Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Джерела і фактори виробництва

. Вихідним моментом сільськогосподарського виробництва є земельні ресурси. Великі земельні ресурси є в Австралії, Північній Америці та Нової Зеландії (відповідно 671, 155 і 69 га на одну людину, зайнятого у сільському господарстві). У Західній Європі відповідний показник не перевищує 12 га. Серед країн, що розвиваються жоден регіон не має таких земельних ресурсів, як Північна Америка та Австралія. Тільки в Латинській Америці відзначаються відносно високі показники сільськогосподарських земель на одну людину - 13,8 га. У країнах загалом на одного сільського жителя припадає лише 2,2 га, а всього у світі - 3,7 га сільськогосподарських земель.
Таблиця 10.1
Виробництво продовольства (1989-1991=100)
Підсистеми та регіони 1979-1981 1996-1998 Світ 75, 7 130,3 країни з низьким доходом на душу населення 71,3 124,3 країни з середнім доходом на душу населення 71,8 143,8 країни з високим рівнем доходу на душу
населення 93,1 107,5 в тому числі

Східна Азія 67,0 152,1 Латинська Америка 80,4 123,3 РФ
64,4 Середній Схід і Північна Африка 70 , 1 138,0 Південна Азія 70,4 122,1 Тропічна Африка 78,8 124,3
Джерело: World development report. 2000. World bank, P. 289.
Важливе значення має кількість оброблюваної землі (рілля). В останні десятиліття воно відповідало зростанню населення в світі і збереглося на рівні 0,24 га на душу населення. Але в бідних країнах Азії, Африки та Латинської Америки відбулося скорочення використовуваних сільськогосподарських земель.
У цих умовах збільшення продукції забезпечувалося за рахунок інтенсифікації виробництва.
1. Крупним фактором збільшення виробництва стала хімізація сільського господарства. Застосування хімічних добрив, засобів боротьби з шкідниками, бур'янами забезпечувало до 40% отриманого загального приросту врожайності основних сільськогосподарських культур. Якщо в 1973 р. у всьому світі на 1 га оброблюваних земель і багаторічних культур вносилося 60 кг, то в 1995-1997 рр.. - 94 кг добрив. Найбільш великі дози мінеральних добрив застосовуються в далекосхідних і європейських країнах. У промислово розвинених країнах під впливом екологічного руху використання мінеральних добрив зменшилося з 123 до 116 кг на 1 га. У незначних кількостях застосовуються мінеральні добрива в африканських країнах - 10,8 кг на 1 га оброблюваних земель і багаторічних трав (РФ -14-16 кг).
2. Важливим джерелом зростання сільськогосподарського виробництва стало зрошення сільськогосподарських земель. У 1995-1997 рр.. у світі зрошувалися 18,8% оброблюваних земель (1980 р. - 14,9%), але вони дали близько 40% всієї сільськогосподарської продукції. Найбільш високі показники іригації земель в Південній Азії (39%), у Східній Азії та країнах Близького Сходу (35%). У країнах Тропічної Африки зрошується 4,3% оброблюваних земель.
3. Значний внесок у інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва внесений наукової селекцією, насамперед створенням високоврожайних гібридних і генетично змінених сортів зернових і кормових культур. Їх застосування в рослинництві визначило збільшення врожайності зернових більш ніж на 1/3.
Урожайність зернових перевищила 2,8 т з га.
За останню чверть XX в. сільськогосподарське виробництво стало боле інтенсивним не тільки в розвинених, але і в країнах, що розвиваються
Збільшення сільськогосподарського виробництва поліпшило міжнародну продовольчу безпеку у світі. Світове виробництво продовольства незначно коливалося по роках, а розрив у світовому пропозицію та попит був відносно невеликим: зменшення виробництва становило приблизно 4% по зернових, 20% - по польових і садовим культурам і 0,5% - з продовольства в цілому.
Величина коливань у виробництві продовольства в окремих країнах значно більше. В цілому невеликі зміни у світовому виробництві показують, що дефіцит продуктів харчування в окремих країнах не створював непереборних перешкод у світовій продовольчій системі. Який виникає дефіцит міг врівноважуватися збільшенням виробництва в інших країнах.
Але в розглянутий період в країнах, що розвиваються відзначалося значне зниження темпів приросту врожайності, у зв'язку з чим очікується збільшення попиту на харчове зерно в майбутній період. За оцінкою ФАО (1993 р.), чотири серйозні небезпеки загрожують надійності постачання продовольством у світовому масштабі в найближчому столітті: погіршення кліматичних умов, виснаження водних і копалин енергетичних ресурсів, погіршення грунту, економічної лібералізм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Джерела і фактори виробництва "
 1. 3. Людська праця як засіб
  джерелом задоволення і насолоди, істотно відрізняються від праці і роботи. Лише поверхневе відношення до питання може перешкодити усвідомленню цих відмінностей. Недільні прогулянки на човнах по ставку в парку заради розваги лише хіба що з точки зору гідромеханіки можна прирівняти до веслування моряків і рабів на галерах. Ціноване як засіб досягнення мети наспівування арії під час прогулянки
 2. 4. Виробництво
  джерела вони не відбувалися. Розмови багатьох прихильників теократії про те, що лібералізм бореться проти релігії, є спотворенням фактів. Там, де для вирішення мирських проблем використовуються церковні принципи, різні конфесії, віросповідання та секти борються один з одним. Відокремлюючи церкву від держави, лібералізм встановлює мир між різними релігійними фракціями і кожної з
 3. 7. Наслідки поділу праці
  джерелом. Механічне обладнання може застосовуватися тільки в умовах соціального середовища, де існує поділ праці. Кожен крок вперед по шляху використання більш спеціалізованих, більш досконалих і більш продуктивних машин вимагає подальшої спеціалізації
 4. 4. Суверенітет споживачів
  джерелами серйозних помилок, що надають згубний вплив на сучасні доктрини. Держава являє собою апарат стримування і примусу. Воно володіє владою домогтися покори силою. Політичний суверен, будь він деспотом або народом, представленим своїми уповноваженими, має владу придушувати заколотників до тих пір, поки володіє ідеологічним могутністю. Положення,
 5. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  джерелом, з якого виникає підприємницька прибуток, є його здатність краще, ніж інші, прогнозувати майбутній попит споживачів. Якби все точно спрогнозували майбутнє стан ринку певного товару, то його ціна і ціни відповідних компліментарних чинників виробництва вже сьогодні були б узгоджені з цим майбутнім станом. І зайнявшись цим виробництвом,
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  джерелом прибутку є експлуатація найманих працівників і споживачів, тобто несправедливе зменшення ставок заробітної плати і настільки ж несправедливе збільшення цін на продукцію. По справедливості прибутку взагалі не повинно існувати. Економічна наука нейтральна по відношенню до подібних довільним ціннісних суджень. Вона не цікавиться проблемою, схвалюється або засуджується
 7. 12. Індивід і ринок
  джерело, з якого може виникати помилка, а сама помилка як така і її логічні коріння. Розтин помилки шляхом логічного міркування є вихідним фактом. Якщо не виявлена логічна помилковість твердження, то психопатологія не може кваліфікувати стан розуму, його породжує, як патологічне. Якщо людина представляє себе королем Сіаму, то перше, що повинен зробити
 8. 1. Процес утворення ціни
  джерел прибутку. Вони купують тоді і там, коли і де вважають ціни занадто низькими і продають тоді і там, коли і де вважають ціни занадто високими. Вони роблять пропозиції власникам факторів виробництва, і конкуренція між ними підвищує ціни на ці фактори виробництва до рівня, відповідного їх очікуванням щодо цін на продукцію. Вони роблять пропозиції споживачам, і
 9. 4. Облік витрат виробництва
  джерела постійного доходу. Вони вважають, що підприємець, який зробив відповідну поправку на підтримку капіталу шляхом щорічних амортизаційних відрахувань, завжди буде мати можливість отримати прийнятну віддачу від капіталу, вкладеного в товари виробничого призначення, що мають тривалий термін служби. У реальності справа йде інакше. Такий виробничий комплекс, як завод з
 10. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  джерела підприємницьких прибутків і збитків. Він показує, яким шляхом цей процес призведе до виникнення рівномірно функціонуючої економіки. У цьому полягає завдання економічної теорії. Математичний опис різних станів рівноваги просто гра. Проблема полягає в аналізі ринкового процесу. Порівняння двох методів економічного аналізу допомагає нам зрозуміти сенс часто
© 2014-2022  epi.cc.ua