Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

30. Фактори, що впливають на розвиток національної економіки

Фактори економічного зростання - це процеси і явища, які надають об'єктивне і суб'єктивне вплив на здатність реального збільшення обсягів і масштабів виробництва благ.
Виділяють суб'єктивні та об'єктивні фактори економічного зростання. Об'єктивними вважаються ті фактори, які роблять безпосередній і визначальний вплив на темпи економічного зростання. Суб'єктивними факторами є ті, які роблять опосередкований і непрямий вплив на темпи і масштаби економічного зростання.
Об'єктивними факторами економічного зростання є:
1) збільшення обсягів та якісного складу основного капіталу;
2) зміна технологій виробництва;
3) збільшення обсягів залучених в економічну діяльність ресурсів;
4) зростання підприємницької активності населення;
5) збільшення кількості та якості трудових ресурсів;
6) активізація попиту населення, що дозволяє збільшити обсяги виробництва для його більш повного задоволення.

Суб'єктивними факторами економічного зростання є:
1) розширення кредитної системи, що дозволяє населенню купувати блага у необхідній для них кількості, що стимулює виробництво;
2) зменшення монополізації виробничих і збутових ринків, стимулюючу підприємницьку активність;
3) зниження вартості на виробничі ресурси, стимулюючу збільшення обсягів виробництва і що надає вплив на зниження ціни на споживчі блага, що призводить до активізації попиту;
4) зниження податкової ставки, сприятливим чином позначається на загальній економічній активності.
На сучасному етапі розвитку економіки великий вплив на економічне зростання роблять наступні фактори:
1) природні ресурси, безпосереднє впливають на економічне зростання. Їх значення неухильно зростає, так як їх запаси обмежені і вичерпними;
2) збільшення чисельності населення, об'ємів трудових ресурсів;
3) збільшення ступеня концентрації капіталу в рамках національної економіки, що дозволяє розширити масштаби та обсяги виробництва, інвестувати в нові наукові й технічні розробки, людські ресурси;
4) науково-технічна революція, яка є основоположним фактором економічного зростання, тому що пов'язана з виходом економіки на якісно інший виток свого розвитку.

У рамках національної економіки вплив факторів економічного зростання складно між собою взаємопов'язане. Головне завдання держави - максимально повно використовувати існуючі економічні фактори, перенаправити їх у потрібну сторону, щоб орієнтувати економічне зростання на реалізацію інтересів всього населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30. Фактори, що впливають на розвиток національної економіки "
 1. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  фактори, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  впливають на господарський розвиток країни. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РОЛІ І МІСЦЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У господарському розвитку - СУКУПНІСТЬ економіко-статистичних показників, що характеризують динаміку і структуру МЕВ країни і роль їх в її економіці. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇН - міцна господарська взаємозв'язок країн на основі МЕВ та взаємодії національних
 3. 6. Культурні фактори
  фактори, що впливають на споживання випускається в регіоні продукції або послуги, що надаються, а також зворотний вплив і вплив. 2. Передбачувані зміни в культурному середовищі в регіоні, країні та світі в коротко-, середньо-і довгостроковій перспективі. 3. Основні заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків змін у культурній
 4. 2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
  фактора, що впливають на вартість нерухомості. 1. Попит - кількість даного товару або послуг, що знаходить на ринку платоспроможних покупців. Найбільший потенційний попит - на ринку житла. 2. Корисність - здатність майна задовольняти деякі потреби людини. Корисність спонукає бажання придбати певну річ. Корисність житла - комфортність проживання. Для
 5. Стаття 2. Сфера застосування Закону
  впливають на конкуренцію на товарних ринках в Російській Федерації, в яких беруть участь російські та іноземні юридичні
 6. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  впливають на хід економічного розвитку руських земель. Форми організації господарства та їх еволюція. Основні види діяльності східних слов'ян. Особливості переходу до класового
 7. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  факторів. Багатофакторність валютного курсу відбиває його зв'язок з іншими економічними категоріями - вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і т. д. Формування валютного курсу - це складний процес, обумовлений взаємозв'язком національної та світової економіки та політики. Тому при прогнозуванні валютного курсу враховуються різні курсоутворюючої фактори та їх
 8. Основні поняття
  фактори, що впливають на рівноважний стан
 9. ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ
  впливають на динаміку цін. У даній темі ми повною мірою розглянемо класичну форму ринкових відносин і закон їх вдосконалення. Нам стануть зрозумілі внутрішні сили ринку, здатні як посилити, так і паралізувати його творчу
 10. 89. Фактори, що впливають на платіжний баланс
  фактори (ступінь міжнародної конкуренції, інфляції, зміни валютного курсу і т. д.). На стан платіжного балансу впливає ряд факторів: 1. Нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція. Еволюція основних статей платіжного балансу відображає зміни співвідношення сил різних держав у світовій економіці. 2. Циклічні коливання економіки.
 11. Глава 14 Темпи і пропорції світового економічного зростання
  факторів і умов - економічних, політичних і соціальних, які визначають загальні умови відтворення на різних рівнях і в різних підсистемах. Виробництво, економічне зростання можуть стимулюватися інвестиціями. Вони збільшують і покращують засоби виробництва за допомогою інновацій та технічних змін, які не тільки покращують продуктивність праці, але і створюють конкурентні
© 2014-2022  epi.cc.ua