Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 12


План семінару
Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція , ціноутворення.
Економічна природа прибутку.
Відсоток: дохід власника позичкового капіталу.
Земельна рента: дохід із землі.
Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою максимального прибутку.
Назвіть правило максимізації прибутку в умовах досконалої конкуренції та покажіть її графічно.
Назвіть два способи визначення максимального прибутку і висловіть їх формулою.
Найважливіші постачальники інвестиційних коштів в ринковому господарстві - домашні господарства. Чим жертвують (тобто від чого відмовляються) домашні господарства, надаючи капітал у розпорядження бізнесу?
Як називається категорія, представлена в наступному відношенні:

Яка еластичність пропозиції землі в короткому і тривалому періодах?
За яких ставках заробітної плати (низьких або високих) ефект заміщення перевищує ефект доходу?
Президент компанії або відомий артист можуть заробляти сотні тисяч доларів на рік, а звичайний службовець - у багато разів менше. Проаналізуйте ці відмінності в зарплаті і сформулюйте відповідь на наступне питання: які фактори лежать в основі диференціації ставок заробітної плати?
Тести, ситуації, завдання
Чи вірні наступні твердження?
Пропозиція праці для конкурентної фірми є абсолютно еластичним.
Чим нижче процентна ставка, тим менше попит на позичковий капітал.
Підвищення ставок заробітної плати веде до розширення пропозиції праці.
Підвищення земельної ренти веде до розширення пропозиції землі.
Оберіть правильні відповіді
1. Зростання процентної ставки призведе до:
а) зростанню попиту на позикові кошти;
б) зростання пропозиції позикових коштів;
в) скорочення пропозиції позикових коштів;
г) зростання обсягу пропозиції позикових коштів;
д) зростання обсягу попиту на позикові кошти.
2. За інших рівних умов попит на працю буде менш еластичним, якщо попит на продукт даного виду праці:
а) є еластичним;
б) є нееластичним;
в) має одиничну еластичність;
г) зв'язок між попитом на працю і продукт відсутній.

Питання кмітливим
Що таке «максимальна прибуток»? Чому фірма повинна прагнути максимально збільшувати прибуток, а не виробництво? Що таке «граничний дохід» і «граничні витрати»? Чому прибуток максимальна в тій точці, де граничний дохід дорівнює граничним витратам?
Запитання на «засипку»
Чи можна ототожнювати індивідуальні інтереси до максимізації прибутку з егоїстичними?
Ви маєте в своєму розпорядженні певної грошової сумою. У вас є інші шляхи використання цих грошей: купити земельну ділянку; помістити на строковий вклад в банк; придбати обладнання. У якому випадку ви зупините свій вибір на покупці землі?
Які показники ви враховуєте при цьому? Назвіть формулу ціни земельної ділянки.
Вирішіть завдання
Завдання 1.
Очікувана норма прибутку при вкладенні капіталу у виробництво нового класу комп'ютерів дорівнює 12%. Чи буде здійснюватися цей проект інвестицій при ставці відсотка, що дорівнює - 3, 8, 13%?
Завдання 2.
Очікувана норма прибутку від інвестицій - 7%, ринкова ставка відсотка - 12%, щорічний темп інфляції - 7%. Чи буде здійснюватися даний проект інвестицій (з точки зору раціональної економічної поведінки)?
Завдання 3.
Сукупний дохід підприємства становить 500 тис. грош. од. Підприємство платить зарплату працівникам - 250 тис. грош. од. Крім того, витрати на сировину і матеріали становлять 70 тис. ден. од. Неявні витрати підприємства складають 100 тис. ден. од. Визначте бухгалтерську і чистий економічний прибуток підприємства.
Завдання 4.
Власний капітал банку 300 тис. ден. од. Залучений капітал - 1700 тис., капітал, відданий в позичку, - 2000 тис. Норма банківського відсотка, що сплачується вкладникам, - 2% річних, норма позичкового відсотка, що стягується з позичальників, - 4% річних. Витрати з ведення банківської справи (зарплата службовців, амортизація банківського обладнання та інші) склали 5 тис. ден. од. Розрахуйте норму банківського прибутку.
Завдання 5.
Заробітна плата зросла за рік на 5%. Податки зросли на 3%.
Витрати на предмети першої необхідності через зростання цін піднялися на 10%. Як змінилася реальна заробітна плата?
Завдання 6.
Яка буде ціна земельної ділянки, якщо землевласник щорічно отримує 60 тис. ден. од. земельної ренти, а банк виплачує вкладникам 10% річних?
Завдання 7.
Власник землі одержує щорічно орендну плату за зданий в оренду ділянку 8 тис. ден. од. На ділянці є сільськогосподарські споруди і споруди вартістю 50 тис. ден. од. з терміном служби 10 років. Норма банківського відсотка - 5% річних. Визначте величину земельної ренти. Завдання 8.
Фірма прийняла рішення вкласти 500 тис. руб. у виробництво мікрохвильових печей. Вартість самого виробництва буде дорівнює 200 тис. грн. на рік. Оцінки показують, що фірма щорічно зможе продавати мікрохвильових печей на суму 225 тис. руб. Чи буде вигідно фірмі це виробництво?
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
Розберіться з цифрами і фактами
Виходячи з таких даних (табл. 12.1) визначте величину прибутку, граничних витрат і граничної прибутку.
Таблиця 12.1
Дані для визначення величини прибутку, граничних витрат і граничної прибутку

Дані для визначення величини прибутку, граничних витрат і граничної прибуткуНапишіть реферат на одну з тем
Монопольний прибуток: сутність, джерела, межі.
Економічна оцінка землі як необхідний елемент становлення земельного ринку.
Уроки аграрної реформи П. А. Столипіна.
Складіть економічне есе на тему
«Прибуток - радість! Привіт тобі, прибуток! »(Гасло римських патриціїв.)
Складіть кросворд з термінів мікроекономіки
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Практикум по темі лекції 12"
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
© 2014-2022  epi.cc.ua