Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

3.2. Формування колективної свідомості: ментальна революція?


Як було показано вище (див. параграфи ...), інформаційна революція веде до якісної ускладнення значущою для людства реальності. Причина - посилення різноманіття істотних для людства процесів, з одного боку, і початок широкомасштабного прояви раніше не існували або не помічати довгострокових закономірностей, з іншого. (Істотно, що обидва ці явища можуть розглядатися як ознаки наближення людства до якісної зміни його розвитку, так як об'єктивно свідчать про збільшення різноманіття варіацій, яке, в свою чергу, є вірним провісником еволюційного стрибка.)
Довгострокові закономірності, терміни реалізації яких порівняти або перевищують людське життя, різноманітні: від коливань рівня Каспійського моря і поширення інфекцій, компенсуючих погіршення генетичної якості людської популяції і зниження імунітету примусової інтенсифікацією процесів природного відбору (типу СНІДу та гепатитів С і Д), до зміни балансу глобальної конкурентоспроможності.
Впливають на людство процеси в міру ускладнення і розширення його власної діяльності також стають все більш складними і різноманітними. Тут має місце свого роду «принцип відображення», так як впливають на людство процеси у міру розвитку технологій все більшою мірою стають простим відображенням його власної діяльності, що впливає на навколишній світ і на саме людство.
Зазначені процеси набувають все більш комплексний і при цьому розмитий, «розподілений» між різними сферами діяльності характер, - у той час як не тільки індивідуальне, але навіть громадське людське сприйняття і раніше роздроблений по окремих галузях і сферам і лише з найбільшою працею здатне об'єднувати зміни, що спостерігаються в окремих напрямках, в єдині цілісні процеси.
Строго кажучи, дане твердження є оптимістичним припущенням; поки немає ніяких переконливих доказів того, що подібне комплексне сприйняття значної кількості розподілених процесів взагалі в принципі доступно людській свідомості.
Таким чином, завдяки перерахованим ефектам розповсюдження інформаційних технологій різко обмежує сферу ефективного застосування традиційної формальної логіки. Як вже було показано вище (параграф 2.2.), Інформаційні технології і особливо технології high-hume означають смерть логіки в звичному для нас розумінні. Адже зазначені технології в значній мірі будують своє маніпулювання об'єктами впливу (людьми та колективами) саме на основі органічної прихильності останніх традиційної формальної логіки, експлуатуючи природну обмеженість останньої і роблячи таким чином будь-яке використання чисто логічних побудов завідомо приреченим на невдачу.
Ця закономірність спирається на глибоку технологічну основу. Нагадаємо, що логіка як спосіб функціонування свідомості за самою своєю суттю відповідає в традиційними технологіями high-tech. Технологіям ж high-hume більше відповідає творча інтуїція, і в прямому конкурентному зіткненні high-hume «б'є» high-tech настільки ж незаперечно і настільки ж різноманітно, як творча інтуїція - формальну логіку.
Описані процеси прямо пов'язані з вкрай небезпечними для кожного індивідуального свідомості явищами, об'єктивно розхитували його. Це насамперед втрата Об'єктивізувати критерію істини і постійне використання складних і різноманітних інформаційних технологій, механізм і наслідки дії яких, як правило, незрозумілі применяющему їх суб'єкту. Не слід забувати і про його постійній взаємодії із світом на глибинному інформаційному рівні, що не контрольованому свідомо і не доступному для самоаналізу. Це формує у індивідуальної свідомості (і особливо найбільш чутливого творчого - правда, за кордонами його творчості) рабську відданість панівному думку, сліпе слідування йому, довірливість і катастрофічне, вельми нагадує властиве дітям, відсутність критичності.
Ці чудові риси насамперед проявляються за межами професійної діяльності людини, проте у міру підвищення ролі колективу у цій діяльності і «розчинення» індивідуума в колективі вони все більш повно проявляються і в професійній сфері.
Безпосереднім наслідком цього стає поширення майже маніакальною віри у всемогутність зовнішніх, свідомо не контрольованих і часто навіть не усвідомлюваних людиною, але сприймаються їм і існуючих з його точки зору сил.
Сили ці вкрай різноманітні.
Найбільш безневинна, хоча і жорстоко караема, віра у всемогутність і надзвичайну ефективність різноманітних експертів і фахівців - від столярів і сантехніків до укладачів математичних моделей біржових і суспільних процесів, звичайно ж, з особливим виділенням фахівців в області інформаційних технологій і окремих напрямків науки, зазвичай прикладний.
Приватний випадок прояву цієї віри - віра у авсесіліе, з одного боку, психоаналітиків і «піарників», а з іншого - наукового та підкріпленого інформаційними технологіями менеджменту. Останнє виражається звичайно в переконаності в тому, що будь-який процес можна організувати належним чином, причому результат його буде визначено не більше ніж мірою адміністративного, управлінського вміння. Цікаво, що переконаність ця, наскільки можна зрозуміти, виникла спочатку в тоталітарних суспільствах; багато з громадян колишніх соціалістичних країн безперечно пам'ятають те блаженне світовідчуття, коли здавалося, що ухвалення рішення ЦК КПРС або постанови уряду саме по собі автоматично означає вирішення тієї чи іншої, наскільки завгодно складної проблеми, причому найкращим чином.
Органічне нерозуміння того, що в суспільній сфері багато речей, які в принципі можна уявити собі, в принципі не можна втілити в життя, є одним з найбільш поширених вад інформатизованим свідомості.
Найбільш впадає в очі і найбільш потенційно деструктивним властивістю останнього є органічна схильність до конспірології або, інакше кажучи, до «теорії змов». Служащая в реальному світі вичерпно достатнім клінічним симптомом інтелектуальної імпотенції (якщо не психічного захворювання), в світі інформаційних технологій ця схильність носить загрозливо поширений характер.
Як видається, «епідемія конспірології» викликана якимись органічними, принципово неусувними особливостями технологій high-hume. Сам характер цих технологій жорстко зумовлює неминучу скритність, конспіративність всякого окремо взятого випадку їх свідомого застосування. Адже якщо навіть самим доброзичливо налаштованим людям повідомити, що вони знаходяться під інформаційним впливом, що чиниться на них таким-то чином в таких-то цілях, ефективність цього впливу в загальному випадку зменшиться в рази, якщо воно взагалі не призведе до протилежних результатів. Так, одним з найбільш витончених і ефективних прийомів інформаційної війни є створення у людей ілюзії ворожого пропагандистського впливу на них для того, щоб направити їх природне протидію в потрібну сторону.
Фахівці в галузі інформаційних технологій, як і більшість людей, охоче судять про інших по собі і своїм успіхам. А так як їх успіхи засновані переважно на застосуванні прихованих методів, легко підпадають під визначення «змови», вони охоче вірять в широку поширеність і всемогутність змов - тим більше, що для них самих ця віра приємна, оскільки означає неявно і віру в їх власне всемогутність, в їх власну приналежність до якогось всесильному і таємного спільноті, свого роду «новим масонам».
Ця віра підживлюється і тим, що заглибленість в інформаційний світ і пов'язаний з нею відрив, «випадання» з реального світу сприяє втраті уявлень не те що про роль об'єктивних закономірностей у розвитку суспільства, але навіть часто і про сам принциповому існування подібних закономірностей.
Відбувається свого роду природна «інверсія свідомості», що поширює відомі йому переважно інформатизованим аспекти суспільного життя на все це життя.
У широкого поширення «теорій змов» є і цілком об'єктивна передумова, виявлена для загальних випадків І. Пригожиним і конкретизована для суспільних процесів В.Леонтьєва.
Практично будь-яке позитивне взаємодія людей зовні виглядає може бути представлено як змова (саме в цьому полягає об'єктивна передумова поширення специфічних розладів психіки серед співробітників різного роду політичних поліцій). У будь-який момент такі взаємодії йдуть в цілому досить хаотично і різноспрямовано. Однак об'єктивні закономірності суспільного розвитку, реалізуючись через діяльність людей, в загальному випадку дозволяють досягти успіху тільки тим міжособистісним взаємодіям, які випадково або ж в результаті успішного планування найбільшою мірою відповідають вимогам цих об'єктивних закономірностей.
Саме ці успішні взаємодії і зберігаються в пам'яті - не лише суспільства, а й самих їх учасників і, відповідно, входять в історію. Останнє забувається і відкидається як несуттєве і випадкове, а часом і ганебне - людям властиво соромитися своїх помилок і всіма силами намагатися їх забути.
В результаті, озираючись назад без поглиблення у вивчення об'єктивних закономірностей розвитку (які недоступні для спеціалізуються на інформаційних впливах), людина і суспільство бачать на поверхні явищ лише ланцюжка часто дуже складних, але неухильно вінчаються успіхами міжособистісних взаємодій . Називати їх змовами або ж плодами вдалого стратегічного планування - справу виховання, смаку і особистої культури, але прихильність до їх вивчення жорстко задається самим поверхневим характером розгляду.
Таким чином, зведення всього суспільного розвитку саме до таких ланцюжках практично неминуче для інформатизованим, професійно інфантильного свідомості, принципово не має відношення до реальності і тим більше до її об'єктивним закономірностям.
Вінцем такої свідомості є фобії - несвідомі страхи, довільно концентрирующиеся на відносно випадкових явищах. Причина їх появи у інформатизованому свідомості - неминуче гостре відчуття, існуюче, як правило, на підсвідомому рівні, своєю як мінімум неповну адекватність і недостатності для сприйняття навколишнього реального світу.
Однак в умовах інформаційної революції і смерті логіки фобії не є привілеєм одного лише найбільш передового, інформатизованим свідомості, але загальним надбанням. Глибинною причиною їх появи в звичайному, традиційному свідомості є внутрішній конфлікт між обставинами реального світу, які пам'ятає, знає або бачить не-або недостатньо «Інформатизоване» людина, що стала об'єктом інтенсивного впливу технологій high-hume (а це чи не все населення щодо розвинених і успішно розвиваються), і тими образами і оцінками цих обставин, які масовано і наполегливо впроваджують у його свідомість зазначені технології.
Небачений вибух популярності фільмів жахів (в першу чергу в розвинених країнах і лише потім в інших), таким чином, аж ніяк не випадково збігся з початком щодо широкого застосування інформаційних технологій. Він представляється не тільки стихійної реакцією сукупності індивідуальних свідомостей на поширення відносно високих стандартів добробуту та пов'язаного з ним сенсорного голодування, але і більш ніж наочним втіленням широкого, практично повсюдного поширення індивідуальних фобій.
У суспільному житті фобії втілюються в тому числі і через описані вище «теорії змов». Сфера конкретизації їх об'єктів, особливо в «експертному співтоваристві», досить широка - від «жидомасонів» і «світового уряду» з центром то в Шамбалу, то в Більдебергском клубі до «російської мафії», всевладного АНБ (а раніше - не менше всевладних ЦРУ і КДБ) і більш-менш «терористичних» режимів Кастро, Хусейна, Кім Чен Іра, Каддафі, батька і сина Бушів зі вклинившимся між ними Клінтоном, не кажучи вже про Мілошевича.
Істотно, що всі описані прояви інфантилізму характерні для індивідуальних свідомостей не тільки розвинених, але і авторитарних суспільств, найбільшою мірою і в найбільш грубій формі подвергнувшихся перебудові за допомогою інформаційних технологій. Основна частина наших російських сучасників старше 35 років пам'ятає більшість розглянутих рис на своєму власному прикладі. Відповідно, груба перебудова свідомості при руйнуванні авторитарного режиму і «переходу до демократії», що є для більшості населення поставторитарних країн не менш насильницької і психологічно (а часто і не тільки психологічно) катастрофічною, ніж для їхніх батьків або дідів - становлення авторитарного режиму, також створює поживний грунт для широкого розповсюдження фобій.
У розвинених країнах описані збої індивідуальних свідомостей сприяють прискореному і поглибленому розвитку психіатрії та психотерапії, які не тільки виступають безпосередньою реакцією суспільства на поширення захворювань, але і, на більш глибокому рівні розгляду, служать свого роду «ремонтними виробництвами »для найважливішої продуктивної сили інформаційних технологій - індивідуального людського інтелекту і психіки. Решта суспільства, просто в силу недостатньої розвиненості, цих «ремонтних виробництв» позбавлені, що посилює їх відставання від розвинених країн.
Істотно, що психіатрія, як і всяке «ремонтне виробництво», ефективно сприяє вдосконаленню застосовуваних базових технологій, тобто технологій формування свідомості, і служить дієвим (а з точки зору суспільної безпеки - і необхідним) інструментом їх поліпшення.
  Для людства в цілому описане є вірною ознакою зниження ефективності індивідуальної свідомості в силу виходу людства на новий рівень розвитку і, відповідно, якісного ускладнення його взаємодії з світом.
  Ми на практиці переконуємося в тому, що будь-яке збільшення накопиченого знання і, більш широко, освоєної інформації веде до відповідного розширення непізнаного. Ілюстрацією цієї тези служить одна з найбільш відомих і одночасно древніх філософських моделей - так звана «сфера Аристотеля», що представляє собою кордон між відомим і невідомим: її обсяг символізує накопичене знання, а поверхня - невідоме, доступне людині і тому сприймається їм. Чим більше людина дізнався, тим більше радіус сфери, тим більше її площа і, відповідно, тим сильніше і різноманітніше його зіткнення з невідомим.
  Таким чином, в будь-який момент часу «чим більше пізнане, тим більше невідомо». А невідоме практично завжди на інтуїтивному рівні сприймається людиною і людством як проблема, як потенційна загроза. Тому збільшення масштабів діяльності і, відповідно, накопичення знання саме по собі веде не тільки до кількісного, але і до якісної наростання проблем, до їх неухильно підвищується різноманіттю і прискорює ускладнення (у тому числі і за рахунок постійного переходу кількості в якість).
  Викладені банальності означають, що в міру свого розвитку людство виходить на рівень закономірностей, часовий і просторовий масштаб яких все більше перевищує масштаб діяльності окремої людини, а складність і різноманітність яких все більш ускладнюється.
  Зрозуміло, що індивідуальні здібності кожного індивідуума обмежені. Обмежені як в принципі, - тому що цей рівень, мабуть, має якийсь біологічно зумовлений межа, - так і в кожний окремий момент до досягнення цього біологічного межі. Ця принципова обмеженість зберігається, незважаючи навіть на постійне підвищення якості мислення і збільшення його кількісної потужності за рахунок все більш масового і організованого використання все більш сучасної техніки (від книгодрукування до комп'ютерів).
  Тому неухильно наростаючі складність і різноманітність проблем, з якими стикається людство, рано чи пізно перевищать рівень, доступний адекватному сприйняттю та аналізу не тільки середнього, але навіть самого видатної людини.
  Зазначене перевищення, швидше за все, не носить остаточного, необоротного характеру. Відбувається свого роду «гонка переслідування»: зростаючі здібності індивідуального людської свідомості намагаються відповідати невблаганно зростаючої складності проблем, що постають ним - і перед усім людством в цілому.
  Ця гонка небезуспішно.
  Зрозуміло, що всякий раз, коли свідомість людини наздоганяло складність встають перед ним і починало відповідати їм, прориваючись до реального розуміння загальних закономірностей розвитку, це відбивалося на стані найбільш універсальною з наук - філософії - і вело до її розквіту. Найбільш значущі моменти такого роду пов'язані з античною філософією, епохою європейських енциклопедистів і, нарешті, відкриттям діалектики з усіма її різноманітними властивостями і наслідками.
  При цьому загальне прискорення розвитку, що викликає скорочення проміжків між повторюваними подіями людської історії, дозволяє припустити близькість наступного етапу відродження філософії як єдиної універсальної науки, - якщо, звичайно, загальний напрямок розвитку людства не зміниться різко якраз зараз, увірвавшись в нову, незвідану нам ще площину.
  Як видається, це може бути ривок у індивідуальної біологічної (або взагалі індивідуальній - ментальної, наприклад) еволюції, різко збільшує розумову міць окремої людини. З іншого боку, зміна може торкнутися людства як цілого або виділяється з нього групи людських спільнот. У цьому випадку може відбутися збільшення людських знань до такого «критичного» рівня, коли сфера непізнаного, безпосередньо стосується людства, почне не розширюватися, а стискатися в міру подальшого накопичення знань. У цьому випадку невідоме, непізнане із зовнішнього середовища проживання інтелекту перетвориться на свого роду «бульбашки», лакуни усередині єдиного простору перемогла науки.
  Незважаючи на оптимістичність цієї картини, нічого неможливого в ній - принаймні, для відносно коротких проміжків часу - ні. Так вже було в часи Ньютона, так було і в кінці XIX століття, коли сяючі небосхили, наприклад, фізики затьмарювали лише кілька хмаринок. Наукова громадськість розслаблено очікувала, що працьовиті аспіранти під проводом стареньких професорів - бо хто ж з молодих вчених буде займатися таким нудним ділом! - Особливо не напружуючись, потихеньку розвіють їх буквально за декількох років.
  Однак ці нешкідливі хмаринки, як ми пам'ятаємо, раптово перетворилися на зяючі «чорні діри», які, на шматки розірвавши простір людського знання, всмоктав в себе трильйони доларів, десятки тисяч тонн золота і мільйони життів, виплюнули на землю ядерне і ще бозна-яке зброю і змусили нас будувати з уламків храмів науки жалюгідні тимчасові споруди.
  Яким би чином не йшла гонка між індивідуальним людським інтелектом і ускладненням встають перед ним у майбутньому, в кожен з проживаючих моментів ми повинні виходити з єдино по-справжньому доступного нам знання - досвіду минулого.
  Досвід показує: на всьому протязі людської історії індивідуальний інтелект в цілому відставав в гонці з усложняющимся світом. Незважаючи на окремі видатні ривки, відставання це в цілому, як правило, наростало. Найбільш переконливий доказ останнього - поглибленні спеціалізації, що йде практично у всіх сферах людської діяльності.
  Об'єктивно обумовлені труднощі з розумінням щодо складних і при цьому все більш і більш різноманітних процесів зумовили природне, стихійне формування колективів, кожен член яких виконував якусь одну, початку задану і строго певну функцію. Створенням колективів або, інакше (з іншої, більш інституційної, ніж гносеологічної точки зору), організацій людство як би додатково «укрупнювати» і ускладнювало діючі свідомості, що були до того виключно індивідуальними, підтягувало їх на необхідний рівень складності, більшою мірою відповідний досліджуваним явищам .
  Всякий стикався з організацією як цілим відчуває, що вона являє собою якісно інший об'єкт, ніж проста сукупність окремих людей. Це цілісна система, що має свої власні цілі, завдання і засоби їх досягнення, далеко не завжди збігаються з цілями, завданнями та засобами їх досягнення окремих людей, не тільки утворюють її, але навіть і безпосередньо керівних нею. Організація, як правило, являє собою єдиний організм, утворений людьми, організм не тільки в переносному, але й прямому - структурному, біологічному, еволюційному сенсі слова.
  Принципово важливо, що зазвичай організація значно розумніші, ефективніше і краще адаптована до навколишнього середовища (утвореною іншими організаціями, з якими вона взаємодіє), ніж будь-який з її співробітників. При цьому її здатності до пізнання як такого незмірно нижче аналогічних здібностей утворюють її людей як через загальну інерційності групової свідомості, так і тому, що колектив практично ніколи не вирівнюється по кращим своїм членам (а зазвичай - при недостатньо ефективному менеджменті - вирівнюється по гірших). В результаті нове знання, яке ще може бути доступно одному окремо взятій людині, що здобув це знання, для організації - і тим більше суспільства в цілому - цілком може виявитися (і часто-густо виявляється) принципово недоступним.
  Перевага колективної свідомості над індивідуальним проявляється насамперед у зовсім іншій сфері - сфері збору вже наявної інформації та її реалізації: окрема людина може володіти лише обмеженим обсягом накопичених людством знань, колектив же - практично всіма; окрема людина реалізує лише мізерну частину своїх знань, а колектив , як би мало він ні знав, реалізує практично всі свої знання. Ймовірно, саме тому генії дуже рідко виживають в організаціях - рівень їх індивідуального інтелекту виявляється в небезпечній близькості до рівня сукупного інтелекту колективу (а здобуте їм знання часто виявляється недоступним колективу), що об'єктивно веде до неминучого виникнення фактичної конкуренції між ними. У підсумку геній спочатку стихійно відторгається організацією, а потім і пригнічується її кількісним, а іноді і якісним перевагою.
  Сьогодні вже ніхто не має можливості забувати про те, що «колективний розум», незважаючи на банальність цього терміна, - така ж реальність, як і, наприклад, «колективний інтерес». Спираючись не тільки на індивідуальні уми, а й на індивідуальні емоції і вбираючи їх, він часто успішно здійснює масове і постійне об'єднання логіки з інтуїцією. Таке стійке об'єднання залишається поки недоступним для будь-якого типу індивідуального інтелекту - як для штучного (через недоступність для нього інтуїції, мабуть, що носить принципової характер), так і для природного (через надмірне напруження, пов'язаного з інтуїтивною діяльністю, що робить неможливим її систематичне здійснення).
  Так само, як організація не зводиться до сукупності утворюють її індивідів, «колективний розум» ні в якому разі не тотожний сукупності окремих умів. Лише в сприятливих і далеко не частих випадках він персоніфікується в особі керівника організації, дії якої тоді набувають переважно усвідомлений характер. Без цього організація зазвичай діє, як тваринний організм, як колектив комах, стихійно і несвідомо (хоча часто і досить ефективно) реагуючи на зовнішні подразники і прагнучи в першу чергу до виживання, а в другу - до експансії.
  При цьому цілі та інструменти організації, її реальні стратегії, зовні стихійно визначаються взаємодією різноманітних прагнень її членів (подібно до того, як інстинкти тварини, наприклад, визначаються зовні стихійним взаємодією електричних імпульсів в його нервовій системі), можуть не тільки не збігатися, а й відрізнятися від уявлень про них навіть найбільш обізнаних і впливових її представників.
  Таким чином, при ефективному керівництві організація схильна вести себе як розумна істота, при менш ефективному - як істота, що володіє не розумом, але лише інстинктами.
  Універсальний критерій розумності загальновідомий: це здатність до самостійного цілепокладання. Принципово, що багато організацій розглядають цілепокладання - визначення «місії» організації - як найважливіший аспект своєї діяльності. Більше того: сучасна наука про управління розглядає вироблення, гранично чітке визначення, доведення до всіх членів колективу і жорсткий контроль за реалізацією «місії» організації як категоричного імперативу, неодмінної умови успішної діяльності навіть у випадках, коли з погляду індивідуального здорового глузду такий підхід представляється бундючним і абсолютно зайвим. Однак справа не тільки в логіці: справа ще й у подстегивания пробудження колективної свідомості.
  У цьому організації підкоряються свого роду «адміністративному інстинкту». Наука управління, що розвинула і формалізований цей колективний інстинкт, категорично вимагає від організації активного, постійного і розгалуженого цілепокладання, тобто з нашої точки зору - постійного наполегливого вправи, тренування і максимального нарощування її колективного розуму.
  Таким чином, у міру розвитку систем управління організацій, в першу чергу великих корпорацій, відбувається еволюція їх колективного розуму. Цей розум, хоча й виростає з сукупностей індивідуальних свідомостей людей, є тим не менше не цілком людським. Якщо можна так висловитися, колективний розум - це «розум другого порядку», надчеловеческій розум, для якого окремі особистості є не більш ніж утворюючими його елементами, почасти взаємозамінними.
  Головним інструментом розвитку людства на етапі швидкого виникнення і еволюціонування «другого розуму» стає вдосконалення «організаційної структури» - механізму об'єднання обмежених і неефективних окремо людей в ефективні колективи. Не секрет, що саме організаційна структура є, як правило, найбільш ретельно охороняється комерційною таємницею більшості корпорацій - бо технологію виробництва можна купити або придумати, а технологію управління можна тільки виростити, як жива істота, разом із самою організацією. Отримавши доступ до її організаційній структурі, можна зрозуміти, як вона функціонує і як вона думає (у термінах класичної науки - «приймає рішення»), що дозволить фактично маніпулювати їй за допомогою мінімальних і не викликають підозр впливів.
  Технологія управління являє собою механізм функціонування саме живої істоти - організації; тому ефективна технологія управління великою організацією завжди індивідуалізована і є більш мистецтвом, ніж наукою.
  Щоб зрозуміти масштаби і значення сталася вже на нашій пам'яті, але парадоксально тихою і непомітною (а це вірна ознака ефективності, особливо в галасливий інформаційний вік) «організаційної» (інакше - управлінської, менеджерської) революції, варто згадати, що з середини 70-х років статті про передові дослідження в цій сфері майже повністю зникли з наукових журналів всього світу.
  Єдиний відома в історії аналогія - зникнення з наукової літератури на початку 40-х років статей з атомної фізики, що знаменувала близьке оволодіння ядерною енергією. Однак у середині 70-х ефект зникнення наукових статей в силу зміни характеру науки був вельми ефективно «замаскований» появою безлічі псевдонаукових, в кращому випадку популяризаторських матеріалів. Вони вельми переконливо зайняли місце власне наукових публікацій, в результаті чого кількісні показники публікацій та взаємного цитування, на які звертає увагу більшість спостерігачів, зазнали лише відносно незначні зміни.
  Тим часом безпосередній механізм зникнення справді наукових статей в 70-і роки був той же, що і в 40-е: організатори досліджень сконцентрували у своїх руках всіх фахівців, до яких змогли дотягтися, і забезпечили їм умови роботи, свідомо перевершують все, що могли надати потенційні конкуренти. Те, що організаторами виступили вже не держави з їх незграбними і примітивними адміністративними апарату, але корпорації, що скупили на корені дослідників, свідчило про зміну господарів світу, але не про зміну закономірностей здійснення ривків у розвитку цього світу.
  Як і минулого разу, найбільш значущі суб'єкти людського розвитку перевели технологічний прогрес у найважливішій сфері з загальнолюдського, зовнішнього по відношенню до себе, на свій внутрішній рівень.
  На відміну від 40-х років, ривок у розвитку людства носив і носить вже не зовнішній для окремих організацій, але глибоко внутрішній для них характер і стосується самої суті відносин між людьми всередині людства.
  Вони стають більш чітко структурованими, - і при цьому як би більш «багатоповерховими».
  Суспільство як сукупність розумних, тобто целеполагающіх людей поступово навіть не стільки заміщається, скільки доповнюється, надбудовується більш ефективним співтовариством нового покоління - співтовариством як сукупністю все більш розумних, тобто все більш ефективно целеполагающіх організацій. З точки зору значення для суспільства конкуренція між людьми все більше і вельми поступово переміщується саме на цей, більш високий рівень: суспільства, організації яких менш розумні, мають так само мало шансів на успіх у конкуренції, як ще недавно - товариство з менш розумними або просто менш освіченими людьми.
  При цьому окрема людина отримує більше ступенів свободи, ніж раніше, частково звільняючись від повсякденної відповідальності за результати праці, яку все більшою мірою бере на себе організація, до якої він належить. Значущі, що мають серйозні наслідки рішення в більшості випадків також і приймає, і здійснює організація. Тому окрема людина в міру зміцнення і розвитку системи організацій набуває все більшого розкріпачення - хоча ця особиста свобода досягається відповідним скороченням можливостей особистого впливу на процеси суспільного розвитку.
  Це відкриває для нього нові можливості для творчості, для проявів інтуїції. Інтуїція окремої людини щодо хаотична і некерована; вона схожа на слабкий вогонь, який світить потроху у всі сторони. Оцінку цієї інтуїції в складноорганізованих системах з високою ціною виходу на ринок сьогодні виробляє вже не стільки сам цей ринок, скільки діюча на ньому організація, опосредующая його вимоги за допомогою первинного та усвідомленого відбору, жорсткість якого іноді перевищує жорсткість вимог ринку, на якому вона працює. Саме організація знаходить творчих людей, вирішує, чи заслуговує посилення багаття їх інтуїції і при позитивному рішенні забезпечує їм вшануємо будь-яку необхідну підтримку з боку майже будь-якої кількості людей звичайного, рутинної праці. Така організація відіграє роль свого роду «фокусирующего дзеркала», що перетворюють простий багаття в яскравий, ефективний, корисний і переконливий для всього людства маяк.
  При цьому різноманітність видів, сфер і напрямків діяльності організацій дозволяє творчій людині відчувати їх не як обмежуючі рамки, але в основному навпаки - як необхідні для успішного життя підпірки, істотно розширюють його власні можливості.
  Різноманітність організацій стосується не тільки сфер і цілей, але і масштабів їх діяльності. Багато організації «вкладені» один в одного, багато хто має слабо певні або змінюються залежно від дій окремих людей кордону докладання своїх зусиль. Все це надає більшості окремо взятих людей досить широкі можливості вибору організації, тобто, по суті справи, - адміністративно-організаційної, інтелектуальної та ціннісної «середовища існування».
  Різноманіття зазначеного вибору забезпечує принципове розбіжність меж діяльності організацій різного роду. Класичним прикладом такого неспівпадання служить транснаціональні корпорації та держави, що займаються приблизно однією справою, але на різних «рівнях організації» людського суспільства, а також, наприклад, сім'я і виробництво. Крім того, багато типів організацій не пред'являють виняткових прав на своїх членів: це стосується насамперед сфери споживання, але останнім часом - навіть роботи, особливо творчої чи висококваліфікованої.
  Таке «розбіжність кордонів» створює постійний конфлікт інтересів, службовець потужним інструментом саморозвитку кожної окремої особистості, що знаходиться в його «магнітному полі». Крім того, він надає кожній окремій людині максимально широку свободу вибору, здійснюваного в максимальній кількості площин одночасно, і отже, максимальну кількість можливостей для самореалізації.
  Говорячи про «колективній свідомості», про розум організацій, варто відразу ж задуматися - і замислюватися надалі завжди, стикаючись з чимось принципово новим: чи не є воно черговим інформаційним фантомом? Чи не маємо ми справу замість чарівної реальності з черговою виробом невтомних і невгамовних технологів в області high-hume, «виправляють» нашу свідомість для того, щоб штовхнути на споживання чергового нового сорту пральних порошків? І, нарешті, не зіткнулися Чи ми не з свідомим обманом, але, що значно обидней, всього лише з «інформаційним конденсатом» - продуктом випадкової комбінації інформаційних відходів деяких невідомих нам інформаційних ж виробництв?
  Бо світ, в якому основною сферою впливу і головним полем бою стало наше з Вами свідомість, неминуче сповнений привидів і забобонів; побачивши чергове чудовисько, ущипніть свій розум: чи не його це сон?
  Побоювання ці в цілому обгрунтовані, але саме в даному випадку представляються нереальними.
  Адже викладене було загальновідомо ще до появи і масового поширення сучасних інформаційних технологій. Більше того: більшість з нас багато разів стикалося з проявами нелюдського, бюрократичного визначення мети й логіки - і багаторазово ж проклинали або використовувало її (а зазвичай робило і те, і інше). Про «внутрішній логіці організації» і «бюрократичної зумовленості» написані гори літератури, починаючи з радянської класики (див., наприклад, «Нове призначення» Бека, на зорі перебудови заново оспіване і проаналізоване Г.Поповим) і до безсмертних праць С.Паркінсона і іже з ним.
  Більшість з нас знає, що в організації є свої цілі, які лише на першому етапі розвитку закладаються її творцями, а потім формуються і коригуються їй багато в чому самостійно. Більшість з нас знає також, у тому числі і на особистому досвіді, що просування в будь ієрархії нерозривно пов'язане з скороченням ступенів особистої свободи, і знає чому. Адже, займаючи все більш високі позиції в системі управління, людина все більше взаємодіє з організацією, частиною якої він все більшою мірою є, і з іншими «дотичними з нею» організаціями, стаючи частиною взаємодії більш високого рівня - вже не міжособистісного, але міжорганізаційних .
  І, нарешті, більшість з нас з великою охотою користується тією часткою безвідповідальності, яку, автоматично компенсуючи наші помилки, надає нам будь стоїть організація. (Автор, наприклад, з глибоким задоволенням і азартом виявляв непрощенну безвідповідальність, складаючи першу редакцію цієї книги прямо на робочому місці і в робочий же час. Більшість рецензентів у відповідь на щиросерде визнання не забуло вказати на досить негативні суспільні наслідки цього, жодною мірою не компенсовані тією користю, яку отримало суспільство від його праці.)
  Вся новизна викладеного - просто в дещо іншому, трохи зміщеному погляді на загальновідому і незаперечну діяльність організацій: у погляді з точки зору відповідності їх діяльності критерієм розумності і з точки зору продовження людської еволюції за межами окремо взятої людини.
  Чи не є уявлення про розумність організацій та черговий фобією занадто швидко розвивається людства. З формальної точки зору все начебто в порядку: страх божий, страх техніки, страх інопланетян, - звідси рукою подати до страху перед новим розумом, осяжний нас, існуючим одночасно з нами і, безумовно, впливає на нас, але для нас поки що залишається незбагненним і недосяжним.
  Проте в реальності відсутня головна, ключова складова фобії - сам страх. Для його появи і розповсюдження ми дуже добре знаємо, що таке організації (так, ми знаємо їх значно краще, ніж інших кандидатів на роль носіїв «нелюдського розуму» - дельфінів). Ми живемо і працюємо в них, сприймаємо їх як будинок, побудований якщо не своїми власними руками, то, у всякому разі, на нашій пам'яті, ми взаємодіємо з ними і, що б про них не говорили, не боїмося їх, - тому що добре знаємо і бачимо, що в цілому вони створені нами і в основному для нашого ж власного блага. Ми надто звикли користуватися ними у своїх цілях, щоб якісь слова про них, нехай навіть підкріплені періодичними безглуздими і болючими діями з їх боку, могли нас серйозно налякати.
  Але головне - ми інстинктивно (і цілком справедливо) схильні розглядати організації як наше власне продовження. А такий підхід виключає саму можливість появи страху на самому надійному - на підсвідомому рівні: людина може боятися свого будинку, своїх дітей і своїх домашніх тварин, але в принципі не здатний відчути загрозу з боку свого власного, слухняного йому тіла - з боку власної руки або ноги.
  Тому припущення про розумність організацій - не інформаційний фантом і не оригінальна фобія, але буденна реальність.
  Те повсякденне, що оточує нас і частиною чого ми є майже з самого свого народження і часто - до самої смерті, виявляється чи не самої захоплюючої з доступних нам таємниць нашого власного буття.
  Що може бути більш бентежить з погляду обмеженості можливостей окремого людської свідомості? Що може бути більш надихаючим з точки зору можливостей і перспектив розвитку людства, його пізнання і самопізнання?
  Повторимо ще раз: за допомогою все більш розгалужених і складних організацій людство постійно пристосовує себе до вирішення все більш складних проблем, як би підводячи свій інтелектуальний і організаційний рівень до рівня, відповідного цим проблемам.
  Через принципової єдності світобудови ці проблеми в кінцевому рахунку єдині і в міру ускладнення, як це не парадоксально, наполегливо вимагають не тільки наростаючою спеціалізації, а й вироблення все більш єдиного підходу до них, - вимагають універсалізації знання.
  Універсалізація знань, незважаючи на зростаючу потребу в ній, на індивідуальному рівні рідкісна, якщо взагалі зустрічається: занадто складні і різноманітні ці знання. Навіть філософія, універсальна за своєю природою, вимагає створення спеціальних і досить складних систем «приводних ременів», адаптують її положення до реалій конкретних сфер знань.
  Зазвичай універсалізація знання виявляється лише частково: як синтез, об'єднання попередньо різко розділених і при тому - обов'язково суміжних галузей знання. У традиційному ж, енциклопедичному, усеохоплюючому (або хоча б широко охоплює) сенсі слова вона виявляється власністю чи розгалужених комп'ютерних систем, або великих колективів, що стають в епоху інформаційних технологій замість окремої людини основною одиницею, інструментом і в кінцевому рахунку, ймовірно, суб'єктом пізнання.
  До нинішнього людству цілком застосовний апокриф про використання ієрогліфічного письма: число ієрогліфів, необхідних для написання або прочитання спеціалізованої статті і тим більше книги, явно перевищує в принципі доступне заучування однією людиною. Тому процес письма і читання за фахом - і, таким чином, процес пізнання в цілому, - доступний не окремій людині, але тільки колективу.
  Епоху інформаційних технологій, що характеризується в тому числі і вибухоподібним розширенням будь-якої інформації, чи не кожен біт якої перетворюється на свого роду заново вибухає «наднову зірку», в повному розумінні цього слова можна назвати «епохою інтелектуальної колективізації», точніше - епохою примусового, технологічно зумовленого і певною мірою навіть насильницького колективізму. Бо одна людина принципово не в силах знайти і сприйняти необхідний для нього обсяг інформації.
  У цьому відношенні колективізм комп'ютерного століття настільки ж жорстко зумовлюється використанням панівної технології, як і колективізм Стародавнього Єгипту та інших держав, для яких організація масових робіт (в основному в області меліорації) були об'єктивною умовою виживання.
  Якісна різниця полягає в самих використовуваних технологіях і, відповідно, в рівні і продуктивності індивідуальної людини і його індивідуальної свідомості, що є частиною колективного розуму.
  У Стародавньому Єгипті організація суспільства могла бути як завгодно досконалої, - але вона перебувала в настільки жорстких зовнішніх рамках і здійснювала настільки примітивні функції, що по необхідності представляла собою найпростіший соціальний автомат, не здатний не те що до складної діяльності та самонавчання, але навіть до найменшого стихійному пристосуванню до змінного навколишнього середовища. При значних і відносно швидких змінах цього середовища соціальні автомати давнину валилися, як карткові будиночки, якими б витонченими вони не були і які індивідуальні вміння ні стимулювали б вони в своїх надрах на потребу захопленим археологам майбутнього.
  Однак примусовий колективізм комп'ютерної ери має і інші - не колективну, але індивідуальну сторону. В умовах домінування інформаційних технологій індивідуум поступово стає таким же частковим працівником, яким він був і в машинному виробництві. Раніше він був безправним придатком верстата - тепер він стає майже настільки ж безправним придатком загальнодоступного, але все одно не залежного від нього і не контрольованого ним інформаційного оточення, - що належить і керованого, правда, вже не таким же окремою людиною, як і він сам, але «колективним розумом» нових організацій.
  Спеціалізуючись на неминуче вузькою і, як правило, в силу об'єктивних обставин сужающейся темі, працівник ставиться обмеженим, однобічно розвиненим. Якщо організація - це щось «більше, ніж людина», то її співробітник, які б міри свободи не були йому надані, - неминуче вже щось менше.
  Саме в цьому полягає, з одного боку, один із секретів успішності американської особистої обмеженості, на яку звертають увагу більшість представників інших товариств, а з іншого - причина наполегливого, послідовного і в кінцевому рахунку ефективного культивування американським суспільством цієї обмеженості. Справа в тому, що обмеженість особистості, її односторонній розвиток істотно полегшують її вбудовування в організацію і тим самим підвищує її ефективність як часткового, нехай навіть і творчого, працівника.
  Односторонньо розвинених людей набагато легше складати в організаційні структури - з тих же причин, за якими будувати споруди з однакових і тому свідомо збігаються один з одним кубиків простіше і надійніше, ніж з хаотично підібраних об'єктів випадкових, нехай навіть і красивих, обрисів.
  Саме в цій особливості американського національного характеру і полягає одна з причин того, що мистецтво складати людей в структури вперше з'явилося як вид діяльності саме в США. А коли людей легше складати в структури, то й самі ці структури працюють надійніше і добиваються великих конкурентних успіхів.
  Зворотний бік цього - спрощення структури особистості не тільки як результат, але і як стратегічна соціальна мета, як стихійно виявляється задача основної частини організацій і суспільства в цілому. Це веде до стандартизації, що обмежує можливості індивідуальної творчості і підриває тим самим саму можливість прогресу організацій.
  Американське суспільство виробило безліч різноманітних і в цілому ефективних механізмів (починаючи з підтримки імміграції творчих людей і знаменитої «політкоректності»), стимулюючих внутрішнє розмаїття і пом'якшуючих тим самим описане протиріччя. Проте всі ці зусилля залишаються частковими, що зберігають описане протиріччя, яке, незважаючи на всі старання, ще може «вистрілити».
  Можливий, втім, і інший варіант: протиріччя між стандартизацією індивідуальних особистостей заради зручності формування організації і потребою цих же організацій в незвичайних особистостях заради стимулювання необхідного для їх розвитку творчості може бути вирішене і на рівні колективів, а не окремих людей.
  Адже розвиток комп'ютерних технологій і формування всесвітньої інформаційної мережі може досягти моменту, коли її складність буде порівнянна зі складністю людського мозку або навіть перевищить її. З цієї точки зору нинішні роздроблені і суперечливі «колективні свідомості» можуть стати елементами і контурами єдиного планетарної свідомості, подібно до того, як індивідуальна свідомість людини вже стає елементом свідомості колективного. Це свідомість вперше в історії цивілізації може зробити людство (а точніше - його активно використовує комп'ютерні технології частина) дійсно єдиним цілим. Слід підкреслити - людство, але не окремих людей і навіть не їх окремі об'єднання (організації).
  При ускладненні і згущуванні інформаційних потоків на базі розвиненіших комунікацій ще до формування єдиного планетарного свідомості виникнуть єдині планетарні контури переробки інформації, що носять повністю надчеловеческій характер і, цілком можливо, в принципі не піддаються сприйняттю з боку індивідуальних свідомостей. Було б безпідставним біологічним шовінізмом апріорно стверджувати, що цим контурам і пов'язаному з ними планетарному розуму будуть недоступні творчість та інтуїція. Більше того: близькість за масштабом до єдиного інформаційного поля, що є, як ми припустили (див. параграф ...), джерелом інтуїції і творчості, дозволяє допустити, що ця форма мислення буде більш органічна йому, ніж окремим особистостям.
  Таким чином, зниження здатності до творчості з боку інтегруються в організації окремих особистостей може бути з лишком заповнена появою якісно нового суб'єкта творчості - колективного розуму чи об'єднання колективних умів в єдиний планетарний розум, як і раніше утворений в кінцевому рахунку індивідуальними людьми і не існуючим без них і поза них. Сьогодні він якщо вже й існує, то, швидше за все, лише потенційно; це «розум, ще не прокинувся».
  Людина буде постійним джерелом поповнення інформаційного поля; можливо, деякі його особливості (зокрема, емоційність) забезпечать йому положення унікального елемента в ієрархії умів і, відповідно, зроблять його внесок у формування інформаційного поля необхідним і незамінним.
  Біологічна, соціальна та технологічна еволюція стануть попередніми елементами еволюції надчеловеческого свідомості, - а можливо, і свідомо використовуваним їм інструментом самовдосконалення.
  Людство, мабуть, ще не зіткнулося безпосередньо з планетарними проблемами, які вимагають формування і пробудження планетарного ж розуму. Але те, що інструмент цього формування вже кується натхненними хіттю допитливості і наживи умами, змушує вдивлятися в убегающий горизонт людського розвитку в передчутті нових проблем і звершень. Хоча не можна повністю виключити ймовірності того, що не тільки колективний розум, а й прийдешні планетарні проблеми виявляться доступними для сприйняття тільки колективного, але не індивідуальної свідомості, а ми у своєму прагненні до відомого і спокою зможемо побачити лише їх слабке віддзеркалення, сприймаючи їх лише як частное зміна звичних, рутинних проблем.
  ***
  Так чи інакше, головним уроком на сьогоднішній день і одночасно головним результатом розвитку інформаційних технологій є те, що основною дійовою особою світової історії неухильно стає все більш розумна, все більша і все більш «м'яка», тобто все менше претендує на монопольне, одноосібне володіння своїми членами, організація.
  Історію в ще більшому ступені, ніж в наполеонівські часи, роблять «великі батальйони», - рухомі самі і по своїй волі, не відчувається для своїх членів, більше не потребують думаючих за них та направляють їх Наполеоном, - мабуть, відтепер і назавжди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.2. Формування колективної свідомості: ментальна революція? "
 1. 1.4. Соціальна інженерія
    Удосконалення знарядь праці створило принципово нове, небачене раніше явище - людське суспільство і, відповідно, соціальну еволюцію. З іншого боку, під дією технологічної та соціальної еволюції людина стала головною дійовою особою розвитку біосфери, прискоривши і разнообразив як її, так і своє власне (у тому числі біологічне) розвиток. При цьому характер
 2. Коментарі
    [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Лекція 10-я Нова історична школа
    Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 4. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
    Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини. Власність у системі виробничих відносин. Економічна система Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Розвиток людського суспільства неможливо без матеріального вироб-ництва, створення матеріальних благ. Виробництво матеріальних
 5. 4. іІовая »історична школа: історико-етичне спрямування
    1> ставши Шмоллер (1838-1917), професор університетів у Страсбурзі (1872-1882) та Берліні (з 1882 р.), один із засновників і пізніше - голова «Союзу соціальної політики», погоджувався з висновками К. Маркса про класовий конфлікт підприємців та робітників, але розглядав монархію і державне чиновництво як нейтрализующую силу в класовій боротьбі. Свідомість державною владою своєї
 6. ЩО ТАКЕ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
    Прискорений розвиток комунікацій у 90-ті роки створило широке коло принципово нових можливостей для отримання інформації та впливу з її допомогою, мобільності та підвищення якості «людського потенціалу». Тим самим воно надало громадянам розвинених і, меншою мірою, успішно розвиваються країн якісно нові «ступеня свободи». У поєднанні з зникненням задушливого страху перед
 7. Приклад 6. Таїнство інформації
    Інформація - одне з найбільш фундаментальних, вихідних, початкових понять життя як окремої людини, так і людства в цілому, на основі яких визначаються інші поняття. Це істотно ускладнює розуміння її природи за допомогою традиційного зведення до більш простим і глибоким сутностей: як і у випадку таких невід'ємних атрибутів матерії, як речовина і енергія,
 8. 2.3. Культура як ключовий фактор конкурентоспроможності
    Як це не парадоксально, викладене в попередньому параграфі свідчить про перетворення культури в один з найважливіших чинників конкурентоспроможності. Причина перетворення полягає насамперед у такому фундаментальному явищі, як зменшення значущості логічних міркувань в результаті викликається інформаційною революцією зниження адекватності індивідуальної свідомості. Сьогодні за допомогою
 9. 3.1. Еволюція індивідуальної свідомості: від логічного мислення до творчого
    Як було показано вище (див. параграф 2.2.), Одним з фундаментальних наслідків інформаційної революції стало зниження ефективності і, відповідно, значущості логічного мислення. Цей феномен занадто серйозний, щоб обмежитися розглядом його виключно з вузько практичної та швидкоплинної точки зору, всього лише як фактора, що утрудняє застосування традиційних алгоритмів розвитку
 10. 3.3. Людська свідомість - якісно новий предмет праці
    Як було показано вище (див. введення і параграф ...), якісне розширення можливостей творчої праці, викликане широкомасштабним використанням комп'ютера, не просто прискорило технологічну еволюцію людства, а й якісно змінило її, надавши їй принципово новий напрямок. Людина вперше за свою історію отримав технологічну можливість (і за допомогою конкуренції негайно
© 2014-2022  epi.cc.ua