Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В якості критеріїв для оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств використовуються наступні показники: загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.
Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є наявність однієї з умов: 1) якщо загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5), 2) якщо коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (0,3).
Загальний коефіцієнт ліквідності (Клік) розраховується за формулою
Клік=(Та - Рб) / (Тп - Дб), (23)
де Рб - витрати майбутніх періодів; Та - поточні активи; Тп - поточні пасиви; Дб - доходи майбутніх періодів.

Коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами (Кос) визначається за формулою
Кос=(Та - Тп) / Та, (24)
де Та - поточні активи; Тп - поточні пасиви. Якщо Клік і Кос нижче нормативу, але є тенденція зростання цих показників, розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності
(К вп) за період, рівний 6 місяцям:
К вп=Клік. 1 + (6: Т) (Клік.1 - Клік.0) / Клік. (норм), (25)
де Клік1 і Клік0 - відповідно фактичне значення коефіцієнта ліквідності в кінці і на початку звітного періоду; Клік (норм) - нормативне значення загального коефіцієнта ліквідності; 6 - період відновлення платоспроможності, міс.; Т - звітний період, міс.
Якщо К вп> 1, то у підприємства є реальна можливість відновити свою платоспроможність, і навпаки - якщо К вп <1, у підприємства немає реальної можливості відновити свою платоспроможність у найближчий час.

Якщо підприємство визнається неплатоспроможним, а структура його балансу незадовільною, то вибирається один з двох варіантів рішень: проведення реорганізаційних заходів для відновлення його платоспроможності; проведення ліквідаційних заходів відповідно до чинного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства "
 1. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з
 2. Транспорт.
  Станом і розвитком економіки. У I півріччі 1998 р. було перевезено 1510,7 тис. т вантажів, або 94,0% до відповідного періоду 1997 р. При загальному скороченні обсягу перевезень відправлення внутрішнім водним транспортом збільшилися. Майже 87% всіх вантажів перевозиться автомобільним транспортом, причому недержавні підприємства виконують близько 66% загального обсягу перевезень. Через
 3. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  оцінку цим змінам за звітний період. Зростання частки фонду нагромадження і нерозподіленого прибутку буде свідчити про розширеному відтворенні. Залучення позикових коштів в оборот підприємства є нормальним процесом. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно
 4. Рейтингові оцінки облігації
  оцінки двох основних рейтингових агентств: «Standart & Poor's Corporation »і« Moody's Investors Service ». Їхні оцінки, найчастіше, збігаються. Ініціатива визначення рейтингу цінного паперу, як правило, належить емітенту, який виплачує агентству певну суму за оцінку своєї кредитоспроможності. Якщо облігація не пройшла процедуру оцінки і для неї не вказаний рейтинг, її не
 5. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств (організацій) застосовується система показників, що відображають фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому числі
 6. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  оцінки фінансової стійкості та стану платоспроможності; 6) задача оцінки виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. За допомогою системи показників, використовуваної в статистиці фінансів, характеризується фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому
 7. Витратний підхід
  оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен, ніж
 8. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  оцінка активів; реструктуризація заборгованості по платежах до бюджету; розробка програми заходів з ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати; розробка заходів щодо зниження негрошових форм розрахунків; аналіз становища підприємства на ринку і вироблення стратегії розвитку підприємства; інвентаризація майна та реструктуризація майнового комплексу підприємства. Слід зазначити, що при
 9. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  оцінка ризику і страхування від нього. Бізнес-план, з одного боку, серйозний аналітичний документ, з іншого - засіб реклами, тому він пишеться в діловому стилі, мова листа повинен бути зрозумілий фінансистам, банкірам, партнерам по бізнесу; інформація повинна бути чітко сформульованої, ємною і в той же час короткою. Бізнес-план необхідний для: 1) розробки загальної концепції, генеральної
 10. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  оцінку цим змінам. Велике значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна
 11. Терміни і поняття
  оцінкою фірми (підприємства) Ринковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Витратний підхід в оцінці фірми
 12. 4. Оцінка капіталу
  оцінка бізнесу ». При визначенні вартості нерідко використовується поняття так званої обгрунтованої ринкової вартості, тобто ціни, за якою власність переходить з рук продавця, що бажає її продати, в руки споживача, що бажає її купити. Існує три основні підходи до оцінки підприємства: дохідний, ринковий і витратний. Прибутковий підхід грунтується на оцінці майбутніх доходів від
© 2014-2022  epi.cc.ua