Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008
У даному навчальному посібнику дається уявлення про предмет і методи економічної теорії, провідних школах і напрямах сучасної економічної теорії, розкриваються основні елементи економічної організації суспільства, аналізуються механізми ринку досконалої та недосконалої конкуренції, теорія фірми та організаційно - правові форми бізнесу, ринки факторів виробництва. Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу, що сприяє розумінню різних граней функціонування ринкового механізму.
Призначається для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання за напрямами механічного та технологічного профілю.
Введення
Тема 1. Предмет і методи економіки як навчальної дисципліни (як галузі знань)
1. Предмет і функції економіки як навчальної дисципліни (як галузі знань)
2. Методи дослідження економічних явищ
3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
Тема 2. Загальні основи економічного розвитку
1. Два основні умови економічного розвитку: економічні потреби і економічні ресурси
2. Проблема вибору в економіці. Економічна ефективність. Характеристика графіка виробничих можливостей
3. Економічні аспекти власності
4. Правові аспекти власності
5. Системи організації економічного життя суспільства
Тема 3. Загальна характеристика ринкового господарства
1. Умови виникнення та сутність ринку
2. Товарне виробництво і його різновиди. Товар і його властивості
3. Основні суб'єкти та об'єкти ринкової економіки. Структура та інфраструктура ринку
4. Механізм ринку. Функції ринку
Тема 4. Теорія попиту та пропозиції
1. Ринковий попит. Закон попиту. Фактори попиту
2. Економічні очікування споживачів.
3. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Фактори пропозиції
4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна
5. Еластичність попиту та пропозиції
6.Удельний вага видатків на певний товар в загальній структурі витрат.
7. Аналіз споживчого поведінки
Тема 5. Підприємництво і фірма в ринковій еконо
1. Сутність, завдання та види підприємництва. Фірма та її функції
2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
3. Особливості підприємницької діяльності в Росії
Тема 6. Фірма: витрати і випуск. Економічні витрати та їх види
1.Економіческіе витрати і економічний прибуток
2. Витрати виробництва в короткостроковому періоді
2.1. Види витрат та їх значення для фірми
2.2. Закон спадної граничної продуктивності
2.3. Умова максимізації прибутку. Короткострокова рівновага фірми
3.Іздержкі виробництва в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефект зростання масштабу виробництва
Тема 7. Конкуренція і монополія
1. Конкуренція: сутність, види і роль в ринковій економіці
2. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції
3. Монополізація економіки. Моделі ринку в умовах монополізації
4. Ринок чистої монополії (монопсонии)
5. Ринок олігополії
6. Ринок монополістичної конкуренції (по диференціації продукту)
7. Необхідність та напрями антимонопольного регулювання
Тема 8. Ціноутворення на фактори виробництва і формування факторних доходів
1. Особливості попиту та ціноутворення на фактори виробництва
2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
3. Ринок капіталу, відсоток, процентна ставка та інвестиції
4. Ринок землі та земельна рента. Види земельної ренти
Питання до заліку
Питання до іспиту
Список рекомендованої літератури з курсу
Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки - 2011 рік
 9. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 10. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 11. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 12. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 13. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 14. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 15. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 16. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 17. А.Н. Сухарєв. Економічний словник - 2008 рік
 18. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 19. Г.П. Журавльова. Економіка - 2006
 20. Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua