Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна

.
До цих пір ми розглядали ринок односторонньо: або з точки зору покупця, або з точки зору продавця. Для цілісного уявлення про дію ринкового механізму необхідний системний підхід.
На ринку можуть встановитися різні параметри ринкової ціни. Коливання ринкової системи призводять до такого її стану, який називається ринковою рівновагою. Обсяг виробництва, при якому всі вироблені товари знайдуть свого покупця і на ринку не буде ні надлишків, ні дефіциту, називається рівноважним обсягом виробництва (Qe).
На рис.5 точка, в якій перетинаються криві попиту та пропозиції називається точкою рівноваги. Ціна, при якій встановлюється рівновага між попитом і пропозицією, називається рівноважною ціною (Ре). Ця ціна влаштовує одночасно і продавця і покупця
Ринкова рівновага - стан ринку, при якому інтереси продавців і покупців узгоджені в максимальному ступені.

Рис 5. Рівновага попиту і пропозиції на ринку
Щоб розглянути дію ринкового механізму, необхідно проаналізувати дві ситуації, коли ціна не дорівнює рівноважної: Р2> Ре, P1 <Ре. І в тому і в іншому випадку на ринку виникає ситуація нерівноваги. При ціні Р1 виникає дефіцит товару (Qd1> QS1). Розмір цього дефіциту вимірюється відрізком QS1 Qd1. При ціні Р2 виникає надлишок товару (QS2> Qd2). Розмір цього надлишки вимірюється відрізком Qd2 QS2. (Див. рис.5).
За наявності перевищення пропозиції над попитом виникає конкуренція серед продавців і це буде сприяти зниженню ціни до рівноважного рівня (від Р2 до Ре). Понижающаяся ціна призводить до того, що частина продавців піде з ринку, а частина - скоротить обсяги пропозиції, що не вклавшись у нові, більш низькі параметри ринкової ціни.
Але, в свою чергу це підвищить попит на товар з боку покупців. У результаті відбудеться встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
За наявності дефіциту товару на ринку виникає конкуренція між покупцями, що сприятиме підвищенню ціни до рівноважного рівня (від Р1 до Ре). Більш висока ціна, з одного боку призводить до зростання зацікавленості виробників - продавців у розширенні обсягу виробництва і пропозиції товару, а з іншого до обмеження попиту на товар у певної частини покупців. Результатом цього стане урівноваження попиту і пропозиції.
Як показано на рис.5, будь надлишок товару на ринку (вище точки Е) робить понижуючий тиск на ціну. І навпаки, наявність дефіциту (нижче точки Е) надає підвищувальний тиск на ціну товару, якого бракує.
Якщо під впливом нецінових факторів відбудеться зміна в попиті чи реченні, то встановлюється нова рівноважна ціна, що відповідає новому стану рівноважного обсягу виробництва. (Рис. 6).

Рис.6. Зміна попиту і пропозиції
При одночасному зміні попиту та пропозиції зміни в параметрах рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва визначатимуться ступенем впливу кожного фактора.
Розглянемо тепер результати вільного ринкового обміну на основі рівноважних цін з точки зору суспільної вигоди, одержуваної продавцями і покупцями.
Меру такої вигоди відображають поняття «надлишок споживача» і «надлишок виробника», введені в економічну теорію А. Маршаллом.
Надлишок споживача - ця різниця між ціною попиту, тобто максимальною ціною, яку споживач готовий заплатити за товар і тією ціною, яку він дійсно платить при покупці (тобто при сформованій рівноважної ціною).

Надлишок виробника це різниця між ринковою ціною, яку виробники отримали за свій товар і тією ціною, за якою вони готові були продати свій товар.

Рис. 7 Надлишок виробника і споживача і витрати виробника.
Сума надлишків виробників і споживачів, зображена на рис. 7 у вигляді трикутників, характеризує суспільну вигоду, що виникає у зв'язку з існуванням ринкової рівноваги. Вона показує важливе економічне явище: ціна ринкової рівноваги дозволяє ринковим суб'єктам узгодити свої дії, прийти до взаємного компромісу.
При цьому умови торгівлі коригуються до тих пір, поки ця сукупність не стане узгодженою, тобто поки Qd=QS, а головне, поки рівновагу дозволяє забезпечувати максимальний виграш для обох сторін ринкового відносини. Завдяки рівноважної ціни споживачі купили більше і дешевше, ніж спочатку були згодні, а виробники продали більше і дорожче, ніж були готові продати.
В економіці можуть спостерігатися різні ринкові ситуації, а попит і пропозиція найчастіше виявляються неврівноваженими, бо на них впливають численні фактори. Однак, будь-яка зміна попиту або пропозиції (або того й іншого разом) автоматично включає пошук рівноважної ціни для подолання або надлишків, або дефіциту товарів на ринку, і для тимчасового встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. У цьому виявляється регулюючий вплив на економіку ринкового механізму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна "
 1. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  рівновагу в результаті взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необхідно поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка попиту та пропозиції окремого товару і показує, у якій точці дві лінії перетнуться (т. Е). У цій точці досягається рівновага. Координатами точки Е є
 2. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  рівноваги окремих осіб, товаровиробників, профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої соціальної мети), як правило, неефективно. Цю мету з успіхом можна досягти
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  рівноваги і досягне його, якщо припиняться всякі зміни вихідних даних. Але логічного економісту відомо набагато більше. Він показує, яким чином діяльність заповзятливих людей, промоутерів і спекулянтів, які прагнуть отримати прибуток за рахунок невідповідностей у структурі цін, знищує цю різницю і тим самим висушує джерела підприємницьких прибутків і збитків. Він показує,
 4. 6. Монопольні ціни
  рівноважних станів і умов ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Вона нічого не може сказати про дії, які в кінцевому рахунку встановлять цю рівновагу і рівномірно функціонуючу економіку, якщо не трапиться додаткових змін у вихідних даних. У теорії монопольних цін математика ближче до реальної діяльності. Вона показує, яким чином монополіст
 5. Класична модель
  рівноваги на будь-якому з ринків. 4. Так як ціни гнучкі, то рівновага на ринках встановлюється і відновлюється автоматично, тобто діє виведений А. Смітом принцип «невидимої руки», принцип самоуравновешіванія, саморегулювання ринків. 5. Оскільки рівновага забезпечується автоматично ринковим механізмом, то ніяка зовнішня сила, зовнішній агент не повинні втручатися в процес
 6. Кейнсіанська макроекономічна модель
  рівноважну ставку відсотка визначити неможливо, так як крива інвестицій I і нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину у першому квадраті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни жорсткі, то рівновага ринків
 7. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  рівновазі), то ринкова ціна звичайно є рівноважною ціною. В економічній практиці сформувалися два основних підходи до встановлення цін: ринковий і витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'юнктура ринку, попит та пропозиція товару. При витратному підході в основу
 8. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 9. Висновки
  рівноважної ставки реальної заробітної плати та рівноважного рівня зайнятості. Рівновага нг ринку праці можливе у двох точках в силу специфіки кривої пропозиції праці. 7. Заробітна плата - це ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Розрізняють почасову, відрядну і акордну оплату праці; номінальну і реальну заробітну плату; природну ціну праці і загальний рівень
 10. Процентна ставка
  рівноважну ціну (RE). Точка Е - точка перетину кривих попиту на капітал (D) і пропозиції капіталу (5). Тут відбувається збіг граничної прибутковості капіталу та граничних витрат втрачених можливостей, попит на позичковий капітал і його пропозицію збігаються. Необхідно розрізняти середню ставку відсотка, яка визначається за тривалий період часу, і ринкову ставку відсотка,
© 2014-2022  epi.cc.ua