Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 3


План семінару
Природничі та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів.
Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей.
Потреби та їх класифікація в різних економічних школах.
Основи суспільного виробництва.
Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Що таке економічні ресурси? Чи згодні ви з тим, що час являє собою економічний ресурс?
Зіставте способи, за допомогою яких командна економіка і ринкова економіка намагаються впоратися з проблемою рідкості ресурсів.
Чим природна обмеженість ресурсів відрізняється від економічної рідкості?
Чи існує різниця між поняттями «ресурс» і «фактор»? Назвіть ресурси і фактори в меблевій майстерні.
Наповніть змістом поняття «продуктивні сили» і «економічні відносини».
За яким принципом ви розподіляєте обмежені ресурси між членами вашої родини (за бажанням, здібностям, можливостям)? Може бути, ресурси вашої сім'ї необмежені?
Припустимо, що ви отримали свій перший заробіток. Яким чином обмеженість, альтернативна вартість і проблема вибору вплинуть на те, як ви витратите гроші?
Чи мала альтернативну вартість ваша остання велика покупка? Що було альтернативною вартістю вашого рішення провести час так, як вам хотілося?
Які недоліки має концепція «чотирьох факторів»? Чому теорія постіндустріального суспільства її розширює?
Як вимірюється продуктивність праці? У чому труднощі її вимірювання?
Чим продуктивність праці відрізняється від інтенсивності праці? Наведіть приклади.
Чи існують відмінності у трактуванні фактора виробництва «капітал» у різних економічних школах?
Поясніть, як кожен фактор виробництва бере участь у випуску якого-небудь поширеного товару (наприклад, цього навчального посібника).
Відомо, що суспільний продукт у своєму русі проходить чотири стадії: виробництво, поширення, обмін і споживання. Питання про те, з якою з цих чотирьох стадій починається економіка, є дискусійним.
Висловіть та аргументуйте свою точку зору.
Тести, ситуації, завдання
IВиберіте правильну відповідь
1. Обмеженість означає, що:
а) суспільство може запропонувати менше ресурсів, ніж хотіли б мати люди;
б) господарюючі суб'єкти не вміють раціонально вести господарство;
в) люди мало виробляють і багато споживають.
2. Обмеженість - це проблема, яка:
а) існує тільки в бідних країнах;
б) є тільки в бідних сім'ях;
в) є у всіх людей і товариств;
г) ніколи не виникає в багатьох сім'ях.
3. Проблема «рідкості» може бути вирішена, якщо:
а) буде вирішена проблема бідності в усьому світі;
б) будуть відкриті невичерпні джерела енергії;
в) всі країни світу стануть постіндустріальними товариствами;
г) все сказане невірно.
Відкиньте невірні твердження
1. Альтернативна вартість - це вартість товару або послуги,
вимірювана:
а) міністерством праці;
б) індексом споживчих цін;
в) ціною продукту, що купується;
г) тим, чим треба пожертвувати для придбання товару або послуги.
2. Крива виробничих можливостей показує різні комбінації двох продуктів при:
а) повному використанні всіх наявних ресурсів і неизмен-
ної технології;
б) неповне використання трудових ресурсів;
в) зміні кількості застосовуваних ресурсів.
Оберіть правильні відповіді
1. При зростанні продуктивності праці витрати живої праці:
а) зменшуються;
б) зростають;
в) залишаються незмінними.
2. Відтворення - це:
а) одиничний акт руху продукту по фазах виробництва, розподілу, обміну та споживання;
б) постійний кругообіг продукту за фазами суспільного виробництва.
3. «Економічними» благами є:
а) випечений хліб (так, ні);
б) дерева в лісі (так, ні);
в) меблі в магазині (так, ні);
г) вугілля в надрах землі (так, ні).
Розберіться в поняттях
Розмежуйте приватні та суспільні блага:
а) користування міським парком;
б) наймання приватного літака;
в) використання приватизованої човнової станції.

Вирішіть завдання
Завдання 1.
Визначте альтернативну вартість комп'ютера, якщо відомо, що на виробництво одного комп'ютера йде стільки ж коштів, скільки на виробництво двох магнітофонів.
Завдання 2.
Випуск продукції зріс у 2 рази. При цьому число зайнятих збільшилася в 1,5 рази, а інтенсивність їх праці підвищилася на 20%. Визначте, наскільки зросла продуктивність праці за вказаний період.
Завдання 3.
Чисельність зайнятих збільшилася в 2,9 рази. А обсяг випущеної продукції - в 24 рази. Визначте, яка частина приросту продукції була отримана за рахунок збільшення зайнятості, яка - за рахунок підвищення продуктивності праці. Завдання 4.
Кількість робітників на підприємстві скоротилася на 20%, а випуск продукції подвоївся. Визначте зміну продуктивності праці.
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
формалізує залежності
Підприємство, витрачаючи ресурси в кількості Х, може призвести продукт в кількості g. Напишіть формулу виробничої функції, яка встановлює зв'язок між цими величинами.
Напишіть формулу виробничої функції, що залежить від обсягу двох споживаних ресурсів Х1 і Х2. Накресліть графік кривої виробничої функції.
Відтворіть виробничу функцію Кобба-Дугласа і растолкуйте її економічний зміст.
Напишіть реферат на обрану тему
Абсолютна і відносна обмеженість ресурсів і благ.
Росія - ресурсна комора світу.
Класифікація благ, ресурсів, потреб.
Прокоментуйте на семінарі глави «Ресурси» і «Запас кишеню не тягне» книги А. П. Паршева «Чому Росія не Америка». М.: Форум, 2000. С. 57-78.
Складіть економічне есе на будь-яку з тем
«Ти і убога, ти і рясна, матушка Русь» (Н. А. Некрасов).
«Економічна теорія - це наука, що вивчає людську поведінку з точки зору співвідношення між цілями і обмеженими засобами, які можуть мати інше вживання» (Роббінс).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум по темі лекції 3 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 4. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 6. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 7. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 8. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 9. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 10. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 11. Практикум по темі лекції 12
  План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 12. Практикум по темі лекції 13
  План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі і завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 13. Практикум по темі лекції 14
  План семінару Сукупний попит і його крива. Сукупна пропозиція. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Мультиплікатор та акселератор. Парадокс ощадливості. Економічне зростання: сутність, типи, темпи і моделі. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте
© 2014-2022  epi.cc.ua