Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

5.3.1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді.


Аналіз проводиться в тісній ув'язці з показниками аналізу реалізації товарів і товарних запасів. Для ув'язки цих показників аналіз надходження товарів здійснюється в цінах реалізації. У процесі проведення аналізу вивчаються:
а) динаміка загального обсягу та товарної структури надходження товарів. У процесі аналізу встановлюються темпи зміни обсягу надходження товарів в передплановому періоді в цілому по організації і в розрізі окремих товарних груп у порівнянних цінах;
б) забезпеченість передбачених обсягів реалізації і розмірів приросту товарних запасів необхідним обсягом надходження товарів . Зниження обсягів реалізації товарів, передбачених у передплановому періоді, при одночасному скороченні розмірів товарних запасів свідчить, як правило, про недостатність обсягів надходження товарів в організацію;
в) склад джерел надходження товарів в організацію. У процесі проведення цього аналізу встановлюється питома вага надходження товарів від безпосередніх виробників, оптових торгових організацій, торгових посередників і т.п. Крім того, визначається питома вага поставки товарів від місцевих та іногородніх постачальників, за меж країни;
г) відповідність обсягів фактичного надходження товарів обсягів, передбачених укладеними контрактами. Для проведення такого аналізу використовується показник "коефіцієнт поставки" (див. табл. 5.2). Він розраховується за торгової організації в цілому, в розрізі груп товарів, а також у розрізі окремих постачальників. При значеннях коефіцієнта нижче одиниці з'ясовують причини невиконання зобов'язань (відмова торгової організації від частини товарів; форс-мажорні обставини; інші причини);
д) ритмічність і рівномірність надходження товарів за окремими періодами (місяцями, декадах, тижнях). Такий аналіз проводиться в порівнянних цінах в цілому по організації і в розрізі окремих товарних груп. Для аналізу використовуються коефіцієнт ритмічності поставки, а також показники середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації (алгоритми їх розрахунку розглянуті в попередніх темах). У процесі аналізу показники рівномірності надходження товарів зіставляються з показниками рівномірності їх реалізації за окремими періодами;
е) частота поставки товарів в організацію. Цей показник має суттєвий вплив на стійкість асортименту товарів, формування розміру товарних запасів, обсяг витрат торговельних організацій по транспортуванню і зберіганню товарів. Такий аналіз слід проводити в розрізі груп (а в необхідних випадках і підгруп) товарів.

Результати розрахунків за методикою аналізу надходження товарів в організацію торгівлі наведено у таблицях 6.6, 6.7, 6.8. Як видно, надходження товарів в організацію у звітному періоді зросла порівняно з минулим на 16,5%. При цьому надходження перевищувало реалізацію товарів у середньому на 3,2%, а товарні ресурси на 5,5%. Така ситуація характерна для всіх товарних груп. Ритмічність надходження значно нижче ритмічності реалізації товарів, що пов'язано з напрямком діяльності організації (оптова база) та необхідністю створення сезонних запасів товарів. Серед джерел надходження найбільшу питому вагу (84,7%) займають прямі поставки від виробників всередині республіки і вітчизняних посередників (12,5%). Прямі поставки від виробників за кордону незначні (2,8%), і їх частка в звітному періоді дещо зменшилася. В цілому структура поставок змінилася незначно в бік збільшення частки посередників (на 0,9%).
Таблиця 5.6. Джерела надходження товарів в організацію торгівлі, млн. руб.
Джерела надходження Минулий період Звітний період Відхилення, +, - Темп зміни,%
сума уд. вагу.,% сума уд. вагу.,%
Отримано всього 4016 100,0 4679 100,0 - 116,5
У тому числі від:

- виготовлювачів республіки
3434 85,4 3963 84,7 -0,7 115,4
- посередників 467 11,6 585 12,5 +0,9 125,2
- напряму за меж республіки 115 3,0 131 2,8 -0,2 112,4

Таблиця 5.7. Інформація про обсяги та асортиментної структурі надходження і реалізації товарів торгової організації за звітний період

Товарні групи Запаси товарів на початок Реалізація Запаси товарів на кінець Надходження
сума, млн. руб. Уд. вага в підсумку,% сума, млн. руб. Уд. вага в підсумку,% сума, млн. руб. Уд. вага в підсумку,% сума, млн.
руб.
Уд. вага в підсумку,% У відсотках до обсягу
реалізації товарних ресурсів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/4 * 100 11=8 / (2 +4-6) * 100
Швейні вироби 341 55,99 2520 55,60 393 55,59 2597 55,50 103,1 105,2
Трикотаж 161 26,44 1192 26,30 186 26,31 1232 26,33 103,4 105,6
Панчішно-шкарпеткові вироби 60 9,85 440 9,71 68 9, 62 453 9,68 103,0 104,9
Хутряні товари 25 4,11 190 4 , 19 30 4,24 195 4,17 102,6 105,4
Головні убори 6 0,99 45 0,99 7 0,99 46 0,98 102,2 104,6
Інші товари 16 2,63 145 3,20 23 3,25 156 3,33 107,6 113,0
Разом 609 100,0 4532 100,0 707 100,0 4679 100,0 103,2 105,5

Таблиця 5.8. Ритмічність надходження товарів в торговельну організацію,%

Показник Фактично за Зміни, +, - Темп зміни,%
минулий рік звітний рік
Ритмічність надходження товарів:

по місяцях


100,0


100,0


-


100,0
по декадах 77,4 79,0 +1,6 102,1
Ритмічність реалізації товарів 95,8 96,9 +1,1 101,1

Результати проведеного аналізу використовуються в процесі всіх наступних етапів планування надходження та закупівлі товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3.1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді. "
 1. Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу.
  Аналізу обумовлена тим, що число постачальників у сучасної торговельної організації становить кілька сотень, а часом і тисяч, причому з деякими з них організація працює на постійній основі, а з деякими час від часу. Принципи проведення АВС-аналізу постачальників аналогічні АВС-аналізу асортименту і товарних запасів. Показником для віднесення до груп А, В і С є частка
 2. Контролююча функція
  аналізу та прогнозування є розробка пропозицій щодо коригування законодавства, що регулює взаємини господарюючих суб'єктів між собою, з державою і населенням. Своєчасно внесені в законодавчому порядку пропозиції сприяють усуненню негативних явищ в економіці і збільшення доходної частини бюджету. Предметом аналізу в рамках оподатковуваної бази є
 3. Податки та сукупна пропозиція
  надходжень як вважають кейнсіанці), а підйому виробництва (пропозиції) і попиту допоможуть обов'язково. Як доказ того, що зниження податкових ставок обертається зростанням податкових надходжень до бюджету, наводиться крива Лаффера (див. рис. 7.3). Однак проблема полягає в тому, що якщо це і відбувається, то в довгостроковому періоді, а в короткостроковому періоді надходження податків до
 4. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 5. 5.3.4. Забезпечення ритмічності і оптимізація партій надходження товарів в організацію.
  Аналізу товарооборачиваемости встановлено граничний запас цукру в розмірі 4,5 млн. руб. при середньоденний реалізації 0,3 млн. руб. Мінімальний (пороговий) запас по даній групі становить 3,2 млн. руб., А середній запас - 4 млн. руб. Періодичність поповнення запасів згідно з договором поставки, укладеним з ТОВ «Белбакалея» встановлена 10 днів шляхом кільцевого завезення. Зміна
 6. Податки як вбудований стабілізатор
  надходжень від збору податків. Якщо доходи почнуть скорочуватися, то поступово зменшується і приплив в казну надходжень. Графічна ілюстрація забезпечення вбудованої стабільності представлена на рис. 32.5. Рис. 32.5. Вбудована стабільність {foto186} Державні витрати (Рг) вважаються заданими і не залежать від обсягу національного виробництва Qн.п. Вони затверджуються у вигляді
 7. 3. Крива Лаффера ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
  надходжень відображено в так званій кривій Лаффера. Рис.1 t - ставка податків X-обсяг податкових надходжень Загальні міркування, що лежать в основі цієї кривої, зводяться до того, що якщо обсяг податкових надходжень є «хорошою» функцією, значення якої рівні нулю на кінцях деякого відрізка - а саме при ставці податків , рівний нулю, і при ставці, рівній 1, обсяг надходжень
 8. 4.5. Акцизи
  надходжень, що являє собою значну величину. З податків даної групи найбільш значними є: акциз на нафтопродукти (7,6% всіх податкових надходжень) і акциз на тютюнові вироби (близько 3% всіх податкових надходжень). Акцизи по інших підакцизних товарах дають менше 1% всіх податкових надходжень кожен, наприклад, акциз на каву - 0,3%, акциз на пиво - 0,2%. Акцизи по
 9. Порядок визначення доходів і витрат при касовому методі
  надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, надходження іншого майна (робіт, послуг) та (або) майнових прав, а також погашення заборгованості перед платником податків іншим способом (касовий метод). Витратами платників податків визнаються витрати після їх фактичної оплати. Оплатою товару (робіт, послуг і (або) майнових прав) визнається припинення зустрічного зобов'язання
 10. 11.3. Планування аналітичної роботи
  аналізу. Комплексний план аналізу та його зміст. Тематичний план і його зміст. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота з проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи підприємства;
 11. 29. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  надходження від продажу товарів, майнових прав. З доходів виключають стягуються з покупців непрямі податки: ПДВ та акцизи. Доходи, які підлягають оподаткуванню, визначаються на підставі первинних документів, інших документів, що підтверджують дохід, документів податкового обліку. Для визначення доходів можуть застосовуватися такі методи - метод нарахувань і касовий метод. Метод нарахування
 12. 3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
  надходжень до бюджетів розвинених країн. Відповідно до світової практики до непрямих податків відносять три групи податків: 1) так звані податки на споживання: податок на додану вартість (ПДВ), податок з продажів і податок з обороту; 2) акцизи і мита; 3) внески роботодавців на соціальне забезпечення. У сучасний період у більшості розвинених країн велика роль непрямих
 13. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 14. 13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання
  аналізу фінансового стану організації на початок планованого періоду. Орієнтовна схема фінансового плану (балансу доходів і витрат організації торгівлі) I. Доходи і надходження коштів 1. Прибуток від всієї господарської діяльності 2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів 3. Приріст стійких пасивів 4. Тимчасово вільні кошти спеціальних
 15. Питання 21. Показники руху робочої сили. Баланси ресурсів робочої сили
    надходження: 1) за напрямком служб зайнятості та працевлаштування; 2) з ініціативи самого підприємства, 3) в порядку переведення з інших підприємств і організацій; 4) після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. До причин звільнення працівників відносяться: 1) призов до армії, 2) вступ до навчального закладу з відривом від виробництва; 3) переклад на інші
 16. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ
    надходжень (внесків), так і пожертвувань громадських організацій та окремих
© 2014-2022  epi.cc.ua