Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

5.3. Формування і планування товарного забезпечення


Найважливішою умовою виконання плану реалізації товарів і формування необхідного розміру товарних запасів є забезпечення надходження товарів в торгівлі. Основною метою планування надходження товарів і організації закупівлі товарів відповідно до цього плану є забезпечення ритмічної поставки товарів на в необхідних обсягах і асортименті.
Процес планування надходження товарів у торговій організації включає наступні основні етапи:
1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді;
2. Визначення планового обсягу і структури надходження товарів;
3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів;
4.
Забезпечення ритмічності і оптимізація партій надходження товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Формування і планування товарного забезпечення "
 1. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Формування розміру товарних запасів в торговельній організації взаємопов'язані і взаємозумовлені. Їх взаємозв'язок реалізується в процесі обігу товарних запасів. На малюнку 4.3.3 схематично показано вплив факторів на показник ефективності використання товарних запасів - товарооборотність. Всі фактори, зрештою відбиваються на зміні двох основних чинників: обсягу, структури,
 2. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 3. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні результати ринкової діяльності. Товарні запаси класифікуються по ряду соціально-економічних і
 4. Визначення планового обсягу і структури надходження товарів в організацію.
  Формування товарного забезпечення є визначення потреби в товарах. Основними орієнтирами при цьому є: зростання потреби в товарах, як за загальним обсягом, так і в асортименті; прогнозоване зростання товарообігу і прибутку і зміну величини товарних запасів. Основу проведення планових розрахунків становлять раніше обгрунтовані плани реалізації товарів і формування товарних запасів.
 5. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Формування та реалізації планів, контролю, аналізу та прийняття рішень з метою досягнення оперативних і (або) стратегічних цілей організації. Завданнями фінансового планування є: - визначення потреби у фінансових ресурсах та джерел їх покриття; - обгрунтування конкретних напрямів ефективності використання фінансових ресурсів. - Встановлення раціональних взаємовідносин з
 6. Функція управління - планування
  формування всіх сторін життя суспільства. Планування забезпечує цілеспрямовану діяльність. Його атрибутом є формулювання мети і розробка сценарію, згідно з якими мета може бути досягнута з найменшими витратами і в оптимальні терміни. Цілеспрямоване функціонування будь-якої складної системи неможливо без планування. Планування дозволяє обирати оптимальні
 7. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 8. Глава 5. Товарне забезпечення товарообігу організацій торгівлі
  забезпечення товарообігу організацій
 9. 3. Інфраструктура ринку
  формування та вдосконалення його інфраструктури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків. Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в якості перших елементів інфраструктури ринку, завдяки яким відбувається
 10. Б. Система планування
  планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 11. . Товарне забезпечення товарообігу в системі управління діяльністю організацій торгівлі
  формування товарних ресурсів. Загострення конкуренції, ускладнення умов господарської діяльності, зниження передбачуваності результатів, збільшення наслідків невірно прийнятих рішень пред'являють зростаючі вимоги до оптимального управління товарними ресурсами. Товарне забезпечення як складова товарних ресурсів безпосередньо впливає майже на всі процеси в організації торгівлі і
 12. 5.3.4. Забезпечення ритмічності і оптимізація партій надходження товарів в організацію.
  Формування і планування товарного забезпечення організації засноване на аналізі умов, результатів надходження товарів і спрямоване на підвищення ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками
 13. 72. Загальнодержавне планування
  плануванні народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами та рекомендаціями. У системі економічних наук державне планування стоїть між політичною економією та галузевими економіками. Політична економія вивчає закони розвитку суспільного відтворення. Аналіз цих законів складає теоретичну базу науки
 14. 5.3.3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів.
  Планування визначаються лише основні джерела закупівлі товарів з урахуванням сформованих господарських зв'язків і необхідності забезпечення підвищення ефективності комерційних угод. При цьому слід використовувати розглянуті раніше методи оцінки ефективності взаємодії торгової організації з постачальниками
 15. 3.2. Горизонт планування
  планування: стратегічний, тактичний, оперативний. В цілому сутність цих понять відповідає тому, що в розділі 1.3 говорилося про аналогічні видах аналізу. Місце різних рівнів планування в системі прийняття рішень на підприємстві ілюструє рис. 3.1. Планування в системі прийняття рішень на підприємствах {foto195} Стратегічне планування здійснюється на довгострокову
 16. № 27. Особливості феодалізму в Англії
  формуванню внутрішнього ринку і прискорило економічний розвиток. 2. Рання спеціалізація с / г - провідною галуззю тут стало вівчарство: розведення овець на шерсть. Шерсть вироблялася на продаж, тому с / г стало товарним. 3. Ранній розвиток товарно-грошових відносин прискорювало економічні
 17. Контрольні питання
  формування зон вільного економічного підприємництва? 2. Охарактеризуйте податкові гавані і фінансові центри. 3. Наведіть класифікацію ознак офшорних зон. 4. Які методи податкового планування використовують підприємці, в тому числі в офшорних зонах? 5. Розкажіть про різні види офшорних компаній та переваги, що надаються ними. 6. Що ви знаєте про
 18. 4. Планування та використання площ
  планування робочих місць та організації виробництва та збирання дозволяє різко скоротити час на транспортування і складальні операції. Наприклад, на авіабудівному заводі "Макдоннел Ейркрафт" в Сент-Луїсі використання такого роду "операційних центрів" дозволило скоротити час складання певних типів обладнання більш ніж в 10 разів при використанні тих же самих інструментів. В
 19. Безперервна інвентаризація.
  Товарних запасів кожен день або тиждень і відповідно вносять поправки в який ведуть облік товарних запасів. Цим способом можна здійснювати перевірку всіх товарних запасів за великий період часу. Інша перевага цього способу полягає в тому, що дані про товарні запаси, взяті з карток товарних запасів, постійно ведуться по системі безперервної інвентаризації, можуть бути
 20. Тема 14: Податкове планування
  планування
© 2014-2022  epi.cc.ua