерії віднесення того чи іншого протиправного діяння до розряду податкових правопорушень або злочинів відповідно до податковим правом розвинених країн, види податкових правопорушень і податкових злочинів, а також підходи до встановлення податкових санкцій ( американський і європейський).

У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах "
 1. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Тема найманої праці; * високоефективне використання іноземної економіч-ської допомоги; * масове оновлення основного капіталу; * безпрецедентна закупівля ноу-хау, патентів і ліцензій. Останнім часом в економічній літературі прийнято виділяти групу факторів, що зіграли особливу роль в економічному розвитку Японії. Серед них: 1) гомогенність японської нації, що виражається в
 2. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  тема яких створює своєрідну культуру і визначає тип цивілізації. Самі інститути є особливими формами життя (в тому числі господарської), людських зв'язків і відносин, які носять стійкий характер, формують у суспільстві духовні якості та властивості. У свою чергу, інститути також виступають важливим фактором відбору. Розрізняють соціально-технологічний, соціально-психологічний і
 3. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  тема господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів. Розуміючи, що в умовах свободи господарської діяльності та торгівлі деякі індивіди можуть домовлятися про підвищення цін, а окремі суб'єкти господарювання будуть прагнути до безмежного привласнення прибутку, А. Сміт стверджував, що
 4. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  тема розвинених країн опосередковує весь процес суспільного виробництва та накопичення капіталу. Елементами кредитної політики є операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, регулювання рівня банківського відсотка, банківських резервів, ризику і ліквідності банківських операцій. Основний елемент кредитної системи США - Федеральна резервна система (ФРС), яка виконує
 5. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  тема забезпечувала потреби планового господарства і була органічним елементом планової економіки. Перехід до ринку означав формування вільних ринкових цін і відповідно ліквідацію директивно встановлених оптових і роздрібних цін. У нових умовах зникла можливість централізованого встановлення податку з обороту в колишньому його вигляді, постало питання про заміну податку з обороту іншим
 6. 28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
  тематичний зростання, не можуть забезпечувати зростаючі витрати держави, доходи від держпідприємств і державного майна займають у системі державних доходів дуже скромне місце. Державні позики дають державі можливість у стислі терміни мобілізувати величезні грошові кошти. Сутність державної позики полягає в тому, що кредиторами держави виступають власники
 7. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  тема. Крім розглянутих типів макрорегулятора економіки є ще один тип - командно-адміністративна система управління (у західній економічній літературі цю систему називають «командна система»). Що ж являє собою цей тип управління? 'Реферат підручника П. Самуельсона і В.Нордхауса "Економікс". Економічні науки. 1990, № 1. С.111. Командно-адміністративна система
 8. 22.2. Етапи розвитку японської економіки
  тема пріоритетних виробництв, необхідних для відновлення економіки. У їх число увійшли базові й інфраструктурні галузі, включаючи чорну металургію, кам'яновугільну промисловість, електроенергетику, залізничний і морський транспорт. Для їх розвитку використовувалися методи прямого контролю, такі, як встановлення низьких цін, компенсація різниці в цінах, переважне кредитування,
 9. 11.4.4. Подолання структурних диспропорцій
  тема за зразком існувала в СРСР (після його розпаду Росія так і не поєднала Європейсько-Уральську і Сибірську енергосистеми). Її формування завершить грандіозна ГЕС «Три ущелини». (Зайцев) Значуще напрямок прискореного розвитку Китаю - державне управління урбанізацією. Сама по собі вона, як і індустріалізація, диктується насамперед демографічними процесами і є для
 10. Тематика контрольних робіт
  темах індустріально розвинених країн. 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах. 16. Характеристика податкової системи США. 17. Характеристика податкової системи Великобританії. 18. Характеристика податкової системи Канади. 19. Характеристика податкової системи Франції. 20. Характеристика податкової системи Німеччини. 21. Характеристика
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний