Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ


Економічне зростання - збільшення обсягів товарів і послуг, створених за певний період.
До економічного зростання прагнуть всі країни. За його динаміці (зміни) судять про розвиток національних економік, про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів.
Економічне зростання оцінюється за двома показниками:
1) загальному зростанню ВНП;
2) зростанню ВНП на душу населення.
Такий підхід до оцінки економічного зростання дає лише кількісну характеристику.
Економічне зростання країни носить також і якісний характер - вдосконалення продукту і факторів виробництва, технологій.
Виділяють наступні види факторів економічного зростання:
- попиту. Всі фактори, які підвищують сукупний попит суспільства на вироблену продукцію (заробітна плата, податкова політика держави, схильність населення до заощадження), стимулюють економічне зростання;
- пропозиції. Економічне зростання в країні залежить від наявності, кількості та якості власних природних ресурсів (землі, корисних копалин, клімату та ін
), працездатного населення, наявності капіталу, рівня технології або можливості придбати бракуючі чинники виробництва;
- розподілу. Це розподіл природних, трудових і фінансових ресурсів країни, яке має бути організоване таким чином, щоб більшою мірою сприяти економічному зростанню (приросту продукції, поліпшення її якості та вдосконаленню виробництва). Постійне економічне зростання в ринковій економіці має ряд істотних недоліків (інфляція, безробіття та ін.), в тому числі циклічність.
Екстенсивний економічне зростання - це економічне зростання, здійснюваний за рахунок використання додаткових ресурсів, при цьому середня продуктивність праці залишається на тому ж рівні.
Інтенсивний економічне зростання - це економічне зростання, здійснюваний за рахунок застосування більш досконалих факторів виробництва і технологій, тобто він здійснюється за рахунок зростання їх віддачі. Інтенсивне зростання служить основою підвищення добробуту населення-ня.

Фактори економічного зростання бувають:
- екстенсивні - зростання витрат капіталу, праці;
- інтенсивні - все, що дозволяє якісно удосконалити як самі фактори виробництва, так і процес їх використання:
а) технологічний прогрес;
б) економія на масштабах;
в) зростання освітнього та професійного рівня працівників;
г) підвищення продуктивності і поліпшення розподілу ресурсів;
д) вдосконалення управління виробництвом;
е) відповідне поліпшення законодавства і т.д.
Існують причини, що обмежують економічне зростання:
- різноманітність і широта соціальних витрат, супутніх зростанню виробництва;
- недоліки економічної політики уряду;
- ресурсні та екологічні обмеження та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ"
 1. Економічне зростання та його вимірювання
  економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Економічне зростання є складова економічного розвитку. Він виражається безпосередньо в кількісному збільшенні ВВП і його складових. На макроекономічному рівні провідними показниками кількісної динаміки економічного зростання є: -
 2. Висновки
  економічної діяльності. Показники динаміки економічного розвитку численні, основним з них є ВВП на душу населення. 2. У зв'язку з труднощами виміру процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, тобто зміна обсягу вироблених у країні товарів і послуг, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку. Економічний
 3. Терміни і поняття
  розвиток Економічне зростання Економічний цикл Економічна структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 4. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу сторону, що свідчать про існування певних
 5. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
  економічного розвитку не може протікати прямолінійно. Розвиток відбувається нерівномірно, періоди зростання змінюються спадом, позитивні тенденції поєднуються з негативними. Для вимірювання рівня економічного розвитку країни використовують цілий ряд показників:? ВВП і національний дохід на душу населення;? галузеву структуру національної економіки;? виробництво основних видів
 6. Позиції на ринках капіталів
  економічного розвитку. Економічне зростання ДРК у все зростаючій мірі залежить від безоплатної міжнародної допомоги. Така допомога надається їй як на двосторонній основі державами - членами Комітету Сприяння Розвитку ОЕСР, так і міжнародними організаціями, і перш за все Дитячим фондом ООН та ПРООН. У 90-ті роки сукупна міжнародна допомога ДРК знаходилася на рівні 3,2% її
 7. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 8. 6. Монопольні ціни
  економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку, заданого оцінками споживачів, станом пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом
 9. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими економічними
 10. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  економічної політики, підлеглим органом казначейства. З точки зору каталлактики найбільш важливі проблеми емісії інструментів, що не мають покриття, одиничним банком або банками, що діють узгоджено, клієнтура яких охоплює всіх індивідів, полягають не в обмеженнях, що накладаються на обсяги емісії. Ми будемо обговорювати їх в розділі ХХ, присвяченій взаємозв'язкам кількості грошей
© 2014-2022  epi.cc.ua