Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 15


План семінару
Макроекономічна рівновага: сутність і види.
Теорії макроекономічної рівноваги: класичний і кейн-сіанскій підходи.
Напрями та засоби державного регулювання ринкової, командної і перехідної економіки.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Чи збігаються поняття ідеального і реального рівноваги, часткового і спільного?
Розшифруйте модель загальної економічної рівноваги Л. Валь-раса. У чому її основні недоліки?
Як ви розумієте вислів «рівновагу-нерівновага»?
Що таке ціна рівноваги?
На якій конфігурації кривої сукупної пропозиції наполягають неокласики? Яка їх аргументація?
На якій конфігурації кривої сукупної пропозиції наполягають кейнсіанці? Чому?
Які причини і форми державного регулювання економіки?
Перелічіть і дайте коротку характеристику функціям, які держава виконує в економічній сфері.
Чи може держава за допомогою фіскальної та грошової політики впливати на рівень інфляції і безробіття?
У чому суть принципу laisserfaire і яка сучасна його оцінка?
Що таке «суспільні блага»? Ким фінансується створення чисто і частково громадських благ?
Що таке «зовнішні ефекти»? Поясніть їх суть.
Тести, ситуації, завдання
Запитання знавцям
1. Які з перелічених благ повинні, на вашу думку, отримувати громадяни за допомогою ринку, а які - забезпечуватися державою?
А) продукти харчування;
б) утворення;
в) житло;
г) медичне обслуговування;
д) доставка пошти.
2. Побудуйте графіки сукупного попиту та сукупної пропозиції. Покажіть, як змінюються рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва, якщо:
а) збільшаться витрати населення на споживання;
б) зменшаться ціни на землю;
в) збільшаться закупівлі імпортних товарів;
г) зміниться продуктивність праці.

Оберіть правильні відповіді
1. Laisser faire - це:
а) система вільного підприємництва;
б) суперництво між фірмами за гроші покупця;
в) дозвіл людям і підприємствам виробляти те, що їм подобається;
г) збільшення виробництва товарів і послуг;
д) звернення грошей, товарів і послуг між домашніми господарствами, компаніями та урядом.
2. Розмежуйте економічний і адміністративне регулювання держави:
а) розширює інвестиції в підприємства обробної промисловості;
б) проводить політику прискореної амортизації;
в) встановлює стандарти на склад стічних вод, що спускаються
у водойми, склад газів, що викидаються в атмосферу;
г) видає ліцензії на будівництво нових підприємств;
д) регулює обсяг і ціну кредиту, звужує або розширює грошовий обіг, споживчий або іпотечний кредит;
е) розробляє антитрестовські закони.
Прокоментуйте наступний вислів
Лауреат Нобелівської премії М. Фрідман вважає, що найкращими способами впливу держави на економіку є дії: «Не чіпати бізнес!» І «Нехай ринок робить свою справу! »
Дайте відповідь на питання
а) У чому полягає економічна ефективність функціонування ринку?
Б) Які межі державного втручання в ринковий процес?
Вирішіть завдання
Функція попиту населення на даний товар: QD=9 - р.
Функція пропозиції даного товару:
Qs=-6 + 2р,
де QD - обсяг попиту в млн шт.,
QS - обсяг пропозиції в млн шт., р-ціна в руб.
А) Припустимо, на даний товар введено потоварний податок, який сплачується продавцем, розміром 1,5 руб. на штуку. Визначте рівноважну ціну (з включенням і без включення податку), рівноважний обсяг продажів. Зробіть малюнок.
Б) Припустимо, на даний товар введено потоварний податок, який сплачується продавцем, розміром 25% від ціни, що сплачується покупцем.
Визначте рівноважну ціну (з включенням і без включення податку), рівноважний обсяг продажів. Зробіть малюнок.
В) Припустимо, за кожну продану одиницю товару виробники отримують додатково 1,5 руб. з держбюджету. Визначте рівноважну ціну (з дотацією і без неї), рівноважний обсяг продажів. Зробіть малюнок.
Г) Припустимо, на даний товар введено потоварний податок, який сплачується продавцем, розміром 1,5 руб. за штуку. Одночасно уряд встановив фіксовану роздрібну ціну (що включає податок) в 5 руб. Визначте надлишковий попит. Зробіть малюнок.
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
Зверніться до статистики
Згідно з розрахунками лондонській консультаційної фірми Петролеум економіці лімітед (ПЕЛ), розумну рівновагу між попитом і пропозицією нафти встановлюється при ціні близько $ 130 / т, що в принципі і сталося наприкінці 90-х рр.. Падіння нафтових цін призвело до підвищення попиту на нафту, що видобувається в країнах ОПЕК. Останні збільшили її видобуток на 16%. Покажіть графічно, як відбувався процес зміни ціни рівноваги в цьому випадку.
Темпи зростання замовлень на обчислювальну техніку в США в 1998 р. були в 3 рази вище, а на засоби обробки і передачі інформації - майже в 5 разів вище, ніж у 1997 р. В цілому по електронній промисловості США приплив нових замовлень в 1998 р. прискорилося в порівнянні з 1997 р. приблизно в 2 рази. Покажіть на прикладі графіка попиту та пропозиції, як ці зміни в попиті можуть вплинути на пропозицію виробів електронної промисловості.
Напишіть реферат на одну з тем
Закон Сея: взаємодія попиту та пропозиції.
Теорія загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.
Роль держави в економічній системі кейнсіанства: бюджетна та грошова політика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 15 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 11. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 12. Практикум по темі лекції 12
  План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
© 2014-2022  epi.cc.ua