Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Ринок землі та земельна рента. Види земельної ренти


Відносини з приводу ціноутворення на землю і розподілу доходів при використанні землі і викопних ресурсів називаються рентними. На ринках факторів, виробництва земля і викопні ресурси включені в товарний оборот як ресурси, що не мають альтернатив взаимозамещения в багатьох сферах господарювання. Економічну ренту вони приносять тому, що їх пропозиція на ринках невідповідно або абсолютно невідповідно.
У сучасній економічній теорії рента розглядається як економічна форма реалізації власності на невідтворювані чинники виробництва (на землю, копалини ресурси тощо), а отже, як форма доходу власника землі і викопних ресурсів, кількість яких суворо обмежена. Саме фіксовану кількість землі та її невідтворюваних ресурсів відрізняє рентні доходи від заробітної плати, відсотка і прибутку. Адже пропозиція всіх інших економічних ресурсів може вільно збільшуватися або зменшуватися, надаючи відповідно вплив на збільшення або зменшення заробітної плати, відсотка і прибутку. Пропозиція ж землі неможливо штучно збільшити. Іншими словами, її пропозиція завжди або майже завжди абсолютно невідповідно.
Проілюструємо механізм формування ренти за допомогою графіка:
R - річна земельна рента
Z - кількість землі
Sz - пропозиція землі
Dz - попит на землю

Рис. 3. Крива попиту на землю і графік пропозиції землі

Оскільки пропозиція землі абсолютно невідповідно, то на графіку лінія пропозиції землі Sz представлятиме собою вертикальну пряму. У цих умовах попит на землю виступає єдиним дієвим чинником, що визначає земельну ренту. На графіку попит на землю певної якості представлений кривої Dz. Криві попиту та пропозиції перетинаються в точці Е. Ця точка відображає рівень земельної ренти (Re), який врівноважує попит і пропозицію землі (Ze). Рента має властивість коливатися навколо цієї точки. Якби рента піднялася вище точки рівноваги з Re до R1, то попит на землю зменшився б з Ze до Z1 і частину землі виявилася б незайнятою. Деякі земельні власники були б не в змозі здати її в оренду, і змушені були б пропонувати земельні ділянки за більш низьку плату. За таким же причин рента не може залишатися довго нижче точки рівноваги, наприклад в точці R2. Зрослий попит на земельні ділянки зумовив б підвищення ренти.
Аналізуючи ренту слід враховувати, що попит на землю, а отже і рента, є похідними від:
1.
Попиту та ринкової ціни продукції, виробленої на цій землі.
2. Від продуктивності земельної ділянки.
Чим вище попит і ринкова ціна продукції, виробленої на земельній ділянці і чим вище його продуктивність, тим вище буде попит на цю ділянку і відповідно вище рента. Земельні ділянки, рівні за площею, можуть істотно різнитися (диференціюватися) по продуктивності і, відповідно, за величиною принесеного доходу. Тому в економічній теорії прийнято розрізняти диференціальну ренту, яка буває першого і другого виду.
Диференціальна рента I являє собою додатковий дохід власника землі, як результат більш високої продуктивності земельної ділянки при її використанні, який породжений природними факторами (якістю землі, кліматичними умовами, місцем розташування земельної ділянки відносно ринків збуту виробленої продукції та т.д.). Оскільки цей дохід не є заслугою користувача землі (орендаря), то він присвоюється землевласником, приймаючи форму диференціальної ренти I.

Рис.4. Криві попиту на землю різного родючості
Графіки DZ2 і DZ3 показують попит на землю більш високої якості порівняно з попитом на землю більш низької якості DZ1, а отже, їм відповідають і більш високі параметри рівноважного рівня земельної ренти Re2 і Re3.
Диференціальна рента II являє собою додатковий дохід, як результат більш високої продуктивності земельної ділянки, отриманий під впливом економічних факторів (тобто додаткових капіталовкладень в земельну ділянку, у вдосконалення техніки, технології, організації та агрокультури). Цей додатковий дохід є заслугою орендаря і до закінчення терміну оренди земельної ділянки присвоюється орендарем. Однак після закінчення терміну оренди, земельний власник врахує цей додатковий дохід від земельної ділянки та підвищить орендну плату на наступний термін.
Механізм утворення диференціальної ренти призводить до того, що власник гіршої землі диференціальну ренту не отримує. Тому крім диференціальної ренти прийнято розрізняти абсолютну ренту. Справа в тому, що земельний власник навіть гірші ділянки, якщо вони затребувані для виробництва сільськогосподарської продукції, не віддасть у користування будь-кому безкоштовно. Він і за них потребують певну плату. Абсолютна рента - це дохід, який приносять своєму власнику всі земельні ділянки, як кращі, так і гірші. У цілому ж величина рентного доходу з найгірших ділянок обмежується лише абсолютної рентою.
На кращих ділянках рентний дохід крім абсолютної ренти включає в себе диференціальну ренту I і II.
Однак земля не тільки може здаватися в оренду, а й купуватися і продаватися. Отже, вона має ціну. Ціна землі є капіталізована рента. Це означає, що ціна землі - це ціна невоспроизводимого фактора, який перетворюється на джерело (в об'єкт), що дає щорічний дохід його власнику у вигляді земельної ренти. Отже, купуючи землю певний суб'єкт купує право на отримання земельної ренти, стаючи власником землі. Ціна землі залежить від земельної ренти, ставки відсотка, співвідношення попиту і пропозиції землі. Продаж землі повинна принести таку суму грошей, яка, будучи покладеною в банк, забезпечить земельному власнику дохід, рівний земельній ренті.

Земельна рента
Ціна землі=х 100%
ставка відсотка
Припустимо, що рента дорівнює 5000 рублів, ставка відсотка - 10%. Тоді ціна землі становитиме:
5000 рублів
Ціна землі=х 100%=50000 рублів
10%
Поклавши 50000 рублів в банк, колишній власник землі при даній ставці відсотка буде отримувати дохід, рівний ренті. З цієї формули видно, що ціна землі буде рости, якщо збільшується розмір ренти і падати, якщо підвищується ставка відсотка. Тобто, чим вище буде якість землі і вище річна рента, тим вищою буде ціна землі (за інших рівних умов). Зворотний характер залежності між ціною землі і ставкою відсотка пояснюється наступними обставинами: по-перше, чим вище ставка відсотка, тим менш власник грошових коштів розташований, вкласти гроші в покупку землі, і більше - у вигляді внеску в кредитну установу, по-друге, як правило, земля і засоби виробництва для господарювання на землі купуються в кредит, а тому, чим вище ставка відсотка, тим вище ризики від господарювання на землі, тобто тим менше доходи суб'єктів, господарюючих на землі (за інших рівних умов). На практиці ціна землі залежить від розглянутих факторів, а так само від інших факторів, що впливають на попит і пропозицію земельних ділянок. Аналіз категорії ціни землі допомагає краще зрозуміти сутність одного з найважливіших ринків факторів виробництва, існуючих в ринковій економіці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Ринок землі та земельна рента. Види земельної ренти "
 1. 2. Реакція ринку на втручання держави
  ринок, то рівновага попиту та пропозиції порушується. У цьому випадку коли фіксуються максимальні ціни існують покупці, які не мають можливості купити, незважаючи на те, що готові заплатити ціну, встановлену владою, або навіть більш високу ціну. У цьому випадку коли фіксуються мінімальні ціни існують продавці, які не можуть продати, незважаючи на те, що вони готові продати по
 2. Коментарі
  ринок, 375, 523, 511 ; властивості, 441;? швидкість обігу?, 399; попит на, 375-382; засобу обміну, 41, 198, 373, 376, 431-434, 732; стабілізація, 207; теорема регресії, 383-384, 397, 570 ; товарні, 399; збільшення кількості, 385; фактичний стандарт, 440; цінність, 329, 382-385, 400-402; ціни, 191, 194, 204; чеканка, 732; чекова книжка, 416; економічний розрахунок і, 203, 211 Депресія:
 3. Глосарій
  ринок - сукупність всіх відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій. З інституційної точки зору валютний ринок являє собою безліч великих комерційних банків та інших фінансових установ, де відбувається купівля-продаж валют на основі попиту та пропозиції для обслуговування міжнародного платіжного обороту з використанням засобів зв'язку (від телефонів і телексів до
 4. 4.6. Додаткова інформація
  ринок - ринок, де здійснюється купівля-продаж перших закладених, що надає можливість кредитору продавати кредит до настання терміну його повного погашення. Вибірка - частина сукупності економічних об'єктів або показників, відібраних для вивчення, щоб зробити висновок про всю сукупності. Вибірка повинна бути складена таким чином, в такій кількості, щоб бути
 5. Тема 31. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
  землі. Земельна рента - це дохід від фактора «земля», пропозиція якого на ринку невідповідно. Вона розраховується як надлишок виручки над витратами підприємця. Фактор «земля» може належати власникові, який сам веде бізнес, або використовуватися тимчасово, на позиковій основі. Ця відмінність фіксується в понятті « орендна плата ». Вона більше земельної ренти на величину наявних на
 6. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  ринок. В результаті місто в політико-правовому плані не протистояв де-ревне і фактично був продовженням сільській місцевості. Деякі міста разом з їх округами скаржилися державою знаті і повинно-стним особам у якості службових держаний, а міські податки включалися в платню посадових осіб. доходи до 1/2 і перевищувати цей рівень рента-податок та інші численні побори на
 7. § 4. РЕНТА І ЦІНА ЗЕМЛІ
  землі становить істота земельних відносин, які, в свою чергу, породжують ренту. Вихідною умовою для утворення ренти є оренда землі. Оренда землі - вид землекористування, при якому власник передає свою земельну ділянку на певний термін іншій особі (орендарю) для ведення господарства. В орендному договорі передбачається винагорода власнику землі - орендна
 8. 6. Обмеження в реченні робочоїсили і економічна рента
  ринок гравців, ніж інші команди, то граничний продукт праці провідних гравців у цьому го-роді буде більше, ніж у інших команд . Следова-тельно, ця команда зможе більше платити своімведущім гравцям, і через деякий час вся ко-манда буде складатися з одних зірок. Ось тоді вла-ділки інших клубів стануть стверджувати, що самойігре загрожує небезпека через те, що висока зар- плата гравців
 9. Питання до іспиту
  ринок праці і безробіття. Основні форми безробіття та її наслідки. 32. Земельна рента та її види. Ціна землі і фактори, що її визначають . 33. Відсоток на капітал та інвестиції. Номінальна і реальна ставка відсотка і фактори, що впливають на них. 34. Прибуток і його види. Джерела економічного прибутку. 35. Граничні витрати, граничний дохід і граничний продукт в грошовому вираженні.
 10. 6. Монопольні ціни
  ринок з високовитратною продукцією дрібних неповноцінних заводиків. Сучасній прядильної фабриці нічого боятися конкуренції з застарілими ручними прядками. Її суперниками є інші більш-менш адекватно обладнані фабрики. Але це не означає, що вона має можливість встановлювати монопольні ціни. Між великими підприємствами також існує конкуренція. Якщо при продажу
© 2014-2022  epi.cc.ua