Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Інтенсивний економічне зростання

Виходом з тупикової ситуації, пов'язаної з обмеженістю ресурсів та їх невоспроизводимость в бажаних розмірах, з'явилася інтенсифікація виробництва.
Інтенсивний тип докорінно відрізняється від екстенсивного типу економічного зростання.
Інтенсивний (від лат intensio - напруга, посилення) - складніший тип економічного зростання.
Його основна відмінність від екстенсивного зростання полягає в тому, що збільшення масштабів виробництва при цьому типі росту досягається за рахунок підвищення ефективності використовуваних факторів виробництва. Як правило орієнтир робиться на:
- використання більш прогресивної техніки, передових технологій;
- використання більш економічних матеріалів, енергоносіїв;
- підвищення кваліфікації кадрів, т.
е. якісне вдосконалення всіх факторів виробництва.
При цьому якісне перетворення факторів на базі досягнень науково-технічного прогресу супроводжується кількісним скороченням традиційних факторів у період технічного переозброєння виробництва.
У результаті зростання продуктивності факторів відбувається відносне зниження витрат на одиницю продукції чи корисного ефекту. При цьому в разі впровадження дорогої техніки і зростання загальних витрат збільшення обсягу досягається при пропорційному зниженні витрат на одиницю продукції або корисного ефекту.

Зазначена залежність "розгортає" криву екстенсивного зростання у зворотний бік.
Криву інтенсивного зростання можна представити таким чином (рис. 12.2).
Процеси інтенсифікації, що припускають якісне досконалість-вання виробництва, докорінно змінюють структуру макроекономіки-ки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтенсивний економічне зростання "
 1. Глава 12. Економічне зростання
  інтенсивний економічний ріст, види інтенсифікації; - показники ефективності економічного зростання; - виробнича функція; - діалектика екстенсивного та інтенсивного факторів; - моделі макроекономічного зростання. - інвестиційний процес у сучасній
 2. Типи економічного зростання
  інтенсивний. Екстенсивний економічне зростання характеризується збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом кількісного нарощування одних і тих же в якісному відношенні факторів виробництва, розширення поля діяльності. Інтенсивний економічне зростання пов'язане із збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом залучення в господарський оборот більш досконалих в якісному
 3. Інтелектуальний тренінг і практикум
  інтенсивний економічний ріст протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в країну на постійне проживання; г) не повинні знаходитися в
 4. 3. Типи економічного зростання
  інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання більшого
 5. 3. Типи економічного зростання
  інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання більшого
 6. 13. Інтенсивність і продуктивність праці
  інтенсивності праці. З одного боку, це дві органічні пов'язані між собою категорії, з іншого - між ними є відмінності. Продуктивність праці - показник економічної ефективності трудової діяльності працівників. Від рівня і динаміки продуктивності руда залежать розвиток суспільства та рівень добробуту всіх його членів. Більше того, рівень продуктивності туди
 7. Продуктивність та інтенсивність праці і вартість
  інтенсивності праці. Нагадаємо, що продуктивність праці вимірюється кількістю виробленої продукції в одиницю часу, тоді як інтенсивність праці - витратами праці в одиницю часу. Як відомо, з точки зору отримуваних результатів конкретної праці ці дві категорії збігаються між собою. Припустимо, що на одному підприємстві за робочу зміну (7 год) в 2 рази збільшилася
 8. Економічне зростання: сутність, види і чинники.
  Інтенсивний. Екстенсивний зростання досягається за рахунок залучення більшого обсягу ресурсів, сировини, капіталу, робочої сили. Інтенсивний економічне зростання досягається за рахунок застосування нової, більш продуктивної техніки і технологій, досягнень НТП, інформації і зростання продуктивності праці. У практиці не існує екстенсивного або інтенсивного зростання в чистому вигляді, Найчастіше один тип
 9. 43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  інтенсивні - все, що дозволяє якісно удосконалити як самі фактори виробництва, так і процес їх використання: а) технологічний прогрес; б) економія на масштабах; в) зростання освітнього та професійного рівня працівників; г) підвищення продуктивності і поліпшення розподілу ресурсів; д) вдосконалення управління виробництвом; е) відповідне
 10. Абсолютна додаткова вартість
  інтенсивності праці. Справа в тому, що при підвищеній інтенсивності праці формально робочий день залишається незмінним, тоді як реально з точки зору затрат праці має місце збільшення тривалості робочого дня. Наприклад, підвищити інтенсивність праці на 20% означає, що в кожну одиницю часу треба затрачати праці на 1/5 більше, ніж до її підвищення, а значить, за ту ж тривалість
 11. Обсяги виробництва та урожайності
  інтенсивний шлях розвитку сільського господарства відкликає необхідність значних витрат. На кожну додаткову харчову кілокалорію, одержувану в умовах інтенсивного сільського господарства, потрібно затратити приблизно 10 ккал для виробництва та доставки добрив, меліорації, роботи сільськогосподарських машин і т.д., що вимагає значних вкладень. Все це обмежує зростання
 12. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ВИМІР, ФАКТОРИ, ТИПИ
  інтенсивності праці. Продуктивність праці - це здатність (плідність) даної кількості праці проводити дану кількість продукту. Інтенсивність праці - це кількість праці в одиницю часу. Зростання продуктивності праці визначається наступними факторами:? науково-технічний прогрес;? кваліфікація працівників;? організація праці та виробництва;
 13. 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  інтенсивний. Основною особливістю екстенсивного типу економічного зростання є те, що розширення обсягу матеріальних благ і послуг досягається за рахунок збільшення кількості застосовуваних прямих факторів зростання: чисельності працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів. При екстенсивному зростанні зберігаються постійні пропорції між темпами зростання реального обсягу
 14. Основні терміни і поняття
  інтенсивний економічний ріст - сутність, види інтенсифікації. 7. Обгрунтуйте діалектику екстенсивного та інтенсивного факторів, сучас-менниє напрямки їх розвитку. 8. Обгрунтуйте позицію про співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів економічного зростання в сучасній економіці Заходу і Росії. 9. Який зв'язок екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання з затратностью і
 15. 11. Сутність продуктивності праці
  інтенсивність праці. Фізіологічна інтенсивність праці за своєю економічною суттю те саме що із сприятливими умовами праці, коли працівник в процесі трудової діяльності не тільки не стомлюється, а й самовдосконалюється, і не завдає ніякої шкоди своєму здоров'ю. Максимально можлива інтенсивність праці - це така інтенсивність, яка взагалі можлива хоча б на короткий час.
 16. 10.1. Сутність і типи економічного зростання
  інтенсивний. Їх особливості відображені в таблиці 24. Таблиця 24. Особливості переважно екстенсивного і переважно інтенсивного типів економічного зростання. Особливості переважно екстенсивного і переважно інтенсивного типів економічного зростання {foto98} У західній економічній літературі, проводячи аналогію з ростом і розвитком в природі, виділяють недиференційований і
 17. На чому заснований інтенсивне зростання?
  Інтенсивний (від фр. Intensif - напруга). Його головна відмітна ознака - підвищення ефективності виробничих факторів на основі технічного прогресу. За цією ознакою інтенсивний тип економічного зростання прямо протилежний розглянутому раніше. Цей тип економічного зростання став давати зростаючий ефект у міру вдосконалення другий - індустріальної - стадії виробництва.
© 2014-2022  epi.cc.ua