Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

22. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури

Сутнісна трансформація національної економіки Росії під впливом глобалізації, посилення конкуренції у світовій економіці, інтеграції та інтернаціоналізації господарської діяльності призвела до виникнення і посилення таких нових форм господарської діяльності, як корпорації. Це господарюючі суб'єкти, що займають домінуюче становище на певному ринку. Це великі виробничі комплекси, сфера діяльності яких пов'язана не тільки з виробничою, а й з фінансовою діяльністю. Визнання значення великих корпорацій у функціонуванні національної економіки призвело до створення відповідного законодавства, що регулює їх діяльність (закони «Про акціонерні товариства», «Про фінансово-промислових групах»).
Світовий досвід показує, що національна економіка може бути конкурентоспобной на світових ринках тільки за допомогою великих корпорацій. У цьому випадку вони набувають характеру транснаціональних (ТНК).
Діяльність такого роду корпорацій не обмежується рамками лише однієї країни, а поширюється на кілька національних економік.
Одним з видів корпорацій є фінансово-промислові групи (ФПГ). Це форма господарської діяльності, коли під початком однієї головної компанії об'єднуються різні компанії, юридично і господарсько незалежні один від одного і працюють в різних галузях економіки.
Функції їх фінансового контролю та координації діяльності бере на себе головна компанія. Метою діяльності таких об'єднань є підвищення стійкості компаній, що входять до її складу, зміцнення конкурентних позицій, підвищення ефективності діяльності і заняття монопольної позиції на певних ринках.
Корпорація є юридичною особою і існує незалежно від її власника, а передача частини прав на її володіння за допомогою випуску акцій залишає її цілісним утворенням.
Великі корпорації найчастіше є національними залежно від домінуючої частки капіталу, а й активно залучають іноземні інвестиції.
Особливість формування вітчизняних фінансово-промислових груп полягає в тому, що вони створювалися на базі радянських міністерств чи главків. В результаті цього вдалося сконцентрувати значні економічні ресурси і зберегти накопичений досвід господарської діяльності.
Розвиток вітчизняної економіки йде в напрямку скорочення фінансово-промислових груп до декількох потужних універсальних транснаціональних корпорацій за аналогією з закордонними. За динамікою вони повинні сконцентрувати більше половини виробничих потужностей. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що вітчизняна економіка стане конкурентоспроможним експортером не тільки сировини, але і виробничих товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури "
 1. Державна власність
  роль у національній економіці капіталістичних країн. Причому цей сектор нерідко розглядався як якась альтернатива приватному бізнесу в дусі уявлень про «передумовах соціалізму» в рамках «державно-монополістичного капіталізму». Насправді такий сектор, побудований на чисто капіталістичній основі як тимчасова підпора приватному капіталу, в 50-і рр.. існував лише під
 2. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  місце і роль державного сектора макроекономіки, а також показники і національні рахунки, необхідні для державного управління економікою. У наступних підрозділах розділу IV будуть викладені сукупності глав, присвячених: а) економічному зростанню національного господарства; б) нестійкості і рівноваги макроекономіки та в) зростання ролі держави в регулюванні
 3. 2.2. Корпоративний податок
  корпорацій. Корпоративний податок у Японії зараховується в національний, префектурние і муніципальні бюджети. Національна ставка з податку складає 33,48%, префектурние - 5% від національної (1,67 від прибутку), муніципальна - 12,3% від національної (4,12% від прибутку). Загальна ставка складає близько 40%. Корпоративний податок стягується з доходів від підприємницької діяльності акціонерних
 4. Приклади розв'язання завдань
  місце проживання її колишніх вибулих громадян рееміграція Переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу терміном більш ніж на
 5. 5. МІСЦЕ І РОЛЬ РОСІЇ В інтернаціоналізації господарського життя
  роль будь-якої країни в світовому господарстві, МРТ і в інтернаціоналізації господарського життя залежать від багатьох факторів. Однак основними з них є наступні: рівень і динаміка розвитку національної економіки, ступінь її відкритості та залучення в МРТ, прогресивність і розвиненість зовнішньоекономічних зв'язків (ВЕС), вміння національної економіки адаптуватися до умов міжнародної
 6. № 75. Диверсифікація виробництва і капіталу та її економічні наслідки
  корпораціям - конгломератам. 2. в умовах інтеграції найбільші корпорації все більше стають транснаціональними. Велика корпорація має багато філій, що полегшує збут продукції. 3. корпорації в основному втрачають сімейний характер, тобто на чолі групи стоять акціонери (виняток - група Дюпонів). 4. найбільші доходи тепер мають не капіталісти, не власники капіталів, а
 7. № 142. Економічний розвиток Сибіру наприкінці 19 - початку 20 ст.
  Місце маслоробстві. А на початку 20 століття серед світових експортерів олії Росія займала 2-е місце після Данії. Чималу роль у цьому зіграло сибірське залізничне
 8. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 9. 37. Міжрегіональні соціально-економічні процеси
  національної економіки ставить регіони перед необхідністю вибору однієї з стратегій своєї поведінки по відношенню до міжрегіональним зв'язкам. Подібного роду вибір обумовлений існуючими функціональними відмінностями регіонів між собою. По відношенню до міжрегіональним соціально-економічним зв'язкам регіоном може бути прийнята одна з наступних стратегій: 1) закрита, тобто формування економіки
 10. 3. Максимізація прибутку
  корпорацій не можуть еффектівноконтроліровать управління корпораціями; в цих умовах керуючі можуть вільно осуществлятьсвоі власні цілі за рахунок майна акціонерів-рів. Давайте розглянемо ці критичні помічаючи-ня по
 11. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  роль їх в її економіці. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇН - міцна господарська взаємозв'язок країн на основі МЕВ та взаємодії національних
 12. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
  місце і роль держави в господарському житті суспільства, особливості сучасної російської економіки .==================================***
 13. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  роль у забезпеченні економічного зростання та зайнятості
 14. Система національних рахунків (СНР)
  національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень
 15. Питання 40 Транснаціональні корпорації як суб'єкти вивозу капіталу
  корпорації, що володіють підрозділами не тільки в своїй країні, а й в інших країнах і навіть на інших континентах, так звані транснаціональні корпорації (ТНК), що є одним з основних суб'єктів вивозу капіталу. Структура ТНК зазвичай включає: - материнську компанію, що приймає основні стратегічні рішення; - дочірні компанії, підлеглі материнської за допомогою «системи
 16. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  роль СРСР у світовому виробництві до 1970 Структурні зміни в економіці. Роль РЕВ в економічному раз-вітіі країн Східної Європи. Економіка застою. Особливості економічного зростання і причини його уповільнення. Накопичення макроекономічних диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 17. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки доходів і
© 2014-2022  epi.cc.ua