Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОЕФІЦІЄНТ РИТМІЧНОСТІ

показник ритмічності випуску продукції, ставлення мінімальних випусків до середніх.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОЕФІЦІЄНТ РИТМІЧНОСТІ "
 1. 23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ
  коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду до місячного випуску і т. д. Непрямі показники ритмічності - це оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, штрафи за недопоставлену продукцію і т. д. Узагальнюючим показником рівномірності випуску продукції є коефіцієнт ритмічності, який показує
 2. 18.5. Аналіз ритмічності роботи підприємства
  коефіцієнтів ритмічності, аритмічності, варіації. Визначення втрачених резервів збільшення випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Причини аритмичности виробництва. При вивченні діяльності підприємства важливий аналіз ритмічності виробництва і реалізації продукції. Ритмічність - рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбачених планом.
 3. Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів
  коефіцієнта нерівномірності поставок, який розраховується за формулою середнього лінійного відхилення: {foto164} де n - число часових інтервалів в періоді; х - частка тимчасового інтервалу в обсязі поставки за період: {foto165 } Якщо договором передбачені різні обсяги поставок через однакові проміжки часу, то поставки вважаються рівномірними, якщо вони за обсягом і термінами
 4. 5.3.1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді.
  Коефіцієнт поставки "(див. табл. 5.2). Він розраховується за торгової організації в цілому, в розрізі груп товарів, а також у розрізі окремих постачальників. При значеннях коефіцієнта нижче одиниці з'ясовують причини невиконання зобов'язань (відмова торгової організації від частини товарів; форс-мажорні обставини; інші причини); д) ритмічність і рівномірність надходження товарів за окремими
 5. 5.3. Формування і планування товарного забезпечення
  ритмічної поставки товарів на в необхідних обсягах і асортименті. Процес планування надходження товарів у торговій організації включає наступні основні етапи: 1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді; 2. Визначення планового обсягу і структури надходження товарів; 3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів; 4. Забезпечення
 6. КОЕФІЦІЄНТ КУКА
  коефіцієнт платоспроможності кредитних установ і комерційних банків, рівний відношенню власного капіталу до активів, зважених за ступенем
 7. КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ
  коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повертати отримані в борг кошти. Чисельно визначається у вигляді співвідношення окремих частин активу і пасиву
 8. 15.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, методика розрахунку яких наведена в параграфі 18.5. Особлива увага приділяється стану складських запасів сировини і матеріалів. Розрізняють запаси поточні, сезонні і страхові. Величина поточного запасу залежить від інтервалу поставки (у днях) і середньодобового витрати i-го матеріалу: Зотек=Інт х Рсут У процесі аналізу перевіряється відповідність
 9. Питання 25. Показники використання робочих місць
  коефіцієнти: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт безперервності; 4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, т. е . за умови, що в кожній зміні зайнято стільки людей, скільки працює в
 10. ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  коефіцієнт змінності, коефіцієнти зносу,
 11. Одинична еластичність
  коефіцієнт одиничної еластичності, коли підвищення (зниження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, володіють високою еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької еластичності попиту на ці товари. Цілий ряд товарів
 12. Коефіцієнт еластичності заміщення
  коефіцієнта еластичності заміщення: Звідси можна зробити висновок, що кожному покупцеві або класу споживачів відповідає цілком певна крива байдужості. При цьому різноманітні комбінації благ, що входять в даний набір, можуть трансформуватися у відповідності з коефіцієнтом еластичності заміщення, але не виходити за рамки цієї кривої
 13. 4.10.4. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва
  коефіцієнтів можливі два підходи. Перший з них показує відхилення і ступінь варіації показників щодо їх планових значень. Однак у сучасних російських умовах дуже часто планові значення відіграють лише роль орієнтиру виробничої діяльності. Тому в окремих випадках можливий другий підхід - розрахунок показників ритмічності на основі середніх значень продуктивності.
 14. Коефіцієнти відтворення населення
  коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1 тис. громадян країни, вимірюється в проміле), смертності (число померлих на 1 тис. громадян, в проміле), коефіцієнти шлюбності, коефіцієнти природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Спосіб отримання коефіцієнта смертності (народжуваності) складається
 15. § 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  коефіцієнт наростання витрат, частки одиниці - середньоденні витрати на виробництво продукції, руб. - сума витрат на виробництво на рік, руб. Тривалість виробничого циклу визначається за техно-логічної карті. Вона обчислюється, скажімо, для хліба - годинами, а для коньяку і кораблів - роками. Середньоденні витрати визначаються діленням загальної кошторису витрат на
 16. Мультиплікатор
  коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни інвестицій, використовується для обгрунтування економічної ефективності реалізації цільових програм. Мультиплікатор являє собою числовий коефіцієнт, який показує розміри зростання ВНП при збільшенні розміру
 17. 60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства
  коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є наявність однієї з умов: 1) якщо загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);
 18. Коефіцієнт ліквідності
  коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі строком на три місяці за наданими кредитами, що підлягають
 19. Обсяги, ритмічність поставок, рівень розвитку сервісних форм організації поставок та обслуговування покупців, виконання договірних зобов'язань.
  Чим частіше завозяться в магазини товари, тим меншими повинні бути запаси. Більш того, великі товарні суб'єкти взагалі можуть обходитися без товарних запасів. Це можливо при чіткій взаємодії з постачальниками, коли покупець твердо впевнений, що товар в потрібному асортименті, обсягах, якості буде доставлений в магазин, в строго певний, до хвилини, час. Чим вище рівень договірної дисципліни
 20. Аналіз оборотного капіталу
  коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) { foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча цей показник сильно коливається залежно від галузі, проте він показує,
© 2014-2022  epi.cc.ua