Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

6.Удельний вага видатків на певний товар в загальній структурі витрат.


Попит на товари, на які витрачається значна частка коштів, еластичний, а на товари, що займають незначну частку в бюджеті покупця, нееластичний.
4. Значимість товару для споживача.
Еластичним попит за ціною буває, як правило, для предметів розкоші (коштовності, хутра, чорна ікра) та для інших досить дорогих предметів споживання (автомобілі, телевізори, пральні машини, аудіо - і відеотехніка, персональні комп'ютери і т.д.)
нееластичним є попит за ціною на товари і послуги першої необхідності (хліб, картопля, локшина, сіль, деякі види одягу та взуття, громадський транспорт).
Абсолютно нееластичним буде попит на життєво важливі ліки, наприклад, на інсулін, який необхідний для хворих на цукровий діабет.
Абсолютно еластичним буде попит за ціною на певні види товарів до певних свят, наприклад, на ялинкові прикраси до Нового року і Різдва, на великодні яйця і паски - до Великодня.
При еластичному попиті виручка (TR=P x Q) змінюється в протилежному напрямку до зміни ціни товару, тобто якщо ціна зменшується, то виручка збільшується, а якщо ціна збільшується, то виручка зменшується. При нееластичним попиті на товар виручка змінюється в тому ж напрямку, як змінюється ціна.
Б) Еластичність попиту за доходом характеризує чутливість попиту споживачів при зміні їхнього доходу.
Коефіцієнт еластичності попиту по доходу (ЕRd) показує кількісне (процентне) зміна величини попиту при зміні споживчих доходів на 1%.
Він розраховується за формулою:

Для більшості товарів (їх відносять до групи нормальних) зростання грошових доходів збільшує можливості здійснення покупок і величина попиту зростає.
Залежно від величини коефіцієнта еластичності попиту по доходу нормальні товари діляться на три групи:
1. товари першої необхідності (0 <ЕRd <1);
2. товари другої необхідності (ЕRd=1);
3. предмети розкоші, якщо ЕRd> 1.
Для товарів нижчої категорії (наприклад, дешеві сорти ковбаси, рослинного масла, локшини, вина і т.д.) еластичність попиту за доходом буде величиною від'ємною (ЕRd <0). Зі зростанням доходів споживачі починають скорочувати покупки даної категорії товарів, замінюючи їх на більш якісні аналоги.
Еластичність попиту по доходу на один і той же товар різна в короткостроковому і довгостроковому періодах.

Для товарів повсякденного користування (продуктів харчування, напоїв, електроенергії тощо) еластичність попиту по доходу відносно невисока в короткостроковому періоді. Споживчі переваги міняються відносно повільно.
Навпаки, попит на товари тривалого користування (автомобілі, нерухомість, побутова техніка тощо) є більш еластичним в короткостроковому періоді, ніж у довгостроковому періоді, демонструючи високу чутливість до циклічних коливань економіки.
В) Перехресна еластичність попиту.
Коефіцієнт перехресної еластичності попиту показує ступінь зміни величини попиту на один товар (Х) при зміні ціни іншого товару (Y) на 1%. Він розраховується за формулою:

Взаємозамінні товари мають ЕРуdх> 0, так як підвищення ціни товару Y викличе збільшення попиту на товар Х, оскільки Х замінює Y. Наприклад, із зростанням ціни на вугілля попит на рідке паливо або дрова збільшується. Чим більше взаємозамінність товарів, тим вище коефіцієнт перехресної еластичності.
Взаємодоповнюючі товари мають ЕРуdх <0. Наприклад, з підвищенням цін на автомобілі попит на бензин зменшиться. Чим більше взаємодоповнюваність товарів, тим більше від'ємне значення коефіцієнта перехресної еластичності.
Незалежні товари мають ЕРуdх=0. Це означає, що зміна ціни на один товар ніяк не позначиться на попиті на інший товар. Наприклад, із зростанням ціни на хліб попит на цемент не зміниться.
Перехресна еластичність може мати асиметричний характер. Наприклад, ринок комп'ютерів і ринок килимків для «мишок». Скорочення ціни на комп'ютери викликає зростання попиту на ринку килимків. Однак, якщо знизиться ціна на килимки, то це не матиме ніякого впливу на величину попиту на персональні комп'ютери.
Еластичність пропозиції показує чутливість зміни величини пропозиції на зміну певних факторів, наприклад, ціни даного товару.
Для визначення реакції продавців на зміну цін використовується коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною, який показує кількісне (процентне) зміна величини пропозиції при зміні ціни на товар на 1%. Він розраховується за формулою:

Виділяють наступні варіанти еластичності пропозиції за ціною:
1. еластична пропозиція (ЕРS> 1);
2. нееластичне пропозицію (0 <ЕРS <1);
3.
Пропозицію одиничної еластичності (ЕРS=1);
4. абсолютно еластичне пропозицію (ЕРS??);
5. абсолютно нееластичне пропозицію (ЕРS=0).

Рис.9. Варіанти еластичності пропозиції за ціною.
До основних факторів, що визначає еластичність пропозиції, можна віднести:
1.Наличие незавантажених виробничих потужностей.
За наявності великого обсягу незавантажених виробничих потужностей пропозиція більш еластично. Зростаючий попит може бути задоволений відносно швидко за рахунок збільшення ступеня завантаження потужностей.
2.Особенности технології виробництва.
Ті товари та послуги, технологія та обсяги виробництва яких можуть швидко змінюватися без значних додаткових капіталовкладень, мають більш еластична пропозиція, ніж товари, технологія виробництва і обсяги випуску яких не можуть бути різко змінені.
3.Возможность тривалого зберігання продукції, що виготовляється.
Якщо є можливості тривалого зберігання продукції, то при збільшенні ціни легше збільшити обсяг пропонованої продукції за рахунок накопичених її запасів. Отже, пропозиція буде більш еластично.
4.Мінімальний обсяг витрат, необхідний для розширення виробництва.
Чим більше величина необхідних капіталовкладень, тим нижче еластичність пропозиції.
5.Період часу.
Чим триваліший період часу, що має виробник - продавець, тим більше у нього можливостей пристосуватися до зміни ціни, і тим еластичнішою буде пропозиція.
Абсолютно нееластичне пропозицію характерно для миттєвого періоду, коли всі фактори виробництва є постійними, і немає можливості змінити обсяг виробництва. Цей період настільки малий, що виробники не встигають відреагувати на зміну попиту і ціни.
Нееластичним пропозицію спостерігається в короткостроковому періоді, коли частина факторів виробництва може бути змінена (сировина, робоча сила тощо). У цих умовах виробник може адаптуватися в певних межах до мінливої ціною і незначно змінити обсяг випуску.
Еластичне пропозицію проявляється в довгостроковому періоді, коли можливості адаптації ще значніше, і фірми можуть змінити всі наявні в їх розпорядженні фактори виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.Удельний вага видатків на певний товар в загальній структурі витрат. "
 1. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  питома вага кожної групи витрат в їх загальній сумі і виробляють порівняння з показниками кошторису. Необхідна для аналізу інформація представлена в табл. 3.7. Таблиця 3.7 Аналіз складу і структури витрат прокуратури, млн руб. {Foto34} {foto35} Наведені в таблиці дані показують, що закладена в кошторисі структура витрат прокуратури не зазнала значних змін протягом
 2. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  питому вагу. Це не означає, що більш забезпечені люди їдять більше (адже існують фізіологічні кордону), вони просто харчуються краще (більше м'яса, риби, фруктів), набувають більш якісні товари. Більш-менш постійні витрати на житло, витрати на одяг, відпочинок, розваги ростуть швидше зростання доходів, їх питома вага швидко збільшується. Вельми швидко в міру зростання доходів
 3. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  питома вага військової продукції в загальному обсязі машинобудівного комплексу становив 60%, у тому числі 32% - обладнання для військових підприємств. По-третє, причиною інфляції була висока ступінь монополізації економіки. У таких умовах необдумана політика лібералізації цін у першій половині 90-х рр.. значною мірою зумовила інфляційне підвищення цін, її наслідком стала
 4. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  питома вага якої в соціальній структурі становить 7%, припадало близько 70% національного багатства країни, а на 93% решти населення - тільки 30%. У той же час на 0,25% найбагатших американців, так званих мультимільйонерів, в кінці 80-х рр.. припадало 82% всього сукупного капіталу. Загалом у світі приблизно 5% населення контролює 90 »% власності в державі. В
 5. § 43. Бюджетна і податкова системи
  питома вага центральних бюджетів становить близько 75% усіх витрат, у федеративних - значно менше: у США приблизно 60, в Німеччині - більше 40%. В унітарних державах бюджетна система є централізованою, затверджується центральними урядами, які надають відповідні кошти на витрати місцевих органів влади, у Великобританії - це дотації, цільові
 6. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  Питома вага профспілкової, кооперативної власності. У структурі сучасної корпоративної власності збільшиться частка акцій трудящих. Оскільки однією з основ економічної свободи людини і надалі залишиться приватна власність, то її значення буде зростати. Водночас поглиблення процесу усуспільнення виробництва і праці зумовить домінування колективних форм
 7. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  питома вага виробництва електроенергії АЕС у всій виробленні електроенергії коливався від 12% в нашій країні, 19 - в США, 20 - Великобританії, до 74% у Франції. Тим часом аварії на атомних електростанціях в ряді країн зажадали вжити серйозних заходів, щоб забезпечити безпеку населення, зберегти навколишнє середовище, створити систему міжнародного співробітництва в галузі використання
 8. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  питомої ваги витрат на оплату праці працівників. Припустимо, на двох підприємствах застосований однаковий за величиною авансований капітал. Але на першому з них витрачено відносно більше коштів на наймання робочої сили. Тоді саме тут - за інших рівних умов - буде створено більше прибутку, а стало бути, буде вище норма прибутку. На річну норму прибутку впливає швидкість
 9. 8. Концептуалізація і розуміння
  навесні 1861 Таке дослідження є необхідною умовою при відповіді на питання про те, чому вибухнула Громадянська війна. І нарешті, врегулювавши ці проблеми, ми можемо повернутися до головного питання: чи присутній суб'єктивний момент в історичному розумінні, і якщо так, то якою мірою він впливає на результати історичних досліджень? Якщо завдання розуміння полягає в
 10. 13. Ціни та дохід
  витрачають відповідні фізичні ресурси, то земля і людина відновлять і збережуть свою здатність надавати послуги; сільськогосподарська і міська земля протягом практично невизначеного періоду, людина довгі роки. Оскільки ці ресурси не старіють, то в ринковій ситуації і в майбутньому існує можливість отримати плату за їх продуктивне використання. Якщо розглядати землю і
© 2014-2022  epi.cc.ua