Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Як тільки потужності підприємств затружени повно-стю, подальше збільшення виробництва вимагає нових інвестицій. Для того щоб

Як тільки потужності підприємств затружени повно-стю, подальше збільшення виробництва вимагає нових інвестицій. Для того щоб компанії прийняли рішення про доцільність додаткових витрат, лена має зрости істотно, тому пропозиція стає менш Елас-тичних. Звернемося до рис. 5.7. Коли ціна товару збільшується з S 3 до $ 4 (+33%), еб'ем пропозиції зростає з 100 до 200 одиниць (+100%). Обсяг про-позиції збільшується в значно більшій пропорції, ніж ціна, еластичність ло ціною кривої пропозиції більше 1. Навпаки, коли ціна збільшується з $ 12 ло $ 15 (+25%), обсяг пропозиції збільшується з 500 до 525 одиниць (+5%). У цьому випадку обсяг пропозиції збільшується менше, ніж ціна, тому еластичності менше 1.
Три приклади практичного застосування попиту й еластичності Рис. 5.7 МОЖЛИВЕ ЗМІНА ЕЛАСТИЧНОСТІ ЗА ЦІНОЮ КРИВИЙ ПРОПОЗИЦІЇ Так як компанії прагнуть до максимальної завантаженні виробничих потужностей, еластичний-ність пропозиції може бути дуже високою при невеликих обсягах пропозиції і дуже низькою при великих обсягах про-позиції. У нашому випадку збільшення ціни з $ 3 до $ 4 означає зростання обсягу пропозиції з 100 до 200 одиниць. Так як приріст обсягу пропозиції стано-вить 100%, а ціна зросла на 33%, крива пропозиції на цьому проміжку еластична. Навпаки, коли ціна увеличи-ється з $ 12 до $ 15, обсяг пропозиції зростає тільки з 500 до 525 одиниць.
Обсяг пропозиції зріс на 5%, а ціна на 25%, на цьому відрізку крива пропозиції нееластична. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення еластичності пропозиції за ціною. Поясніть, чому еластичність запропонованого-вання в краткосроч-ном періоді може відрізнятися від еластичності запропонованого-вання в довгостроковому періоді. Чи можуть новини про збільшення врожайності увергнути фермерів в тривогу? Чому Організації країн - експортерів нафти (OPEC) не вдалося зберегти високі ціни на нафту? Збільшить або зменшить заборона на наркотики число пре-ступленій, скоєних на цьому грунті? Можливо, вам здасться, що ці питання не мають між собою нічого спільного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як тільки потужності підприємств затружени повно-стю, подальше збільшення виробництва вимагає нових інвестицій. Для того щоб "
 1. 3. Людська праця як засіб
  як засіб для усунення занепокоєння і замінює процес спонтанної і безтурботного розрядки нервового напруження і здібностей цілеспрямованим використанням своєї життєвої енергії. Праця сам по собі є засіб, а не мета. Людина може витратити тільки обмежена кількість енергії, а кожна одиниця праці може дати лише обмежений ефект. В іншому випадку людську працю мався
 2. 4. Облік витрат виробництва
  якого додаткового приросту обсягу виробництва. З іншого боку, і це є відхиленням від другої умови збільшення фізичного випуску не завжди вимагає пропорційного збільшення витрат, а іноді взагалі не потребує будь-яких додаткових витрат. Може статися так, що витрати взагалі не виростуть або збільшення випуску буде непропорційно великим, оскільки багато
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  якому відношенні ми можемо називати поліпшення якості та збільшення кількості кінцевої продукції економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до різних фаз циклічних коливань виробництва, то ми повинні назвати бум деградацією, а депресію прогресом. У період буму дефіцитні фактори виробництва нерозважливо розбазарюються в помилкових інвестиціях, а наявні запаси скорочуються в
 4. 3. Нерівність
  як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли американський найманий робітник говорить про рівність, він має на увазі, що дивіденди акціонерів слід віддати йому. Він не має на увазі скорочення свого власного доходу на користь тих 95% населення Землі, чий дохід нижче, ніж у нього. Роль, яку нерівність доходів грає в ринковому
 5. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  як на національному, так і на наднаціональному рівнях. Вищою формою державного регулювання є національне демократичне економічне планування, про який вже йшлося в одній з попередніх тем. ^ До методів (засобам) регулювання належать економічний, правовий, адміністративне. Найважливіше з них - економічне регулювання
 6. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  як взаємодії виробничих ресурсів у просторі і в часі з метою по-одержанні продукції) висловлює пропорційність. Основні особливості пропорцій відтворювального процес-са: 1. Взаимоувязанность. Зміна кількісної або якості-кої характеристики однієї пропорції вимагає відповідних змін у всіх інших пропорціях. 2. Пропорції можуть бути саморегулівними
 7. 21.3. Комунальне господарство і бюджет
  як благоустрою житлових районів, подальшого розвитку промисловості, так і охорони навколишнього середовища. Наявність водних джерел і засобів подачі води дозволяє розвивати промислове виробництво і пов'язане з ним житлово-комунальне будівництво. Водночас централізоване водопостачання з досить налагодженої технологією обробки води дає можливість не тільки контролювати її
 8. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  як все більш погіршується економічне становище країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - за талонами, цукор - за талонами, мило - за талонами. Те сіль зникне, то пральний порошок. Тепер ось по Москві витягнулися черги біля тютюнових кіосків: пропали сигарети. Виявився величезний дефіцит у державному бюджеті.
 9. 6. Монопольні ціни
  яка частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в
 10. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  як економічної теорії, так і історії. Але того, що історія з допомогою своїх специфічних методів може сказати нам у цій галузі, достатньо, щоб підтвердити висновок про те, що протягом століть купівельна спроможність грошей знижувалася. По цьому пункту розбіжності відсутні. Але прояснення вимагає не ця проблема. Питання в тому, чи було падіння купівельної спроможності необхідним
© 2014-2022  epi.cc.ua