Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

59. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ

Капітал, який бере участь у виробництві та реалізації продукції, знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. На 1 - й стадії підприємство здобуває необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на 2 - й стадії кошти у формі запасів поступають в виробництво, а частина їх використовується на оплату праці працівників, виплату податків, платежів по соцстраху та інші витрати. Закінчується ця стадія випуском готової продукції. На 3 й стадії готова продукція реалізується і на рахунок підприємства повертаються кошти з деяким приростом (прибутком). Чим швидше кругообіг капіталу, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу.
Затримка руху коштів на будь-якій стадії кругообігу веде до уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів і може викликати значне погіршення фінансового стану підприємства.
Коефіцієнт оборотності капіталу (Коб к) становить:
Коб. к=Р / Скапена (19)
де Р - обсяг реалізації продукції; Скапа - середньорічна вартість продукції.
Тривалість одного обороту (О) становить:
О=Д: Коб.к, (20)
де Д - тривалість періоду в днях (рік - 360, квартал - 90, місяць - 30 днів).
Ефективність від зміни швидкості обороту капіталу (Е) визначається наступним чином:
Е=(Р / Д) х (О1 - О2).
(21)
Зворотній ефективність буде отримана при уповільненні оборотності капіталу; безпосередньо відображає зміну фінансового стану підприємства.
Тривалість обороту капіталу багато в чому залежить від співвідношення основного і оборотного капіталу: чим вище частка основного капіталу в загальній його сумі, тим повільніше він обертається, і навпаки - при збільшенні питомої ваги оборотних активів прискорюється загальна оборотність капіталу .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 59. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ "
 1. 35. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ПОТУЖНОСТІ
  аналізу необхідно виявити, наскільки повно використовуються потужності обладнання і підприємства в цілому, для цього проводиться аналіз використання потужності кожного виду обладнання, що бере участь в потоці. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання визначається як відношення фактичної кількості вироблених в зміну (добу) виробів до сумарної потужності обладнання. Потужність
 2. 3. Типи економічного зростання
  аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей краще говорити про переважно екстенсивному або переважно інтенсивному типі економічного зростання. В даний час прийнято віднесення економічного зростання до того чи іншого типу залежно від питомої ваги приросту реального ВНП (ЧНП), обумовленого інтенсивними факторами зростання. Якщо частка реального ВНП,
 3. 3. Типи економічного зростання
  аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей краще говорити про переважно екстенсивному або переважно інтенсивному типі економічного зростання. В даний час прийнято віднесення економічного зростання до того чи іншого типу залежно від питомої ваги приросту реального ВНП (ЧНП), обумовленого інтенсивними факторами зростання. Якщо частка реального ВНП,
 4. Інтенсивний економічне зростання
  ефективності використовуваних факторів виробництва. Як правило орієнтир робиться на: - використання більш прогресивної техніки, передових технологій; - використання більш економічних матеріалів, енергоносіїв; - підвищення кваліфікації кадрів, тобто якісне вдосконалення всіх факторів виробництва. При цьому якісне перетворення факторів на базі досягнень
 5. Економічне зростання: сутність, види і чинники.
  Ефективного сукупного попиту. Американські економісти Е.Домар і Р.Харрод вважали, що економічне зростання залежить лише від одного фактора - капіталу. Модель Е.Хансена базується на регулюванні величини амортизаційних відрахувань. Зростання амортизаційних відрахувань може компенсувати загальне скорочення інвестиційного попиту. Модель Солоу показує, як заощадження, зростання населення і
 6. 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей виділяють переважно екстенсивний і переважно інтенсивний типи
 7. Забезпечуючи національну безпеку, уряд само-тоятельно «поставляє товар », який не може надати ринок. У всіх
  аналізу «витрати-ви-роки». Загальні ресурси являють собою об'єкт з-пернічества, але не є винятковим »Приклади загальних ресурсів: загальні пасовища, чис-тий повітря і переповнені дороги. Відсут-ність плати за використання загальних ресурсі »призводить до виникнення тенденції чрезмер-ного їх використання. Уряд катував-ється обмежити інтенсивність використання загальних
 8. 11. Сутність продуктивності праці
  ефективності трудової діяльності працівників, що відображає здатність працівників створювати за одиницю часу більшу або меншу кількість продукції. Тому продуктивність праці є функцією живої праці і виражає його продуктивність. У сучасних умовах господарювання основою продуктивності праці є продуктивна сила праці. Продуктивну силу праці слід
 9. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
 10. 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  ефективності використання капіталу (майна) підприємства. Рентабельність капіталу (майна) підприємства характеризує прибуток, отриманий підприємством з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) підприємства, і визначається за формулою Ркап=Пч х 100 / К. (10) де Ркап - рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства,
 11. 13. Інтенсивність і продуктивність праці
  ефективності трудової діяльності працівників. Від рівня і динаміки продуктивності руда залежать розвиток суспільства та рівень добробуту всіх його членів. Більше того, рівень продуктивності туди визначає і спосіб виробництва. Інтенсивність праці - це кількість енергії, що витрачається організмом людини в одиницю часу в процесі праці. Вона характеризується витратою калорій на годину
 12. Висновки
  аналіз за межі фактора працю. Оскільки все більше було свідчень того, що активну роль грають і інші фактори виробництва, дослідники схилялися до необхідності залучити в аналіз та інші фактори. Проривом у цьому відношенні стала теорія факторних пропорцій Хекшера-Олина. 2. Найбільш значущими факторами в теорії були праця, земля і капітал. Їх взаємодія і стало предметом аналізу
 13. Абсолютна додаткова вартість
  інтенсивності праці. Справа в тому, що при підвищеній інтенсивності праці формально робочий день залишається незмінним, тоді як реально з точки зору затрат праці має місце збільшення тривалості робочого дня. Наприклад, підвищити інтенсивність праці на 20% означає, що в кожну одиницю часу треба затрачати праці на 1/5 більше, ніж до її підвищення, а значить, за ту ж тривалість
 14. Аналіз оборотного капіталу
  аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) , раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча
 15. На чому заснований інтенсивне зростання?
  Ефективності виробничих факторів на основі технічного прогресу. За цією ознакою інтенсивний тип економічного зростання прямо протилежний розглянутому раніше. Цей тип економічного зростання став давати зростаючий ефект у міру вдосконалення другий - індустріальної - стадії виробництва. Інтенсивне розширене відтворення має низку особливостей. Воно більш
 16. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 17. 41.3. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ЗМІНА СТРУКТУРИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  аналізу дії зовнішньої торгівлі на зміну національного доходу, або мультиплікатора зовнішньої торгівлі. Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного
 18. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Ефективність господарювання. Успіх залежить від багатьох факторів: раціональності витрат, технологічного, екологічного, інформаційного, організаційного факторів, врахування ступеня ризику і т. д. У розділі розглядаються: - сутність, цілі форми підприємництва; - фактори і витрати виробництв та їх сучасна структура; - проблеми продуктивності та інтенсивності праці; - просте і
© 2014-2022  epi.cc.ua