Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Але кожен з них відноситься до ринків, на яких взаємодіють пропозиція і попит.

Але кожен з них відноситься до ринків, на яких взаємодіють пропозиція і попит. Ми використовуємо для відповіді на ці питання гнучкі інструменти попиту, пропозиції та еластичності. 126 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Чи можуть новини про збільшення врожайності увергнути фермерів в тривогу? Давайте повернемося до питання, поставленого на початку глави. Як вплине на фермерів, що спеціалізуються на вирощуванні пшениці, і на ринок пшениці поява нового високоурожайного її сорти? Згадайте, що пошук відповіді на тако-го роду питання повинен включати в себе три кроки (гл. 4). По-перше, ми розглядає-ваем зрушення кривої попиту або кривої пропозиції. По-друге, ми відповідаємо на питання про направлення зсуву кривої. По-третє, для того щоб наочно представити зміни в рівновазі ринку, ми використовуємо графіки попиту та пропозиції. Насамперед, ми робимо висновок про те, що поява нового сорту пшениці впливає на криву пропозиції.
Так як обсяг пшениці, одержуваний з кожного гектара землі, збільшується, фермери будуть поставляти великі обсяги пшениці при кожній можливій ціні. Іншими словами, крива пропозиції зсувається вправо. Положення кривої попиту не змінюється, оскільки дана подія ніяк не впливає на бажання споживачів купувати продукти з пшениці при кожній можливій ціні. Отже, крива пропозиції зсувається з положення S1 у положення S2, кількість проданої пшениці збільшується з 100 до 110, а ціна пшоно-ці знижується з $ 3 до $ 2 (рис. 5.8). Як впровадження нової технології відбивається на положенні фермерів? Рас-дивимося, що відбувається з сукупною виручкою аграріїв, яка дорівнює PxQ, добутку ціни пшениці на обсяг продажів. Поява нового сорту позволя-ет збільшити виробництво пшениці (Q збільшується), але ціна кожного її кіло-грама зменшується (P зменшується). Збільшення або зменшення сукупної виручки детерміновано еластично-стю попиту.
У реальному житті попит на основні продукти харчування, такі як пшениця, зазвичай нееластичний, так як ці товари відносно недорогі і мають багато товарів-замінників. Нееластичність кривої попиту (рис. 5.8) означає, що збільшення ціни на продукт призводить до зниження сукупної виручки: ціна пшениці зменшується в значно більшому ступені, ніж кількість проданої пшениці. Сукупна виручка зменшується з $ 300 до $ 220. Рис. 5.8 РОСТ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПШЕНИЦІ Поява нової технології увеличи-кість пропозиція пшениці з S1 до S2, а її ціна знижується. Таккак попит на пшеницю нееласті-чен, збільшення обсягу продажів з 100 до 110 пропорційно менше, ніж скорочення ціни з $ 3 до $ 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Але кожен з них відноситься до ринків, на яких взаємодіють пропозиція і попит. "
 1. 1. Особливості попиту та ціноутворення на фактори виробництва
  кожен фактор виробництва залежить не тільки від його ціни, а й від цін на інші фактори виробництва. Наприклад, попит на працю залежить не тільки від величини заробітної плати (ціни праці), а й від того, яка буде продуктивність машин, сировини і як змінюватимуться ціни на них на ринку. Згідно закону заміщення, коли ціна певного ресурсу зростає, попит на нього (за інших рівних
 2. 4. Облік витрат виробництва
  кожен з них використовується краще, і тому витрати виробництва , викликані взаємодією цих факторів, не змінилися, а частки, що припадають на одиницю випуску, зменшилися. Але з іншого боку, збільшення використання абсолютно подільних факторів виробництва може бути досягнуто тільки шляхом їх відволікання від інших варіантів застосування. За інших рівних умов цінність іншого застосування
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до виконання певних типів роботи. Природну обдарованість, що вимагається для певних видів роботи, не можна придбати за допомогою тренування або навчання. 4. До працездатності потрібно ставитися належним чином, щоб вона не знизилася або не зникла зовсім. До тих пір,
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
  кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області, вкладаєте поняття консалтингу власний сенс і додає йому власний відтінок, який визначається напрямом діяльності конкретної компанії. Кредитний консалтинг - надання консультаційних послуг у сфері залучення кредитного та інвестиційного фінансування для юридичних і фізичних осіб. Кредитний консалтинг, по
 5. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  кожен робочий (кваліфікований або некваліфікований) працює тепер з меншим капіталом, і реальна заробітна плата за працю (кваліфікований або некваліфікований) повинна знижуватися. У свою чергу, кожна одиниця капіталу працює тепер з великою кількістю праці, і реальні прибутки на капітал повинні підвищуватися. Загадка полягає в тому, що прибутки на капітал не зросли. В
 6. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  кожен може тимчасово отримати більшу частку національного продукту за рахунок іншого. Визнаючи, що тимчасово капіталіст може отримати частину національного до-ходу за рахунок робітників, Маршалл, однак, стверджував, що в ко-кінцевому рахунку мова йде про співпрацю в одному і тому ж про-процесі, а це співробітництво робітників і капіталістів обусловле-но нібито тим, що виробництво вимагає жертв і зі
 7. Глосарій
  кожен наступний агрегат включає попередні. Найбільш поширена схема така: МО (готівка). M1 (МО плюс кошти на розрахункових і поточних рахунках у банках), M2 (M1 плюс вклади на термін в банках), М3 (M2 плюс державні цінні папери) Грошова система - форма організації грошового обігу в країні, тобто рух грошей в готівковій та безготівковій формах. Вона включає наступні
 8. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  кожен відсоток приросту доходу зумовлює більший відсоток приросту інвестицій. Багато посткейнсіанци виступають за розробку довгострокової стратегії регулювання економіки, проведення глибоких структурних реформ, за впровадження системи національного планування економіки і т. д. Ці ідеї в рамках посткейнсіанства отримали назву лівого кейнсіанства. Його прихильники (П. Сраффа, Л. Пазінетті
 9. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  кожен член трудового колективу має бути впевнений, що створений спільними зусиллями дохід підприємства, в тому числі частина прибутку, буде раціонально розподілений відповідно до кількості і якості вкладеної праці. Навколишнє середовище та особливості відтворення робочої сили. В умовах НТР відбувається двоїсте , суперечливий вплив на природу, зокрема, на санітарно-гігієнічні
 10. § 18. Сутність і структура ринку
  кожен з яких окремо не в змозі впливати на процес ціноутворення . На олігополістичному ринку кілька продавців певних товарів або послуг можуть домовитися між собою (письмово чи усно) про розділ сегментів ринків збуту і вплив на рівень цін, тобто здійснювати групову монополію. Спільною рисою монополізованого і регульованого ринків є їх
© 2014-2022  epi.cc.ua