Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Фактори пропозиції


Аналіз ринкового механізму буде одностороннім без розгляду пропозиції, що характеризує економічну ситуацію і економічна поведінка на ринку з боку продавця.
Пропозиція на ринку переважно є результатом виробництва і відображає бажання виробників продавати свій товар.
Пропозиція - це бажання і здатність продавців здійснювати операції з продажу поставляється на ринок товару.
Склад товарів, які є об'єктами пропозиції постійно змінюється, а саме, збільшується їх обсяг, ускладнюється їх структура, з'являються нові товари, в тому числі об'єкти інтелектуальної власності (інформація, ліцензії, патенти). Кожна товарна група породжує свій товарний ринок
Для кількісної оцінки пропозиції використовується поняття величина пропозиції.
При аналізі ринкової кон'юнктури розрізняють ринкове і індивідуальну пропозицію. Ринковий обсяг пропозиції товару є агрегированной величиною і може бути отриманий шляхом підсумовування обсягів пропозиції всіх виробників - продавців цього товару при всіх можливих його цінах. При цьому передбачається незмінність всіх інших факторів, у тому числі цін на ресурси, якими користуються виробники.
На величину пропозиції впливає величезна кількість чинників. Кількісну залежність між величиною пропозиції і визначальними її факторами називають функцією пропозиції.
Функція пропозиції записується таким чином:
Qs=f (P, C, T, К, N, W, Z),
де S (supply) - пропозиція;
Qs - величина пропозиції розглянутого товару;
Р1, Р2 ... Рn - можливі параметри ціни за одиницю розглянутого товару;
C, T, К, N, W, Z - нецінові фактори пропозиції.
Якщо все нецінові фактори прийняти за незмінні, то функція пропозиції має вигляд QS=f (Р).
Функціональна залежність між величиною пропозиції та ціною може бути представлена двома способами: 1) табличним, 2) графічним.
6. Табличний спосіб Варіанти А В С Д Е Р, руб. за одиницю товару 1 2 3 4 5 Q, штук 0 7 16 грудня 18
2.
Графічний спосіб (рис. 3)
Для більшості ринків крива пропозиції має висхідний характер або позитивний нахил. Це пов'язано з тим обставиною, що чим вища ціна, тим більша кількість фірм буде виробляти і продавати даний товар. Більш висока ціна буде направляти діючі фірми на розширення виробництва шляхом залучення додаткової робочої сили і додаткових матеріальних ресурсів.
Пряма залежність між ціною і величиною пропозиції виражається в дії закону пропозиції: за інших рівних умов збільшення ціни на який - або товар призводить до зростання величини пропозиції цього товару.
Слід розрізняти зміна ринкової пропозиції товару в цілому і зміна величини пропозиції.

Рис.3. Крива пропозиції
Зміна величини пропозиції спостерігається при зміні ціни розглянутого товару і незмінності інших факторів ринкової кон'юнктури. Ця зміна відображає рух уздовж кривої пропозиції (наприклад, від точки А до точки В на рис. 3).
Зміна пропозиції, навпаки, відбувається під впливом певних чинників при незмінній ціні на товар. Графічно це відображається (рис.4.) Зміщенням кривої пропозиції S вправо і / або вниз до положення S2 (при розширенні пропозиції), і відповідно, при зменшенні пропозиції зміщенням вліво і / або вгору до положення S1.
Навіть якщо ціна зберігається на колишньому рівні, слід очікувати підвищення або зниження випуску продукції.

Рис. 4. Зміна пропозиції
Виділяють такі нецінові фактори:
1. Ціна економічних ресурсів.
Величина витрат визначається ціною на економічні ресурси, використовувані фірмою у виробничій діяльності, включаючи заробітну плату, відсоток за кредит, вартість сировини та інші показники. Чим нижче ціни на економічні ресурси і, отже, нижче виробничі витрати, тим вище прибутковість виробництва і тим вище ринкова пропозиція товарів (крива пропозиції зміщується право та / або вниз до положення S2).
І навпаки, чим вище ціни на економічні ресурси, тим менше ринкова пропозиція (крива пропозиції зміщується вліво і / або вгору).
2. Податки та дотації.
Скорочення величини податків з компаній, як правило, є позитивним фактором розвитку і веде за інших рівних умов до зростання ринкової пропозиції, а посилення податкового тягаря - до його скорочення. У свою чергу, збільшення дотацій призводить до збільшення ринкової пропозиції, а їх зменшення - до скорочення ринкової пропозиції.
3. Технологія виробництва.
Удосконалення технології є важливим чинником скорочення виробничих витрат, підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, а отже, це призводить до зростання ринкової пропозиції. І навпаки, збільшення фізичного і морального зносу обладнання призводить до зменшення пропозиції.
4. Кількість виробників.
Чим більше фірм діє на ринку даного виду продукції, тим більше його ринкова пропозиція. Навпаки, монополізація галузі навіть при незмінності загального обсягу виробничих потужностей може призвести до скорочення ринкової пропозиції.
5.ЦЕНА на товари на сполучених ринках.
Зростання цін на товари-конкуренти веде до зменшення пропозиції даного товару, бо продавці переорієнтуються на продаж іншого товару. Наприклад, зростання цін на екологічно чисту продукцію може стимулювати фермера скоротити пропозицію сільськогосподарської продукції, вирощеної за допомогою «хімії».
У свою чергу, зміна ціни товару, виробленого у взаємозв'язку з розглянутим товаром, призводить до протилежній ситуації. Так, зростання ціни на нафту може викликати зростання пропозиції нафтопродуктів.
6. Економічні очікування виробників.
Сприятливі очікування економічних суб'єктів створюють додаткові стимули для розвитку виробництва і як наслідок ведуть до зростання пропозиції. Якщо ж очікується зростання ціни на товар у майбутньому, то це призводить до стримування пропозиції даного товару в поточний період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Фактори пропозиції "
 1. 3. Чистий ринкова економіка
  ринкової економіки передбачає існування поділу праці та приватній власності (управління) на засоби виробництва, а отже, ринкового обміну товарами та послугами. Вона припускає, що дії ринку не створюють перешкод інституціональні фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати дію ринкової системи, не заважає її
 2. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  ринковому суспільстві безвідносно до яких би то не було людським цілям і застосовуваних засобів, прагне до поділу категорій і функцій. Це дві різні завдання. Найкраще цю різницю можна продемонструвати, обговоривши концепцію підприємця, прийняту в каталлактики. В ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки місця для підприємницької активності не залишається,
 3. 5. Конкуренція
  ринковій економіці конкуренція виражається в тому, що продавці повинні перевершити один одного, пропонуючи кращі і дешевші товари та послуги, а покупці більш високі ціни. При вивченні цього різновиду соціальної конкуренції, яка може бути названа каталлактіческой конкуренцією, ми повинні уникати численних поширених помилок. Економісти класичної школи виступали за
 4. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  ринкової економіки все, що продається і купується за гроші, характеризується грошовими цінами. У грошовому обчисленні прибуток виявляється як надлишок отриманих грошей у порівнянні з витраченими, а збиток як надлишок витрачених грошей у порівнянні з отриманими. Прибуток і збиток можуть бути виражені у певних сумах грошей. Мовою грошей можна встановити, який прибуток індивід витягнув чи
 5. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  ринкової економіки в сферу підприємницької діяльності входить також визначення напрямів використання додаткових капітальних благ, накопичених в результаті нових заощаджень. Вкладення цих додаткових капітальних благ повинно збільшити загальну суму виробленого доходу, тобто пропозиція споживчих благ, які можуть бути спожиті без зменшення наявного капіталу, і,
 6. 11. Процес відбору
  ринкової економіки. Рухомий спонуканням у максимально можливій мірі усунути незручність, кожен індивід сповнений рішучості, з одного боку, домогтися такого положення, при якому він міг би максимально задовольнити когось іншого, і з іншого боку, витягти максимальні вигоди з послуг, пропонованих кимось іншим . Це означає, що він намагається продавати на найдорожчому ринку і купувати на
 7. 12. Індивід і ринок
  ринкові явища, засуджувати в інших людях образ дій, який для себе він вважає цілком допустимим. Він звинувачує ринок у безсердечності і ігноруванні особистості і вимагає громадського контролю над ринком з метою його гуманізації. З одного боку, він вимагає захисту споживачів від виробників. Але з іншого боку, ще більш пристрасно він наполягає на захисті його як виробника від
 8. 4. Облік витрат виробництва
  ринкових умовах будь-який обсяг, який можна вибрати для використання у виробничому наборі, не дозволяє створити комбінацію, в якій повне використання продуктивного потенціалу одного фактора забезпечувало б повне використання продуктивного потенціалу іншого недосконале діленого фактора. Практичне значення має тільки випадок С, у той час як випадки А і В навряд чи грають
 9. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  ринкової змінної ceteris paribus. Ніякої кількісної економічної науки не існує. Всі економічні величини, які нам відомі, є даними економічної історії. Жодна розумна людина не буде наполягати на тому, що зв'язок між ціною та пропозицією в цілому або пропозицією конкретного товару є постійною. Навпаки, нам відомо, що зовнішні явища роблять
 10. 6. Монопольні ціни
  ринкова ціна залишаться без змін. Однак мито, проводячи різницю між місцевим і закордонним виробництвом p, надає місцевим заводам привілеї, які можуть бути використані для монополістичного об'єднання, якщо дотримуються деякі додаткові умови. Якщо в просторі між s + t і s можна знайти монопольну ціну, то місцевим підприємствам вигідно утворити картель. На
© 2014-2022  epi.cc.ua