Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Ринковий попит. Закон попиту. Фактори попиту


Попередня тема була присвячена розкриттю змісту такого поняття як «ринкова економіка». Оскільки стан ринкової економіки, рівень і механізм її розвитку описуються за допомогою таких понять як попит і пропозиція, то в даній темі більш докладно буде розглянута модель попиту і пропозиції в рамках конкурентного ринку.
В умовах ринку бажання споживача (потреба) переходить в нове поняття - попит, що припускає облік бажання і можливостей покупців, а, отже, платоспроможну потребу. Таким чином, попит - це бажання і можливість покупця здійснювати операції з придбання наявного на ринку товару.
Розрізняють індивідуальний попит як попит окремого покупця на певний товар і ринковий попит, тобто сумарний попит усіх покупців для кожної ціни товару.
Для практичної оцінки і прогнозування ринкового попиту використовують різні методи. Найбільш часто використовуються наступні:
а) опитування або інтерв'ю покупців (це дозволить виявити переваги споживачів, їх фінансові можливості та ймовірність здійснення покупки в майбутньому;
б) ринковий експеримент (передбачає пряме ринкове тестування товару, в умовах якого моделюється необхідна ситуація, задаються нові параметри, наприклад нові ціни, і проводиться порівняльний аналіз поведінки споживачів в старих і нових умовах).
Для кількісної оцінки попиту використовується таке поняття як величина попиту.
Величина попиту - це певна кількість товару, яку бажає і має можливість придбати покупець за певною ціною за певний період часу і на певному економічному просторі.
На величину ринкового попиту впливає величезна кількість чинників.
Кількісна залежність між величиною попиту та визначальними його факторами називають функцією попиту. Вона записується таким чином: Qd=f (P, E, R, N, О, F),
де D (demand) - попит;
Qd - величина попиту на розглянутий товар;
P1, P2, ... Pn - можливі параметри ціни за одиницю розглянутого товару;
E, R, N, OF - нецінові фактори, які можуть впливати на попит (будуть розглянуті нижче).
Якщо все нецінові фактори прийняти за незмінні, то функція попиту прийме вигляд: Qd=f (P).
Функціональна залежність між величиною попиту і ціною може бути представлена двома способами: 1) табличним (див. таб.1), 2) графічним (рис.1)
1.Таблічний спосіб
Таблиця 1
Варіанти А В С Д Е Р, руб. за одиницю товару 5 4 3
2 Січень Q, штук 10 вересня 15 грудня
20

2. Графічний спосіб
Р
Ціна

Р1
А


P2 В D
Qd1 Qd2 Q Кількість


Рис.
1. Крива попиту
Крива попиту відображає весь ринковий попит, то є всі можливі варіанти величин попиту при можливих різних параметрах ціни. Крива попиту носить низхідний характер або має негативний нахил.
Зворотна залежність між ціною і величиною попиту відображає дію такого закону ринку, як закон попиту: за інших рівних умов зниження ціни товару призводить до зростання величини попиту на даний товар, а зростання ціни - відповідно до зниження величини попиту.
Дія закону попиту може бути пояснено на основі дії наступних ефектів: 1) ефекту доходу, 2) ефекту заміщення, 3) феномена граничної корисності.
Ефект доходу втілюється в тому, що при зменшенні ціни даного товару покупець навіть без зміни рівня доходу може придбати більшу його кількість, а отже, підвищується добробут покупця.
Ефект заміщення втілюється в тому, що в міру зменшення ціни даного товару покупці готові в більшому обсязі купувати саме цей товар, відмовляючись при цьому від купівлі іншого товару (тобто заміщаючи цим товаром інший товар).
Феномен граничної корисності полягає в тому, що по мірі насичення певної потреби кожну додаткову одиницю товару покупці готові придбати тільки за нижчою ціною.
При аналізі ринкової кон'юнктури необхідно проводити чітку відмінність між змінами величини попиту і змінами в самому попиті на даний товар.
Зміна величини попиту відбувається при зміні ціни розглянутого товару і незмінності всіх інших факторів ринкової кон'юнктури. Ця зміна відображає рух уздовж кривої попиту (наприклад, від точки А до точки В на рис.1).
Qd1 і Qd2 - це і є величини попиту, які склалися при параметрах ціни Р1 і Р2.
Зміна попиту відбувається під впливом нецінових факторів. Графічно це відображається (Рис.2) зміщенням кривої попиту D вправо і / або вгору до положення D2, якщо попит зростає, і відповідно, якщо попит падає, то крива зміщується вліво і / або вниз до положення D1. Тому, навіть якщо параметри ціни не змінюються, слід очікувати підвищення або зниження попиту на продукцію з боку покупця.
Р
ЦінаР D2

D
D1

Q1 Q Q2 Q Кількість

Рис.
2. Зміна попиту
Серед найбільш значущих нецінових факторів попиту економісти виділяють:
1. Смаки і переваги споживачів (покупців).
Так, наприклад, підвищений інтерес людей до здорового способу життя може призвести до зростання попиту на спортивні тренажери і натуральні продукти при тих же цінах (на рис. 2 зрушення кривої попиту вправо і / або вгору).
2. Доходи споживачів.
Вплив даного чинника є двоїстим і залежить від категорії товару.
Для групи якісних товарів (їх прийнято називати нормальними) зростання доходу викликає збільшення попиту при тих же цінах (на рис. 2 зсув кривої попиту вправо і / або вгору). Як приклад подібної групи можна навести: натуральні соки, автомобілі, музичні центри тощо
Для товарів нижчої категорії зростання доходу призводить до часткової або повної відмови від їх споживання, і як наслідок, до скорочення попиту (на рис.2 зсув кривої попиту вліво і / або вниз). Подібна залежність характерна для таких видів товарів, як: низькоякісне вино, вінілові пластинки і т.д.
3. Число споживачів.
За інших рівних умов, чим більше число потенційних покупців, тим вище ринковий попит на товар.
4. Ціни на інші товари.
Умовно розрізняють товари:
-нейтральні відносно один одного, тобто які надають вкрай низький вплив або взагалі не надають ніякого впливу на ринок певного товару (наприклад, чай та фрезерні верстати);
-замінники, що задовольняють аналогічні (схожі) потреби (наприклад, чай і кава);
-доповнюють чи товари-комплементи, чиє споживання обумовлено споживанням основного товару (наприклад, автомобіль і моторне масло).
Зростання ціни на товар - замінник призводить до збільшення попиту на цікавий для нас товар. Прикладом може служити ситуація 1970-1980-х рр.. на ринку нафти, коли зростання цін на цей енергоносій спровокував підвищення попиту на альтернативні джерела енергії: атомну, енергію сонця, вітру і.т.д.
Зростання ціни доповнюючого товару, навпаки, веде до скорочення попиту на основний товар, і навпаки. Так, зниження цін на принтери для персональних комп'ютерів викликала різке збільшення попиту на високоякісний папір.
5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Ринковий попит. Закон попиту. Фактори попиту "
 1. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  ринкових явищ, тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх прояв в людській діяльності та їх вплив на подальшу діяльність. Складність точного визначення предмета економічної науки виникає не з невизначеності області досліджуваних явищ. Вона пов'язана з тим, що спроби прояснити відповідні явища повинні вийти
 2. 3. Чистий ринкова економіка
  ринкової економіки передбачає існування поділу праці та приватній власності (управління) на засоби виробництва, а отже, ринкового обміну товарами та послугами. Вона припускає, що дії ринку не створюють перешкод інституціональні фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати дію ринкової системи, не заважає її
 3. 4. Суверенітет споживачів
  ринковому суспільстві направляються підприємцями. Вони займаються управлінням виробництвом. Вони стоять за штурвалом корабля. Поверхневий спостерігач може порахувати, що саме вони всім заправляють. Але це не так. Вони зобов'язані коритися безумовним наказам капітана. Капітан це споживач. Ні підприємці, ні фермери, ні капіталісти не визначають, що повинно бути вироблено. Це робить
 4. 5. Конкуренція
  ринковій економіці конкуренція виражається в тому, що продавці повинні перевершити один одного, пропонуючи кращі і дешевші товари та послуги, а покупці більш високі ціни. При вивченні цього різновиду соціальної конкуренції, яка може бути названа каталлактіческой конкуренцією, ми повинні уникати численних поширених помилок. Економісти класичної школи виступали за
 5. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  ринкової економіки все, що продається і купується за гроші, характеризується грошовими цінами. У грошовому обчисленні прибуток виявляється як надлишок отриманих грошей у порівнянні з витраченими, а збиток як надлишок витрачених грошей у порівнянні з отриманими. Прибуток і збиток можуть бути виражені у певних сумах грошей. Мовою грошей можна встановити, який прибуток індивід витягнув чи
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  ринкової економіки в сферу підприємницької діяльності входить також визначення напрямів використання додаткових капітальних благ, накопичених в результаті нових заощаджень. Вкладення цих додаткових капітальних благ повинно збільшити загальну суму виробленого доходу, тобто пропозиція споживчих благ, які можуть бути спожиті без зменшення наявного капіталу, і,
 7. 11. Процес відбору
  ринкової економіки. Рухомий спонуканням у максимально можливій мірі усунути незручність, кожен індивід сповнений рішучості, з одного боку, домогтися такого положення, при якому він міг би максимально задовольнити когось іншого, і з іншого боку, витягти максимальні вигоди з послуг, пропонованих кимось іншим . Це означає, що він намагається продавати на найдорожчому ринку і купувати на
 8. 4. Облік витрат виробництва
  ринкових умовах будь-який обсяг, який можна вибрати для використання у виробничому наборі, не дозволяє створити комбінацію, в якій повне використання продуктивного потенціалу одного фактора забезпечувало б повне використання продуктивного потенціалу іншого недосконале діленого фактора. Практичне значення має тільки випадок С, у той час як випадки А і В навряд чи грають
 9. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  ринкової змінної ceteris paribus. Ніякої кількісної економічної науки не існує. Всі економічні величини, які нам відомі, є даними економічної історії. Жодна розумна людина не буде наполягати на тому, що зв'язок між ціною та пропозицією в цілому або пропозицією конкретного товару є постійною. Навпаки, нам відомо, що зовнішні явища роблять
 10. 6. Монопольні ціни
  ринкова ціна залишаться без змін. Однак мито, проводячи різницю між місцевим і закордонним виробництвом p, надає місцевим заводам привілеї, які можуть бути використані для монополістичного об'єднання, якщо дотримуються деякі додаткові умови. Якщо в просторі між s + t і s можна знайти монопольну ціну, то місцевим підприємствам вигідно утворити картель. На
© 2014-2022  epi.cc.ua