Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Додаток Рекомендовані джерела для написання рефератів, курсових і випускних кваліфікаційних робіт з курсу «Міжнародна економіка»


Законодавчі та нормативні документи
1. Цивільний кодекс Російської Федерації.
2. Митний кодекс Російської Федерації.
3. Федеральний закон «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності».
4. Федеральний закон «Про заходи щодо захисту економічних інтересів Російської Федерації при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами».
5. Федеральний закон РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль».
6. Закон РФ «Про митний тариф Російської Федерації».
7. Митний тариф Російської Федерації за різні роки.
8. Постанова Уряду РФ «Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації».

9. Постанова ЗС РФ № 4521-1 від 19.02.1993 р. «Про випуск державних короткострокових облігацій бескупонних».
10. Постанова Уряду РФ № 458 від 15.05.1995 р. «Генеральні умови випуску та обігу ОФЗ-ПК».
11. Постанова Уряду РФ № 519 від 28.06.1996 р. «Генеральні умови випуску та обігу ОФЗ-ПД».
12. Інструкція ЦБ РФ № 7 від 18.06.1999 р. «Про порядок обов'язкового продажу підприємствами, об'єднаннями та організаціями частини валютної виручки через уповноважені
банки і проведенні операцій на внутрішньому валютному ринку Російської Федерації»
13. Інструкція ЦБ РФ № 41 від 11.
04.2000 р. «Про встановлення лімітів відкритої валютної позицій і контролю за їх дотриманням уповноваженими банками Російської Федерації».
14. Лист ЦБ РФ № 398-Т від 30.12.1998 р. «Про запровадження єдиної європейської валюти євро»
15. Наказ ЦБ РФ № ОД-644 від 31.12.1998 р. «Про порядок встановлення Центральним банком офіційного курсу євро до рубля».
16. Положення ЦБ РФ № 77-П від 31.12.1999 р. «Про порядок і умови проведення торгів по іноземній валюті за російські рублі на єдиній торговельній сесії міжбанківських валютних бірж».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток Рекомендовані джерела для написання рефератів, курсових і випускних кваліфікаційних робіт з курсу «Міжнародна економіка» "
 1. Мета і завдання дисципліни
  для нього базовими. Мета вивчення дисципліни - забезпечити оволодіння студентами знаннями про історичні основи економічного реформування зарубіжної та російської економічних систем. Студенти повинні засвоїти основні закономірності розвитку економіки основних цивілізацій, історичний досвід найважливіших економічних реформ, особливості економічної політики провідних країн у відповідні
 2. 3. Людська праця як засіб
  програми додаткової кількості праці. На ринку праці в ринковому суспільстві завжди існують покупці на будь пропонований запас праці. Достаток і надлишок будуть існувати тільки в окремих секторах ринку праці; це призведе до виштовхування праці в інші сегменти і розширенню виробництва в інших областях економічної системи. З іншого боку, збільшення кількості наявної землі
 3. 4. Виробництво
  додаток теорій, розроблених праксиологии, і особливо економічною наукою, до певних проблем людської діяльності в суспільстві. В якості політичної доктрини лібералізм не є нейтральним щодо цінностей і кінцевих цілей діяльності. Він припускає, що всі або принаймні більша частина людей прагне переслідувати певні цілі. Це дає їм
 4. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  джерелами, за якими ми можемо простежити розвиток марк * СИЗМ, є окремі твори Маркса і Енгельса, 1 В . І. Ленін. Соч., Т. 14, стор 322, присвячені економічним питанням. У нас немає можливості і необхідності викладати тут зміст головного вироб-ведення Маркса «Капітал». Наше завдання ознайомитися з ря-дом робіт Маркса і Енгельса, які зіграли велику роль в
 5. Глосарій
  джерела доходів ними приймалися витрати праці в процесі виробництва. Західні економісти відносять до класичного напряму широке коло теоретиків, завершуючи історію класиків працями А. Маршалла Комерційна діяльність - діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб (фізичних і юридичних) з метою отримання комерційної вигоди Комерційний кредит - кредит,
 6. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  додатка до нього за формою 2 «Звіт про фінансові результати») з даними Головної книги або оборотної відомості (якщо Головна книга в організації не ведеться), 3) звірка даних Головною книги з даними бухгалтерського обліку, відображених у бухгалтерських регістрах (журналах-ордерах, відомостях та ін.), 4) звірка даних, відображених у бухгалтерських регістрах з даними, що містяться в первинних документах;
 7. Макроекономіка
  додатком, в якому йтиметься про зовнішній торгівлі і дохо-дах від неї Це дозволить тим з викладачів, ктожелает перейти до розгляду зовнішньої торгівлі саме в цьому місці, так і вчинити, зробивши це набазе вже пройденого матеріалу . Додаток нетільки показує, яким чином торгівля впису-ється в рамки основ теорії доходів, але також іл-люстрірует ту динамічну роль, яку
 8. 3. Рівень життя і бідність
  рекомендована ООН, включає широке коло характеристик умов життя людей. Виділяють наступний ряд показників: - народжуваність, смертність і інші демографічні характеристики; - санітарно-гігієнічні умови життя; - споживання продовольчих товарів;. - житлові умови; - освіта і культура; - умови праці й неабиякою; - доходи і витрати населення; - вартості
 9. 3.2. Формування колективної свідомості: ментальна революція?
  Докладання своїх зусиль. Все це надає більшості окремо взятих людей досить широкі можливості вибору організації, тобто, по суті справи, - адміністративно-організаційної, інтелектуальної та ціннісної «середовища існування». Різноманіття зазначеного вибору забезпечує принципове розбіжність меж діяльності організацій різного роду. Класичним прикладом такого
 10. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  джерел покриття, а розміщення позик може обернутися скороченням трансфертів від федерального уряду. Висока інфляція «з'їдає» ресурси довгострокових проектів, утруднюючи їх реалізацію. Значними подіями (в 1996 р.) в області залучення іноземного капіталу стали розміщення на Заході державного об-лігаціонного позики і розміщення серед нерезидентів великих сум
 11. 6.4.2. Основні цілі та форми реалізації політики зайнятості в сучасній Росії
  прикладання праці; формування їх мобільності та багатосторонності як основи кон-ності в ринкових умовах; неприпустимість адміністративного примусу до праці та будь-яких форм дискримінації - за статтю, віком , національності тощо До цих умов слід також віднести економічну та юридичну свободу працівників і работо-давців при наймі та звільненні, свободу переміщення праці і
 12. 3. Міжнародна міграція робочої сили
  докладання праці, що відбиває або відсутність можливостей працевлаштування на колишньому місці проживання, або недостатню ефективність праці у себе на батьківщині. Існує різкі міждержавні відмінності в рівнях безробіття, оплати праці, вартості життя, в багатьох інших показниках, які виступають факторами, постійно підживлюється міжнародну міграцію. Разом з тим міграція в значних
 13. ГЛАВА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  рекомендовані до прийняття різними міжнародними організаціями, такими, як ООН, Організація економічного співробітництва і розвитку, Євростат, і деякими національними статистичними службами. Проте всі існуючі варіанти уніфіковані за основними показниками і розрізняються тільки деякими особливостями надання інформації. У Росії в даний час впроваджується система,
 14. Центральний Банк
  джерелом інвестицій залишається емісія цінних паперів, яка також організовується комерційним банком. Банк розглядає також можливість фінансування не в грошовій формі. Це фінансування у вигляді необхідного обладнання, ноу-хау, права користування природними ресурсами. Тут дуже важливо правильно оцінити ефективність такого фінансування в порівнянні з грошовим вкладенням коштів. Дуже
 15. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  додаток своєї праці. Між підприємцями також спостерігається змагальність за залучення у свою фірму найбільш досвідчених і висококваліфікованих фахівців шляхом встановлення вищої ціни на робочу силу. Таким чином, конкуренція служить координації дій економічних агентів, що формують відповідно попит і пропозиція на робочу силу через ціновий механізм оплати
 16. ГЛАВА 11. ІНВЕСТИЦІЙНО-СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В РОСС
  джерела, ефективність інвестицій і ін Категорія «інвестиції» виступає узагальнюючим макроекономічним показником. У найзагальнішому вигляді інвестиції - всі види активів (коштів), що включаються в господарську діяльність з метою отримання доходу. Інвестиції - це поняття, що охоплює: 1. Реальні інвестиції (інвестиції в землю, машини й устаткування, нерухомість і т.д.), близькі до терміна
 17. Д.А. Шевчук. Історія економіки, 2009
  для підготовки до іспитів з предмету «історія економіки». У числі тем: історія світової економіки, історія економіки Росії, тести з історії економіки, періодизація історії економіки. Також стане в нагоді для написання письмових робіт (реферат, курсова, диплом,
© 2014-2022  epi.cc.ua