Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 21


План семінару
1. Форми міжнародних економічних відносин: а) міжнародна торгівля;
б) вивіз капіталу;
в) міжнародна міграція робочої сили;
г) міжнародний поділ праці.
Міжнародна валютна система: сутність, структура, еволюція.
Світова глобалізація економічних процесів.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Охарактеризуйте позиції різних економічних шкіл у визначенні вигідності міжнародної торгівлі.
Уточніть ваше розуміння теорії «Абсолютних переваг» А. Сміта і концепції «Порівняльних переваг» Д. Рікардо.
Розмежуйте поняття «активний», «пасивний» і «рівноважний» платіжний баланс. На основі яких даних вони складаються?
Що таке торговий баланс?
Який вплив на національне виробництво надають імпорт і експорт? Що таке чистий експорт?
Чи відомі вам ТНК, що діють на території Росії? Наведіть приклади.
З якою метою, ким і куди здійснюється вивезення капіталу з Росії?
Яка з форм вивозу капіталу з Росії превалює і чому?
Назвіть позитивні і негативні для сучасної Росії наслідки ввезення в неї іноземного капіталу.
Розкрийте економічні та позаекономічні причини міграції робочої сили. Які з них превалюють в Росії?
У літературі обговорюється питання про значення для Росії її вступу та перебування у Світовій організації. Висловіть свої міркування з цього питання.
Що таке міжнародна валютна система? Які її складові елементи?
Розкрийте зміст етапів розвитку світової валютної системи та причини, що зумовили відмова від золотого стандарту.
Чим тверді курси відрізняються від плаваючих?
Розкрийте зміст понять «девальвації» і «ревальвації». З якою метою вони здійснюються?
Що таке ВКВ? Чи відноситься до неї рубль?
Для чого будь-якій країні потрібні офіційні резерви іноземної валюти?
Які заходи може вжити уряд для впливу на курс національної валюти?
Охарактеризуйте колективні валютні одиниці (СДР - Special Drawing Rights - спеціальні права запозичення; ЕКЮ - європейська валютна одиниця; євро).
Які причини, на ваш погляд, викликають глобалізацію світового господарства?
Оцініть погляди вчених на природу глобалізації. Який з них ви підтримуєте?
Назвіть позитивні та негативні сторони глобалізації.
Тести, ситуації, завдання
Оберіть правильні відповіді
1. Формами міжнародних економічних відносин є:
а) міжнародні валютні відносини;
б) ТНК;
в) міжнародна торгівля;
г) вивезення капіталу і міжнародний кредит;
д) міжнародна трудова міграція;
е) міжнародне науково-технічне і виробниче співробітництво.
2. Міжнародна торгівля:
а) розширює масштаби виробництва, обмежені кривою виробничих можливостей всередині країни (так, ні);
б) забезпечує отримання додаткового доходу за рахунок різниці національних та інтернаціональних витрат виробництва (так, ні);
в) розширює ємність внутрішнього ринку і встановлює зв'язки національного ринку зі світовим (так, ні);
г) є засобом розвитку спеціалізації країни та підвищення продуктивності використання ресурсів (так, ні);
д) долає обмеженість національної ресурсної бази.

3. Якщо країна підвищить мита на імпортовану взуття, то від цього виграють:
а) споживачі цієї країни;
б) місцеві виробники взуття;
в) іноземні експортери.
4. Протекціоністські тарифи:
а) призводять до зменшення міжнародної напруженості (так, ні);
б) стимулюють розвиток вітчизняної промисловості (так, ні);
в) стимулюють вільну торгівлю (так, ні);
г) призводять до зниження споживчих цін (так, ні).
5. Зниження митних тарифів призводить до:
а) підвищення споживчих цін (так, ні);
б) скорочення робочих місць в експортованих галузях (так, ні);
в) зниження середнього рівня життя (так, ні).
6. Збільшення митних тарифів на імпорт призведе до:
а) зростанню національної імпорту;
б) скорочення національного імпорту;
в) скорочення національного експорту;
г) зростання національного експорту;
д) збільшення національного імпорту та скорочення експорту.
7. Коли країни торгують між собою тими товарами, виробництво яких налагоджено у них найбільш ефективно, то вони отримують прибуток за рахунок:
а) абсолютної переваги;
б) відносної переваги ;
в) суперечливого переваги;
г) статичного переваги.
8. Торговий баланс активний, якщо:
а) вартість експорту перевищує вартість імпорту;
б) країна вкладає в економіку інших країн більше коштів, ніж інші країни в її економіку;
в) світовий запас золота зосереджений в даній країні;
г) загальна вартість експорту та імпорту збільшується.
9. Дефіцит торгового балансу країни існує, якщо:
а) державні витрати перевищують податкові надходження;
б) вона більше вкладає капіталу за кордон, ніж звідти отримує;
в) вона купує за кордоном товари більшої вартості, ніж туди продає;
г) вона продає товари за кордон більшої вартості, ніж ввозить звідти.
10. Коли курс рубля на валютному ринку зростає, це означає, що інші країни:
а) стали охочіше купувати російські товари;
б) почали купувати російські товари та послуги з меншим бажанням;
в) більше не вважають долар основною світовою валютою.
11. Коли курс рубля падає, це означає, що:
а) ставка відсотка росте;
б) купівля іноземних товарів і послуг обходиться росіянам дорожче;
в) купівля іноземних товарів і послуг обходиться росіянам
дешевше;
г) купівля російських товарів і послуг обходиться іноземцям дорожче.
12. Девальвація національної грошової одиниці:
а) робить вигідним експорт з країни;
б) робить вигідним імпорт в країну;
в) веде до втрати прибутку, отриманої від експорту, в перерахунку на вітчизняні товари на ринках інших країн.
Прокоментуйте цитату
«Протягом багатьох поколінь економічна наука все швидше наближалася до переконання, що немає ніякої реальної необхідності і тому морального виправдання для існування крайньої убогості пліч-о-пліч з величезним багатством. Нерівномірність багатства, хоча вона і менше, ніж її часто представляють, - серйозний дефект в нашому економічному устрої »(Маршалл П. Принципи економічної науки), Задумайтесь, якими економічними заходами можна скоротити поляризацію суспільства. Чи допоможе цьому процес глобалізації?
Запитання знавцям
1. Припустимо, ви прихильник вільної торгівлі.
Які аргументи ви приведете в доказ необхідності лібералізації торгівлі в суперечці з протекціоністами?
Припустимо, країна А виробляє продукт Х з меншими витратами, ніж країна Б. Чи є сенс країні А імпортувати товар Х з країни Б? Якщо так, то чому?
Уявіть собі, що автомобільна фірма звернулася до вас із проханням підготувати рекламний текст, в якому обгрунтовувалося б введення обмежень на імпорт іноземних автомобілів. Які аргументи ви б привели у вашій рекламі?
Вирішіть завдання
Завдання 1.
Припустимо, зовнішньоторговельний оборот країни А з іншими країнами склав $ 73100000000, в тому числі експорт - $ 38,1 млрд, імпорт - $ 35 млрд Визначте сальдо зовнішньоекономічного балансу країни А.
Завдання 2.
Припустимо, США і Японія випускають два товари: продукти харчування та автомобілі. Обидві країни виробляють машини однаково добре: по одному автомобілю на місяць. У виробництві продуктів харчування ситуація інша: американський фермер виробляє 2 т продуктів харчування на місяць, а японський - лише одну. Визначте, яка країна володіє у виробництві цих продуктів порівняльним перевагою.
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів, есе
Проаналізуйте ситуації
1. Зустрітися з двома висловлюваннями, що виражають протилежні точки зору, і дайте відповідь на наступні питання.
Перша точка зору: «Я думаю, що треба купувати російські товари, роблячи їм перевагу перед тими, які вироблені іноземними компаніями. Росіяни тільки виграють, коли вітчизняні компанії процвітають ».
Друга точка зору: «Я думаю, що треба купувати товари найвищої якості незалежно від країни-виробника. Всі ми виграємо від цього, що конкуренція змусить компанії підвищувати якість продукції та більш ефективно розподіляти ресурси ».
Дайте відповідь: а) Наскільки розумно виглядає перша точка зору? Чи бачите ви які-небудь вади у наведеній аргументації? б) Наскільки розумною виглядає друга точка зору? Чи є в ній вади? в) Яка точка зору є, на ваш погляд, більш обгрунтованою?
2. Опишіть позицію, яку ви б зайняли по відношенню до високих тарифів і квот на автомобілі, зроблені в Японії, якщо б ви були:
а) власником російської компанії;
б) робітникам на російському автомобільному заводі;
в) споживачем, який збирається купити новий автомобіль.
Напишіть реферат на обрану тему
Національне господарство - частина світової господарської системи.
Світове господарство і його еволюція.
Місце Росії в міжнародному поділі праці.
Міжнародний ринок праці.
Міжнародна торгівля і її особливості на сучасному етапі.
Суперечлива глобалізація.
Міжнародна валютна система та її організація.
Виберіть тему для економічного есе
«Нестабільність валютних курсів - симптом нестабільності відповідної економічної структури» (Фрідман М. Капіталізм і свобода).
«Щоб вижити на Землі, яка є нашим домом, ми повинні жити у злагоді з екологічними законами» (Ко-нер Б. Технологія прибутку).
«Експорт заробляє валюту, яку країна може використовувати для фінансування імпорту» (Сакс Джеффі. Ринкова економіка в Росії).
Складіть економічний кросворд з термінами світової господарської системи
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Практикум по темі лекції 21"
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
    План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
    План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 10
    План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 11. Практикум по темі лекції 11
    План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 12. Практикум по темі лекції 12
    План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 13. Практикум по темі лекції 13
    План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі та завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 14. Практикум по темі лекції 14
    План семінару Сукупний попит і його крива. Сукупна пропозиція. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Мультиплікатор та акселератор. Парадокс ощадливості. Економічне зростання: сутність, типи, темпи і моделі. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте
© 2014-2022  epi.cc.ua