Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу.


Необхідність цього аналізу обумовлена тим, що число постачальників у сучасної торговельної організації становить кілька сотень, а часом і тисяч, причому з деякими з них організація працює на постійній основі, а з деякими час від часу. Принципи проведення АВС-аналізу постачальників аналогічні АВС-аналізу асортименту і товарних запасів. Показником для віднесення до груп А, В і С є частка надходження товарів від окремих постачальників у загальному обсязі надходження по товарній групі, напрямку або організації в цілому (залежно від широти і глибини асортименту). Для більш точного аналізу варто ввести ще групу D, що включає так званих «мертвих» постачальників, співпраця з якими мало одноразовий характер і які тривалий час ніяк себе не проявляли.
Класифікація постачальників на групи дозволяє чітко визначити місце окремих з них в системі поставок, забезпечити більш ефективну співпрацю з ними, не створюючи при цьому загрозу для діяльності самої організації. Так, постачальникам групи А слід приділяти найбільшу увагу, особливо якщо вони становлять менше 5% від усієї кількості постачальників. У цьому випадку торгова організація може потрапити в залежність від невеликого числа постачальників, що з часом призведе до зниження ефективності взаємин. Тому поряд з групою А слід приділяти увагу і постачальникам групи В, тому що вони є перспективними кандидатами для переходу в групу А. Аналогічно негативно слід оцінити ситуацію, коли постачальники групи А складають занадто великий відсоток від загальної кількості постачальників (до 50%). Це означає, що в організації торгівлі немає ключових постачальників, а сили і ресурси її розпорошені. Як правило, в цьому випадку взаємини торгової організації з постачальниками визначаються не вигідністю контактів, а близькістю взаємин менеджерів постачальника і організації.
Наприклад, в результаті ранжирування постачальників за методом АВС в організації торгівлі Х отриманий наступний результат (табл. 5.3).
Як бачимо, групу А складають 13 постачальників (24% від загальної їх кількості), які постачають 80,6% товарів. До групи В увійшли 10 постачальників, що недостатньо для резерву групи А, а в групу С - 11 постачальників. Примітно, що кількість постачальників групи D найчисленніше - 20. При цьому всі разом вони займають лише близько 1% в обсязі поставок організації. Така
Найменування показників Методика розрахунку Зміст
1 2 3
Коефіцієнт поставки Вартість (кількість) фактично надійшли товарів

Вартість (кількість) надходження товарів за договорами
Характеризує ступінь виконання договірних зобов'язань з поставки товарів
Коефіцієнт ритмічності поставок Кількість поставок за графіком

Загальне число поставок
Характеризує ефективність організації поставок
Оптимальний розмір партії поставки Розраховується виходячи з методики, прийнятої в організації (формула Уїлсона і ін) Забезпечує мінімізацію витрат при достатності товарів
Кількість поставок за договором Обсяг поставок за договором

Середній розмір партії

Забезпечує оптимальне число поставок
Інтервал між поставками Кількість днів у періоді

Кількість поставок
Забезпечує оптимальний інтервал між поставками
Коефіцієнт звенности товароруху

-
Показує кількість ланок, прохідних товаром
Коефіцієнт реалізації товарів Товарообіг

Запаси товарів на початок періоду + надходження товарів
Показує частку реалізованих, т.
е. знайшли покупця товарів в товарних ресурсах
Коефіцієнт осідання товарів в запасах Запаси товарів на кінець періоду

Запаси на початок періоду + надходження товарів
Показує частку нереалізованих товарів в обсязі товарних ресурсів
Коефіцієнт оновлення товарних ресурсів Надходження товарів

Запаси на початок + надходження товарів
Показує, на скільки товарні ресурси оновилися за рахунок нового надходження товарів
Коефіцієнт загального задоволення попиту Кількість покупців, які зробили покупку

Кількість відвідувачів
Показує частку покупців, задовольнити попит в цілому або частково
Коефіцієнт задоволення попиту по окремих товарах Кількість днів наявності товару у продажу

Кількість робочих днів
Характеризує можливість задоволення попиту по конкретній групі товару
Коефіцієнт задоволення попиту за асортиментом Кількість найменувань товару, наявних у продажу

Кількість товарів по асортиментному переліку
Характеризує широту асортименту
Комплексний коефіцієнт раціональності асортименту

Кш * Вш + Кп * Вп + Ку * Ву + Кн * Вн

(див. примітку *)
Показує раціональність асортименту з урахуванням значень показників широти, повноти, стійкості, новизни
Коефіцієнт рентабельності витрат по угоді Реальна чистий прибуток за угодою

Витрати по угоді
Показує, скільки реального прибутку може бути отримано з 1 руб. витрат на угоду
Коефіцієнт рентабельності закупівлі по угоді Реальна чистий прибуток за угодою

Закупівельна вартість товару за угодою
Показує, скільки реального прибутку може бути отримано з 1 руб. закуповуваного товару
Коефіцієнт рентабельності продажів по угоді Реальна чистий прибуток за угодою

Продажна вартість товару за угодою
Показує, скільки реального прибутку може бути отримано з 1 руб. реалізованого товару
Товарооборачиваемости Середня сума товарних запасів

Одноденний товарообіг за собівартістю
Показує тривалість повного циклу обороту коштів, вкладених у товарні запаси
Коефіцієнт оборотності товарних запасів Товарообіг за собівартістю

Середня сума товарних запасів
Показує швидкість обігу товарних запасів

ситуація не може характеризуватися як ефективна у взаєминах з постачальниками, якщо тільки поставляються ними товари не є незамінними, обов'язковими для наявності в асортименті, хоча і займають невелику частку в обсягах поставок. Тому АВС-аналіз повинен бути доповнений VEN-аналізом постачальників відповідних груп (видів) товарів.
Таблиця 5.3. АВСD-аналіз постачальників організації торгівлі Х за 2007 рік

Найменування постачальника Надходження товарів Питома вага наростаючим підсумком,% Група
сума, млн.
руб.
Уд. вага в підсумку,%
1 396,3 14,569 14,569 А
2 328,1 12,062 26,631
3 268,3 9,863 36,494
4 253 9,301 45,795
5 193,7 7,121 52,916
... 184,3 6,775 59,692
13 58,2 2,140 80,628
14 50,9 1,871 82,499 В
15 44, 7 1,643 84,142
16 42,4 1,559 85,701
... 23,8 0,875 94,113
23 18,4 0,676 94,789
24 18,1 0,665 95,454 С
25 16, 8 0,618 96,072
26 13,2 0,485 96,557
... 5,8 0,213 98,712
34 5,1 0,187 98,899
35 4,5 0,165 99,064 D
36 4 0,147 99,212
37 3,86 0,142 99,353
... 0,127 0,005 99,998
54 0,059 0,002 100,000

Для цілей VEN-аналізу всіх постачальників ділять на групи V (Vital), що поставляють «життєво важливі товари », E (Essential), що поставляють необхідні товари і N (Non-essential), що поставляють другорядні товари. До життєво важливим у даному випадку відносять товари, наявність яких обов'язково в асортименті (для роздрібної торгівлі це товари, включені в обов'язковий асортиментний перелік, для оптової - так звані «закличні» товари). До необхідних товарів відносять ті, які приносять найбільший дохід або залучають найбільшу частину клієнтів (товари груп А і Х за класифікацією асортименту за методом АВС і XYZ-аналізу). До другорядних відносять товари, наявність яких не відображається скільки-небудь значно на звороті організації торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу. "
 1. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 2. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 3. 2.8.4. Дисперсійний аналіз
  метод, що дозволяє підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що дві вибірки даних відносяться до однієї генеральної сукупності. Стосовно до аналізу діяльності підприємства можна сказати, що дисперсійний аналіз дозволяє визначити, до однієї і тієї ж сукупності даних чи ні відносяться групи різних спостережень. Дисперсійний аналіз часто використовується спільно з методами угруповання.
 4. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 5. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  методів і прийомів аналізу фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта. В основі всіх класифікацій лежать різні ознаки. Одним з найбільш інформативних представляється поділ прийомів і методів за ступенем їх формализуемости, тобто по тому, чи можливо і в якій мірі описати даний метод за допомогою якихось формалізованих (в першу чергу математичних) процедур. Дотримуючись цієї
 6. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 7. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  методах і методиках його
 8. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 9. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 10. 2.6.1. Балансовий метод
  метод застосовується при вивченні співвідношення двох груп взаємопов'язаних показників, підсумки яких повинні бути рівні між собою. Своєю назвою він зобов'язаний бухгалтерського балансу, який був одним з перших історичних прикладів ув'язки великого числа економічних показників двома рівними підсумковими сумами. Особливо широко поширене використання методу при аналізі правильності розміщення і
 11. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 12. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 13. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
    методів лежать моделі, призначені для вивчення функціональних чи жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в розділі 4.8).
 14. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
    методики, достовірності даних бухгалтерської звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики. Для підтвердження достовірності даних бухгалтерської звітності доцільно провести аудиторську перевірку спеціалізованою організацією. Результати аудиторської перевірки слід враховувати при проведенні аналізу фінансово економічного
 15. Контрольні питання
    методи та інструментарій, використовувані для аналізу бюджету. 8. Охарактеризуйте метод аналізу стійкості територіального
 16. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
    методу передбачає найбільш докладний аналіз потоків інвестиційного доходу: враховується характер зміни грошових потоків, послідовно аналізуються рішення
 17. Література
    аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 18. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
    аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 19.  2.5. Неформальні методи і прийоми аналізу
    методи і прийоми
 20.  2.6. Класичні методи економічного аналізу
    методи економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua