Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

До основних напрямів розробки фінансової політики підприємства належать: аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики.
При аналізі фінансово економічного стану використовують показники квартальної та річної бухгалтерської звітності. Попередній аналіз здійснюється перед складанням бухгалтерської та фінансової звітності, коли ще є можливість змінити ряд статей балансу, а також для складання пояснювальної записки до річного звіту. На основі даних підсумкового аналізу фінансово економічного стану виробляються майже всі напрямки фінансової політики підприємства, і від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень.
Якість фінансового аналізу залежить від застосовуваної методики, вірогідності даних бухгалтерської звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики.
Для підтвердження достовірності даних бухгалтерської звітності доцільно провести аудиторську перевірку спеціалізованою організацією. Результати аудиторської перевірки слід враховувати при проведенні аналізу фінансово економічного стану підприємства.
Основні компоненти фінансово економічного аналізу діяльності підприємства є наступні.
Аналіз бухгалтерської звітності - це вивчення абсолютних показників, представлених у бухгалтерській звітності. У процесі аналізу визначаються склад майна підприємства, його фінансові вкладення, джерела формування власного капіталу, оцінюються зв'язки з постачальниками і покупцями, обсяг виручки від реалізації та розмір прибутку.

При цьому слід порівняти фактичні показники звітності із плановими (кошторисними) і встановити причини їх невідповідності.
Горизонтальний аналіз - це порівняння показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів.
Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику і подальшого порівняння результату з даними попереднього періоду.
Трендовий аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд років рівня базисного року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  спрямованої на вирішення стратегічних і тактичних завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від
 2. Глава 15. Фінансова система і фінансове регулювання
  фінансовій політиці. Фінансова політика - це і податкова, і бюджетна політика, що забезпечують ефективність підприємництва, благополуччя економічної системи. Формування ефективної фінансової політики має надзвичайно важливе значення. У розділі розглядаються: - фінансова система та фінансові відносини; - первинні, вторинні фінанси; - фінансова політика (стимулююча,
 3. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП . Бюджетно-податкова політика є частиною фінансової політики - сукупності фінансових заходів, здійснюваних урядовими органами через ланки і елементи фінансової системи. Фінансова політика включає фіскальну (у сфері оподаткування та регулювання структури державних витрат з метою
 4. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки.
 5. 27. ПРОБЛЕМИ І ТЕОРІЇ перехідною економікою
  фінансів і
 6. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича діяльність, інвестиційна та фінансова діяльність. Результати
 7. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства (організації), 2) оцінки та контролювання процесу розвитку основної діяльності підприємства; 3) залучення грошових коштів (позики кредити) з боку; 4) залучення до реалізації планів розвитку підприємства, здійсненню планів можливих партнерів, які можуть вкладати власний капітал або технологію. Зазвичай
 8. 2.12.5. Фінансова політика
  напрямом політики держави є економічна політика. До неї відносяться всі заходи влади по відношенню до економіки. При конкретному аналізі виділяють різні складові елементи економічної політики? кредитну, митну, фінансову і т.п. Кожну з них можна представити єдністю більш конкретних видів політики. Зокрема, функціонування фінансів здійснюється на основі
 9. Питання 2 Облікова політика як інструмент регулювання податкових платежів
  напрямки зниження податків, що не суперечать чинному законодавству; - побудувати таку організацію фінансової (бухгалтерської) служби, яка сприяла вчасному та чіткому вирішенню завдань бухгалтерського обліку та оподаткування. Облікова політика, що відповідає на всі перераховані вище завдання, може надати дієву допомогу організації, а не стати тим формальним документом,
 10. Фінансова політика
  спрямованість.
 11. 17. Неокласичний синтез. БОРОТЬБА І СИНТЕЗ в ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  напрямів в економічній науці в США. Розвиток економічної науки у Франції. Теоретичні розробки М. Аллі. Розробка національної моделі управління в японській економічної думки. Концепція нульового економічного
 12. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання. Головна мета фінансової діяльності - вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.
 13. Контрольні питання
  розробці прогнозу розвитку бюджету? Дайте їх порівняльну характеристику. 8. На яких показниках засноване прогнозування розвитку територіальних
 14. Інвестиційна політика. Курс на формування ринку цінних паперів
  напрямку ", тим самим виступає фактором непрямого регулювання економіки. В умовах перетворень російської економіки стала очевидною необхідність розробки національної моделі фондового ринку, в найбільшій мірі враховує країнові специфіку, що сприяє економічному зростанню . Нині фондовий ринок займає все більш тверді позиції в російській
 15. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  спрямованості. По спрямованості фінансових відносин виділяють відносини підприємств (організацій) з іншими підприємствами, з банками, страховими компаніями, з державою, а також внутрішні фінансові відносини. Усередині підприємств (організацій) причиною виникнення фінансових відносин є процеси утворення доходів, формування та використання цільових фондів
 16. Ви знаєте, що президент і Конгрес досягли угоди про скороченні державних витрат, спрямованого
  спрямованого на зменшення дефіциту Феде-оального бюджету. Як ФРС відреагує на зміни у фінансово-бюджетній політиці? Чи повинна вона збільшити пропозицію грошей, знизити пропозицію пенег або не слід вживати ніяких дій? Щоб прийняти рішення, ви повинні розглянути вплив грошово-кредит-ної та фінансово-бюджетної політики на економіку. У попередньому розділі ми,
© 2014-2022  epi.cc.ua