Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Склад і розміщення майна підприємства у вартісному вираженні і джерел його утворення на звітну дату характеризують майновий та фінансовий стан підприємства. Під фінансовим станом слід розуміти також здатність підприємства фінансувати свою діяльність, тобто забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної роботи, доцільність їх розміщення та ефективність використання, фінансові взаємовідносини з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможність і фінансову стійкість.
Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим і повністю залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності.
Якщо виробничий і фінансовий плани виконуються і перевиконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства, і навпаки, у результаті недовиконання плану виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і маси прибутку, що призводить до погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.
Головна мета фінансової діяльності - вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку. Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  поняття фінансів. Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг. Фінансові відносини підприємств (організацій) можна
 2. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  значення менше 70%, 2) коефіцієнт фінансової рівноваги (у відсотках): {foto211} Даний показник характеризує забезпеченість позикових коштів власними коштами. Він показує ту кількість власного капіталу, яке припадає на 1 руб. вкладених в активи позикових коштів. Чим більше даний показник, тим більш стійким є фінансове становище підприємства; 3)
 3. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від реалізації). Одне із завдань реорганізації підприємства -
 4. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості: 1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати (З) менше суми власного оборотного капіталу (скоба) і кредитів банку під товарно матеріальні цінності (КРтмц), тобто 3 <скобами + КРтмц,
 5. § 12.2. Податкові агенти та збирачі податків
  поняття, як «збирач податків» і «податковий агент». Водночас законодавчого визначення даних понять не існує. На думку С. Пепеляева ', відміну збирача податків від податкового агента полягає в тому, що на податковому агента лежить обов'язок розрахувати, утримати та перерахувати податок до бюджету, а збирач податків, крім цього, зобов'язаний вимагати внесення сум податку у свою касу.
 6. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з
 7. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  значення для задоволення потреб виробничого і споживчого призначення. Між підприємствами-резидентами і нерезидентами відбувається рух фінансових ресурсів. Фінансові відносини складаються при вкладенні коштів в акції та облігації інших підприємств та отримання по них дивідендів і відсотків, русі експортно-валютної виручки, сплати або отриманні штрафів у разі
 8. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  зрозумілий фінансистам, банкірам, партнерам по бізнесу; інформація повинна бути чітко сформульованої, ємною і в той же час короткої. Бізнес-план необхідний для: 1) розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства (організації), 2) оцінки та контролювання процесу розвитку основної діяльності підприємства; 3) залучення грошових коштів (позики кредити) з боку; 4)
 9. 1.4. Учасники та джерела процесу фінансування нерухомості
  завдань якої полягає в зниженні ризиків, пов'язаних з розвитком нерухомості. Девелопер - організатор, діяльність якого можна розбити на три етапи: 1) аналіз можливості реалізації проекту: враховуються стан і тенденції зміни законодавства, споживчих переваг, фінансово-економічних умов, перспективи розвитку регіону; 2) розробка плану реалізації
 10. Терміни і поняття
  підприємств Реструктуризація підприємств Організаційна реструктуризація Фінансова
© 2014-2022  epi.cc.ua