Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД

Заключний етап аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування.
Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича діяльність, інвестиційна та фінансова діяльність.
Результати проведеного аналізу можуть бути визначені після комплексного розгляду цих блоків.
У складі виробничої діяльності мають бути обгрунтовані можливості збільшення випуску продукції (робіт, послуг) в результаті аналізу: ринків збуту продукції; рівня конкурентоспроможності продукції; можливостей забезпечення виробничими ресурсами - матеріалами, трудовими ресурсами та основними фондами; можливого зниження рівня витрат; зростання цін на продукцію з урахуванням інфляційних процесів і попиту.

Пропозиції щодо поліпшення виробничої діяльності повинні супроводжуватися прогнозом прибутку з урахуванням ув'язки обсягу реалізації, витрат і прибутку.
Поліпшення інвестиційної діяльності в результаті проведеного аналізу може здійснюватися в таких напрямках: оновлення майна підприємства; вкладення фінансових ресурсів в інші підприємства, цінні папери (необхідне обгрунтування пропонованих проектів вкладень в інвестиції); надання позик підприємствам або стягнення боргів.
Поліпшення фінансової діяльності передбачає: вкладення вільних ресурсів у розвиток самого підприємства, інші підприємства; планування операцій у бізнесі, що проводяться за допомогою фінансових ресурсів; використання фінансових важелів у плануванні фінансової діяльності.
Перший напрямок орієнтується на результати проведеного аналізу прибутковості підприємства і можливостей з розширення та поліпшення діяльності підприємства.
За наявності негативних результатів щодо збільшення обсягу продукції (робіт, послуг) слід вкладати фінансові ресурси в інші підприємства або в операції бізнесу, практично пов'язані з отриманням відсотка, дивідендів від вкладених коштів.
Використання фінансових важелів передбачає як залучення позикового капіталу, так і вкладення власного капіталу в розвиток інших підприємств. У цій ситуації слід обгрунтувати, орієнтуючись на процентні ставки за позиковими коштами і прибутковість самого підприємства, доцільність позикових коштів і економічну вигоду від вкладення власних коштів.
При цьому велике значення має визначення ризиків фінансових вкладень.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД "
 1. ГЛАВА 6. ЗАКОН ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 2. ГЛАВА 9. ЗМІШАНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА: РЕАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 3. ГЛАВА 4. ЗАКОН ПОПИТУ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 4. ГЛАВА 5. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 5. ГЛАВА 14. МАЛИЙ БІЗНЕС
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 6. ГЛАВА 11. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ПОВЕДІНКИ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 7. ГЛАВА 8. ГРОШІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 8. ГЛАВА 10. Перехідною економікою В РОСІЇ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 9. ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 10. ГЛАВА 7. ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 11. ГЛАВА 12. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ФІРМА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 12. ГЛАВА 3. Вільна ринкова економіка: ОБМЕЖЕНА РОЛЬ УРЯДУ
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені
 13. ГЛАВА 42. ВАЛЮТА
  основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені нижче. Проблемні питання 1. Що таке валюта? Як визначається конвертованість валюти? 2. Девальвація і ревальвація валюти: що це таке? 3. Що таке валютний курс, номінальний і реальний валютні курси? 4. Що собою являє євровалюта? Як вона
 14. ВСТУП
  основних рисах розвитку країн на різних історичних етапах, про особливості та загальні закономірності у розвитку окремих галузей і країн в епоху феодалізму, капіталізму вільної конкуренції і на сучасному етапі, про особливості реформування економіки Росії. При вивченні курсу у студентів виробляються навички самостійної роботи. Вивчення курсу "Історія економки" базується на
© 2014-2022  epi.cc.ua