Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

3.Іздержкі виробництва в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефект зростання масштабу виробництва


На відміну від короткострокового періоду, протягом якого всі фіксовані фактори виробництва, використовувані фірмою, є незмінними, довгостроковий період характеризується тим, що фірма для збільшення випуску продукції може змінювати виробничі потужності, в тому числі змінювати кількість і якість обладнання, виробничі площі (тобто всі фактори виробництва стають змінними). У довгостроковому періоді може змінитися кількість підприємств, що працюють в галузі. У цьому зв'язку всі витрати будуть змінюватися, тобто всі витрати стануть змінними. Ця обставина робить істотний вплив на визначення ефективного обсягу виробництва.
Попередній аналіз витрат показав, що нарощування виробництва в рамках короткострокового періоду на певному етапі призводить до збільшення середніх витрат. Це означає, що в короткостроковому періоді більш інтенсивне використання наявних виробничих потужностей стає економічно неефективним, а отже, немає сенсу розширювати обсяги виробництва. Тому для того, щоб фірма могла розширити масштаби діяльності і збільшити свої позиції на ринку, необхідно передбачити перехід в довгостроковий період.
Криву довгострокових середніх витрат можна вивести з ділянок короткострокових середніх витрат, відповідних мінімальним затратам для виробництва кожного обсягу продукції. Так, для першого (I) масштабу виробництва (рис. 10) мінімальними будуть витрати при обсязі випуску Q1. Для подальшого нарощування виробництва доцільно перейти до масштабу виробництва (II), де мінімальні витрати відповідають обсягу Q2. Прибутковим буде виробництво при обсязі Q1, Q2, Q3. Причому Q3 буде оптимальним обсягом виробництва, відповідним мінімальним затратам. Обсяги Q4, Q5 відповідають нерентабельному виробництву. Таким чином, послідовне збільшення розмірів підприємства протягом якого - або часу тягне за собою зниження витрат виробництва на одиницю продукції, але починаючи з певного моменту Q3 всі великі і великі розміри фірми означають підвищення середніх витрат.
Звідси, мінімальний ефективний розмір фірми - це такий розмір, при якому фірма мінімізує свої середні витрати в довгостроковому періоді.
Графічно крива довгострокових середніх витрат являє собою лінію, огибающую безліч точок, відповідних мінімальним короткостроковим середнім витратам для кожного масштабу виробництва.

Рис.10. Довгострокова крива середніх витрат
Чим пояснюється таке положення кривої довгострокових середніх витрат фірми? Це пов'язано з ефектом масштабу.
Ефект масштабу показує зв'язок між збільшенням розмірів фірми і зростанням витрат виробництва.
Можливі три варіанти впливу масштабів виробництва на витрати і вигідність виробництва.
1.Положітельний ефект зростання масштабу виражається в тому, що обсяг виробництва зростає швидше, ніж збільшуються витрати (це проявляється у зниженні довгострокових середніх витрат фірми). Позитивний ефект зростання масштабу (на рис. 11 він представлений в низхідному відрізку графіка довгострокових середніх витрат) обумовлений такими факторами:
- економією на масштабі за рахунок спеціалізації праці та управління, за рахунок утилізації відходів та більш ефективного використання основного капіталу;
- економією на трансакційних витратах;
-конкурентними перевагами, пов'язаними з можливостями використання відносно дешевих ресурсів світової економіки.
При дії даних чинників більший обсяг виробництва є більш вигідним.

Рис. 11. Крива довгострокових середніх витрат в умовах позитивного ефекту масштабу
2.Постоянний ефект масштабу (рис.12) виражається в тому, що обсяг виробництва зростає в тій же мірі, що і витрати. У даному випадку довгострокові середні витрати постійні і може бути вибраний будь масштаб діяльності фірми.

Рис. 12. Крива довгострокових середніх витрат в умовах постійного ефекту масштабу
3.Отріцательний ефект зростання масштабу виражається в тому, що обсяг виробництва зростає повільніше, ніж збільшуються витрати, і довгострокові середні витрати зростають.
Він представлений (рис. 13) у висхідному відрізку графіка довгострокових середніх витрат. Негативний ефект масштабу викликається наступними основними факторами:
- зростанням управлінських витрат і зниженням ефективності управлінської праці;
- негибкостью великого виробництва;
- збільшенням витрат по залученню додаткових виробничих ресурсів. У цьому випадку, чим більше масштаб фірми, тим вищі середні витрати і нижче прибутковість.

Рис.13. Крива довгострокових середніх витрат в умовах негативного ефекту масштабу
Найбільш оптимальним є розмір фірми, що забезпечує мінімізацію довгострокових середніх витрат. У різних галузях криві довгострокових середніх витрат мають різний вигляд. Це зумовлює структуру галузі, а точніше співвідношення великих, середніх і дрібних фірм в галузі.
Збільшення виробництва в довгостроковому періоді, супроводжуване зростанням прибутку, призводить до припливу фірм в дану галузь. Коли ситуація на ринку складається для фірми несприятливо і ціна на її продукцію виявляється нижчою середніх витрат, то фірми, що опинилися в такому положенні, йдуть з ринку. Якщо ціна дорівнює мінімальним середнім витратам, то не спостерігається тенденція до зміни числа діючих фірм.
В цілому, в довгостроковому періоді число фірм в галузі зміниться, виростить пропозиція товару, в результаті чого середні витрати зрівняються з ціною і економічний прибуток зникне. Тому в довгостроковому періоді конкурентні фірми отримують нульовий економічний прибуток і знаходяться в рівноважному стані за умови:
MR=MC=P=LAC
Таким чином, аналіз витрат дозволяє виробити інструменти, на основі яких фірма може управляти витратами, приймати рішення про ціну та обсяги випуску і максимізувати прибуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.Іздержкі виробництва в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефект зростання масштабу виробництва "
 1. Питання до заліку
  витрати. Зовнішні та внутрішні витрати. 22. Витрати виробництва в короткостроковому періоді, їх види та значення для фірми. Закон спадної граничної продуктивності. 23. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефекти зростання масштабів виробництва. 24. Виручка фірми і прибуток. Види прибутку. Принцип максимізації прибутку. 25. Принцип максимізації
 2. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  витрати. Якщо дивитися на купівлю-продаж з позиції продавця, то в цілях отримання доходу від угоди в першу чергу необхідно окупити понесені витрати на виробництво товару. Економічні (змінні) витрати - це господарські витрати, понесені, на думку підприємця, їм у процесі виробництва. До їх складу включаються: 1) ресурси, придбані фірмою; 2) внутрішні ресурси
 3. Чим пояснюється ефект масштабу
  витрати на передачу та обробку інформації, необхідної для прийняття рішень, і т.п. Ефект масштабу проявляється в окремих галузях по-різному. Існують галузі, де середні витрати досягають мінімуму при дуже великому обсязі випуску продукції, достатньому для задоволення ринкового попиту. З точки зору економії витрат в них доцільно існування однієї великої фірми. Це
 4. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  витратами виробництва цієї кількості. При цьому слід враховувати опосередкований вплив на граничну суспільну корисність певної кількості всіх інших товарів і можливості використання ресурсів, альтернативних застосовуваним в даному виробництві. Відсутність ціни рівноваги на одному ринку, навіть при збалансованості попиту та пропозиції, обумовлює нерівновага на інших
 5. Глосарій
  витратами його осуществле-вання. Антитрестовські політики. Antitrust policy. Мерипо захисту і посилення конкуренції, що перешкоджають созда-нию монополій, здійсненню монопольної політики іпротіводействующіе захисним механізмам монополій. БАЛАНС (бухгалтерський). Balance sheet Включає в себе ак-тиви (кошти, що знаходяться у володінні), пасиви (суммуобязательств), а також чисту вартість
 6. Питання до іспиту
  витрати. Способи розширення фірми: горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція, диверсифікація. 21. Основні тенденції в розвитку підприємництва в сучасній ринковій економіці. Особливості підприємництва в Росії. 22. Зміст і роль економічних витрат в ринковій економіці. Зовнішні та внутрішні витрати. 23. Витрати виробництва в короткостроковому періоді, їх види і
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  витрати поточної експлуатації. Так як змінні витрати можуть складатися просто з заробітної плати і цін інших виробів, і те ж саме відноситься до цін останніх, то це завжди означає, що ставки заробітної плати занадто високі, щоб забезпечити робочі місця всім, хто прагне працювати, а використання неадаптіруемого обладнання на повну потужність не відволікатиме необхідні
 8. Коментарі
  витрати з їх зберігання, аналогічно витратам зберігання бездіяльних запасів товару (його знамените пропозицію про гроші, "оплачених марочним собором", яке отримало благословення І. Фішера!). Академічна наука охрестила Гезелла і його послідовників "грошовими маніяками", але Кейнс у своїй "Загальній теорії" його реабілітував. Геккель Ернст (Haeckel, Ernest) (1834-1919) - німецький біолог,
 9. 4.5. Кредитний консалтинг
  витратами (докладніше див http://www.denisshevchuk.narod.ru). Кредитування бізнесу, на думку співробітників кредитного брокера INTERFINANCE (ТОВ «Інтерфінанс МВ»), незважаючи на не стабільний стан економіки, припускає можливість прийняття рішення деякими банками в короткі терміни (від 1 до 10-15 днів), до відкриття рахунку, облік управлінської (неофіційної) звітності, групи компаній.
 10. Кейнсіанська макроекономічна модель
  витрати і немає передумов для зміни рівня цін на товари. Однак у сучасних умовах економіка має інфляційний характер, ріст цін на товари відбувається не одночасно із зростанням цін на ресурси (як правило, має місце запізнення, тобто часовий лаг, тому зростання цін на ресурси відбувається непропорційно зростанню загального рівня цін) і все більшого значення набувають очікування
© 2014-2022  epi.cc.ua