Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Обсяги виробництва та урожайності

Більше половини площі зайнято зерновими культурами. Виробництво зернових та зернобобових культур на планеті в 1994 р. досягло 1658 млн. т, у тому числі в Китаї - 403 млн., в США - 359 млн., в Індії - 227 млн., у Росії - 81,3 млн., у Франції - 57,1 млн., у Бразилії - 49,2 млн., в Канаді - 49 млн., в Аргентині - 24,9 млн. т. За останні 25 років виробництво зерна і зернобобових збільшилося в два рази. Значне зростання врожайності пшениці, кукурудзи та інших культур в розвинених країнах і країнах стався в 60-і роки.
Стрибок у розвитку сільськогосподарського виробництва, що отримав назву «зеленої революції», був викликав сукупністю заходів з селекції високоврожайних сортів рослин, меліорації, застосування добрив. До цього пізніше додалося і дію так званої «сірої революції» - все більш широкого виробляй і використання сільськогосподарської техніки. Можливості подальшого зростання врожайності і збільшення виробництва не вичерпані. Але інтенсивний шлях розвитку сільського господарства відкликає необхідність значних витрат.
На кожну додаткову харчову кілокалорію, одержувану в умовах інтенсивного сільського господарства, потрібно затратити приблизно 10 ккал для виробництва та доставки добрив, меліорації, роботи сільськогосподарських машин і т.д., що вимагає значних вкладень. Все це обмежує зростання сільськогосподарського виробництва за рахунок інтенсифікації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обсяги виробництва та урожайності "
 1. Джерела і фактори виробництва
  виробництва є земельні ресурси. Великі земельні ресурси є в Австралії, Північній Америці та Нової Зеландії (відповідно 671, 155 і 69 га на одну людину, зайнятого у сільському господарстві). У Західній Європі відповідний показник не перевищує 12 га. Серед країн, що розвиваються жоден регіон не має таких земельних ресурсів, як Північна Америка та Австралія. Тільки в
 2. Як тільки потужності підприємств затружени повно-стю, подальше збільшення виробництва вимагає нових інвестицій. Для того щоб
  обсяг пропозиції збільшується з 500 до 525 одиниць (+5%). У цьому випадку обсяг пропозиції збільшується менше, ніж ціна, тому еластичності менше 1. Три приклади практичного застосування попиту й еластичності Рис. 5.7 МОЖЛИВЕ ЗМІНА ЕЛАСТИЧНОСТІ ЗА ЦІНОЮ КРИВИЙ ПРОПОЗИЦІЇ Так як компанії прагнуть до максимальної завантаженні виробничих потужностей, еластичний-
 3. Але кожен з них відноситься до ринків, на яких взаємодіють пропозиція і попит.
  Обсяг пшениці, одержуваний з кожного гектара землі, збільшується, фермери будуть поставляти великі обсяги пшениці при кожній можливій ціні. Іншими словами, крива пропозиції зсувається вправо. Положення кривої попиту не змінюється, оскільки дана подія ніяк не впливає на бажання споживачів купувати продукти з пшениці при кожній можливій ціні. Отже, крива пропозиції зсувається з
 4. § 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ розширення сировинної бази галузях ПРОМИСЛОВОСТІ. ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ
  обсягу сільськогосподарської продукції та сировини необхідно насамперед здійснити реформи на селі: земельну реформу, оптимізацію форм власності і господарювання, розвиток матеріально-технічної бази, підтримання та подальше вдосконалення індустріальної технології виробництва провідних сільгоспкультур, захист вітчизняного виробника, зниження енергоємності виробництва
 5. Запитання для самоперевірки
  виробництва? 2. Чому дорівнює величина абсолютної та диференційної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис. дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах
 6. Запитання для самоперевірки
  виробництва? 2. Чому дорівнює величина абсолютної та диференційної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис. дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах
 7. № 49. Обгородження і його роль у формуванні передумов для розвитку капіталізму в Англії
  виробництва в сільському господарстві, насамперед в Англії. Ще одним наслідком обгородження стало різке зростання чисельності і частки міського населення (воно досягне 33% до кінця епохи Відродження), зайнятого переважно обробкою вовни і виготовленням тканини, яка стане одним з найбільш важливих важелів, за допомогою яких маленька острівна держава прийде до світового політичного і
 8. 42. СТАНОВЛЕННЯ НОВИХ АГРАРНИХ ВІДНОСИН В РОСІЇ
  виробництво сільгосппродуктів. У 1911-1913 рр.. країна отримала зернових на 28% більше, ніж США, Канада і Аргентина, разом
 9. Сільське господарство
  виробництво пива (приблизно 40%), технологія якого була розроблена в Месопотамії приблизно 3000 років до н. е.. Якість виробництва і ціна продажу пива регулювалися державою. Так, в кодексі Хаммурапі було встановлено, що особи, що продають пиво за завищеними цінами, каралися скиданням їх у річку. Якщо торговці не повідомляли про своє заняття, таємно продаючи пиво, то вони могли бути
 10. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. При розрахунку обсягу продажів (виручки), при якому валові витрати фірми окупаються, було б неправильно механічно скласти постійні та змінні витрати. Справа в тому, що
 11. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  обсяг виробленої фір-мій продукції від використовуваних обсягів витрат пе-ремінних факторів. Таким чином, ми маємо делос короткостроковій виробничою функцією, ха-теризується залежність обсягу випуску від обсягу змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів. Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2
 12. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  обсягу попиту та пропозиції на зміну впливають на них факторів (ціна, дохід). Цінова еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або
 13. Середні витрати
  обсяг виробництва; - середні змінні витрати AVC (англ. average variable costs), які обчислюються шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва; - середні валові витрати або повна собівартість одиниці виробу АТС (англ. average total costs), які визначають як суму середніх змінних і середніх постійних витрат або як частка від ділення валових витрат на обсяг випуску.
 14. § 2. СИРОВИННІ ЗОНИ галузях ПРОМИСЛОВОСТІ
  обсяг заготівлі, коефіцієнт товарності, теоретичний зміст корисних речовин у сировині, фактичний вихід корисних речовин із сировини, коефіцієнт вилучення, теоретичний коефіцієнт виходу корисних речовин із сировини, фактичний коефіцієнт виходу корисних речовин, фактичний збір продукту з 1 га посівних площ, біологічний збір продуктів з 1 га посівних площ. Сировинні зони
 15. Тренувальні завдання
  обсягів споживання даного товару в країні експортері; б) зниження обсягів споживання товару в країні-імпортері; в) зростання обсягів виробництва в країні імпортері; г) зниження обсягів споживання товару в країні-експортері; д) результату, не розглянуті у наведених вище відповідях. 3. Європейське економічне співтовариство є прикладом: а) зони вільної торгівлі; б)
 16. Граничні (маржинальні) величини
  виробництво або їх доступністю (рідкістю). Найважливіша ідея концепції полягає в тому, що на певному етапі витрати на виробництво блага (витрати виробництва) починають рости швидше, ніж саме виробництво цього блага. Інша найважливіша ідея концепції така: чим рясніше благо, тим менш воно цінується. Як писав Маршалл, «чим більшою кількістю якої-небудь речі людина володіє, тим менше,
 17. § 2. Господарство французької села XIX в.
  Виробництва. З ростом селянського населення дрібні господарства, природно, ще більш дробилися. У 60-х роках 74% всіх землевласників мали до 2 га землі. У пануванні дрібних господарств полягала головна причина порівняно низьких темпів розвитку капіталізму у французькому селі. ПО рівню сільськогосподарського виробництва Франція в першій половині XIX в. поступалася не тільки Англії з її
 18. 3. Криві витрат в краткосрочномперіоде
  обсягу випуску фірми вкраткосрочном періоді повинні дорівнювати стоїмо-сті необхідних витрат праці для виробництва дан-ного випуску плюс вартість постійних факторів, що використовуються фірмою. Таким чином, ми можемвоспользоваться співвідношенням між затратамітруда і обсягом виробництва глобусів, побудований-ним в п. 2, поряд з інформацією про ставки зар-плати і вартості постійних факторів для
 19. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель: «сукупні витрати - валовий національний продукт». Модель: «інвестиції-заощадження». Макроекономічна рівновага і потенційний обсяг виробництва. Рецесійні та інфляційні
© 2014-2022  epi.cc.ua